Příběhy úspěšných: Daniel Procházka

2. 20. 2017
Štítky

Project Manager, SafeDX. Absolvent programu Interactive Online MBA

Na jaké pracovní pozici v současnosti působíte?

Projektový manažer.

V jaké společnosti působíte a čím se společnost především zabývá?

Ve společnosti SafeDX, která vznikla v lednu tohoto roku jako joint venture společnosti Foxconn a investiční skupiny KKCG. Cílem společnosti SafeDX je mimo jiné pokrýt stále se rozrůstající požadavky na IT infrastrukturu v rámci skupin Foxconn a KKCG. Dále se zaměřujeme na lokální i zahraniční zákazníky především z oboru financí, průmyslu a e-commerce. Naším cílovým trhem je region střední a východní Evropy a dále společnosti z Asie mířící na evropský trh.

Mohl byste v několika větách popsat Vaši kariérní dráhu?

Svoji profesní dráhu jsem začal jako IT pracovník ve Foxconnu, kde moji pracovní náplní byl návrh a správa produkční IT infrastruktury. Následně jsem se dostal do projektových týmů, které řešily například projekty na zeštíhlení výroby s využitím Kaizen a Six sigma metodiky atd. Díky úspěchům v této oblasti jsem postupně přešel do oblasti projektového řízení, které mne baví a naplňuje. A také díky projektům a studiu MBA na LIGS University jsem se také dostal do povědomí vedení Foxconnu, což se projevilo tím, že jsem dostal nabídku na kariérní postup na pozici projektového manažera v nově založené společnosti SafeDX. Tuto nabídku jsem rád využil, neboť to znamená významný postup v mé kariéře a mám příležitost se mnohému novému naučit.

Jak dlouho ve společnosti působíte?

Ve Foxconnu jsem 5 let a 6 měsícem působím ve společnosti SafeDX.

Jaké pozice byly pro Vás v rámci vaší kariéry nejzajímavější?

Do Foxconnu jsem nastoupil hned po dokončení vysoké školy. A při studiu jsem pracoval v menší hradecké společnosti. Dá se tedy říci, že jsem se vypracoval v rámci Foxconnu z IT pracovníka až na projektového manažera.

Jakého největšího úspěchu jste ve své kariéře dosáhl?

Za hlavní úspěch považuji to, že jsem se dostal tam, kde jsem, což považuji vzhledem ke svému věku za velký úspěch. A také za příslib do budoucna, že se mohu dále zlepšovat a rozvíjet díky spolupráci s kolegy jak v rámci Foxconnu, ale nyní i ze skupiny KKCG.

Jaký projekt či nejdůležitější úkol máte momentálně před sebou?

Momentálně je mou hlavní náplní práce sestavit portfolio převážně cloudových služeb, které jsou z větší části odvozené od aktuálních potřeb společnosti Foxconn, která se chystá být jedním z průkopníků v oblasti průmyslové revoluce Industry 4.0. Je to velká výzva, jelikož se jedná především o služby z oblasti zpracování velkých dat, high performance computing a business inteligence v rámci výrobních procesů, což jsou celkem mladé technologie bez, zatím, výraznějšího rozšíření v našem regionu. Naší výhodou v tomto směru je spojení s výrobní společností, kdy jednotlivé služby vznikají v rámci přímé spolupráce Foxconnu a SafeDX.
 

„Studium MBA bylo pro mne přínosné, dalo mi rozhled, zjistil jsem mnoho souvislostí mezi jednotlivými oblastmi a studiem se mi vše propojilo.“

Co pro Vás znamená vzdělávání a osobní rozvoj? Proč si myslíte, že je potřeba se dále vzdělávat?

Já bych to trošku oddělil. Vzdělávání a osobní rozvoj jsou pro mne dva trochu odlišné pojmy. Někdo vystudoval školu, kterou protrpěl pouze kvůli titulu, a to podle mne nemá žádný přínos. Já dávám přednost osobnímu rozvoji přes vzdělávání, které mne zajímá a rozvíjí mne. Vzhledem k celkem širokému zaměření studovaného oboru mě studium vysoké školy nemotivovalo k navazujícím programům, takže jsem se spokojil s bakalářským titulem, který považuji za minimum často požadovaným pro uchazeče o zaměstnání v oboru IT.

Právě na vysoké škole jsem pochopil důležitost osobního rozvoje, který jsem tenkrát realizoval prostřednictvím CISCO certifikací, které moje vysoká škola umožňovala za výhodnou cenu absolvovat. Podle mého názoru je vysoká škola dobrá pro získání zaměstnání a právě profesní certifikace je nutná pro získání praktických znalostí a dovedností z oboru, ve kterém působíme. Já osobně mám v plánu pokračovat v profesním rozvoji formou certifikací ITIL a PMP. Studium MBA bylo pro mne přínosné, dalo mi rozhled, zjistil jsem mnoho souvislostí mezi jednotlivými oblastmi a studiem se mi vše propojilo.

Proč jste se rozhodl dále studovat? A proč právě na LIGS University?

Zdědil jsem nějakou finanční částku a rozhodl jsem se investovat do svého rozvoje a vzdělání, zkrátka investovat do budoucnosti.

LIGS University jsem si vybral na základě srovnání nabídky na trhu, líbila mi se variabilita předmětů, mohl jsem si vybrat předměty, které mne zajímaly. Také jsem hledal školu, která bude šetřit můj čas, neboť mám času málo, proto mi vyhovovala 100 % online forma studia.

Jak jste byl se studiem spokojen a co Vám dalo?

LIGS University mne zaujala obory a to, že jsem byl spokojený, vyplývá i z toho, že jsem studium doporučil kamarádovi.

Celé studium na LIGS University mi pomohlo, dostal jsem se díky titulu MBA do většího povědomí v rámci práce. Byl jsem přizván do projektových týmů a stal jsem se nejmladším projektovým manažerem v rámci našeho týmu, což považuji za velký úspěch.

Studium mi dalo hodně, našel jsem praktické využití pro každý studovaný předmět. Předměty se prolínaly a dozvěděl jsem se hodně nového. Například mě hodně zajímají způsoby reklamy. LIGS University mi přinesla i utřídění pojmů a orientaci v mnohých oborech.

Jaký předmět nebo oblast studia pro Vás byla nejvíce přínosná a zajímavá? Jednoduše řečeno, co Vás na studiu bavilo nejvíc?

Ačkoli to není můj obor, tak velice zajímavé mi přišly předměty týkající se marketingu. V návaznosti na moji současnou práci mě obohatily především předměty Finance a Projektové řízení.

A co bylo pro Vás během studia nejtěžší?

Nejsem moc velký spisovatel, takže psát písemné práce. Jsem prostě „ajťák“ zvyklý na zkratky. Je to můj způsob přemýšlení.

Co je Vaším životním krédem?

Moje krédo se více týká práce a zní: „Klidné moře nedělá dobré námořníky.“, prostě když je vše v pořádku a poklidné, beze změny, nových impulsů, tak se nikdy nezdokonalíme.

Co je Vaším životním cílem?

Zajistit spokojený život sobě i svým nejbližším. Nepatřím k lidem, kteří se spokojí s málem. Chci pracovat, zlepšovat se a pokud možno dosáhnout určité formy nezávislosti. A vychovat k tomu i své děti. To považuji za důležité a smysluplné.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: