Rozhovor s Dr. Pavlem Makovským

11. 3. 2020
Štítky

Akreditace, přínos, inovace a kvalita jako klíčové oblasti pro univerzitu LIGS. Současná celosvětová situace v závislosti na pandemii COVID-19 dokazuje, že online vzdělávání je příležitostí pro studenty z celého světa. Na základě vašich častých otázek jsme připravili sérii odpovědí, jak je to s akreditacemi, výhodami, inovacemi a kvalitou LIGS University. A s kým jiným můžeme tyto otázky probrat v rámci rozhovoru než s naším zakladatelem a prezidentem LIGS University Dr. Pavlem Makovským.

 

Jaké jsou hlavní hodnoty univerzity LIGS? Zahrnují kvalitu a akreditaci?

Kvalita, inovace, péče a pomoc poskytovaná studentům z celého světa jsou základními hodnotami naší univerzity. Snaha o neustálé zlepšování má pro nás velký význam. Chceme předvést náš jedinečný přístup ke vzdělávání prostřednictvím úspěchu našich studentů, jejich lepší pozici na trhu práce, v podnikání a ve světě TOP managementu. Certifikace a akreditace, které LIGS University získala jako skvělá business instituce, která poskytuje profesní vzdělávání pro studenty je spíše bonus.

Na jakém právním základě je založena LIGS University? Jaký dokument legalizuje její fungování?

Univerzita LIGS je založena a regulována státem Havaj v USA - zákonem číslo 446E, ve znění pozdějších předpisů. (v plném rozsahu k přezkoumání na následujícím odkazu: https://www.lawserver.com/law/state/hawaii/hi-statutes/hawaii_statutes_chapter_446e)

Tím pádem je LIGS University je plně způsobilá k udělování titulů svým absolventům. Po ukončení studia obdrží studenti apostilovaný diplom, který lze použít kdekoli na světě. Apostila je oficiální ověření pravosti dokumentu.

Například v letech 2004/5 reguloval tento havajský zákon přibližně 150 univerzit. Podle nejnovějších dostupných údajů je takových univerzit nyní pouze 12, a to včetně univerzity LIGS. Ostatní instituce nesplnili podmínky dané zákonem a museli svou činnost ukončit.

(Zdroj: Department of Commerce and Consumer Affairs of the State of Hawaii, USA.) Jsme rádi, že LIGS je jednou z těch univerzit, která získala certifikaci díky kvalitě a důvěryhodnosti.

Musí mít LIGS University akreditaci, aby mohla svým absolventům udělovat tituly dle zákona?

Ne, protože to upravuje přímo zákon. Získání akreditací není povinné a záleží na rozhodnutí univerzit, zda se je budou snažit získat. Akreditace a certifikace jsou však známkou důvěryhodnosti a kvality. To znamená, že univerzita se rozvíjí a zdokonaluje své programy, stává se efektivnější a zaměřuje se také na prospěch studentů.

V LIGS University se stále zlepšujeme. Chceme být tím nejlepším možným způsobem výjimeční, důvěryhodní a především opravdu pomáhat v profesním vzděláním našim studentům.

Je univerzita LIGS akreditována?

Ano, získali jsme status ASIC Premier. ASIC (Akreditační služba pro mezinárodní školy, vysoké školy a univerzity) je uznávána UKVI ve Velké Británii, je členem CHEA International Quality Group (CIQG) v USA a je uvedena v jejich mezinárodním adresáři, je členem BQF (British Quality Foundation) a jsou institucionálními členy EDEN (European Distance and E-Learning Network).

Má univerzita LIGS nějakou certifikaci? Pokud ano, jaké normy certifikují?

Jistě, LIGS je držitelem tří certifikátů Mezinárodní certifikace ISO (Mezinárodní organizace pro standardizaci).

Pavel MakovskýCertifikát ISO / IEC 27001, mezinárodně uznávaný standard definující požadavek na informační bezpečnost řídicích systémů, zejména řízení bezpečnosti informací zaměstnanců, procesů, IT systémů a podnikových strategií. Dále zajišťuje soulad s aktuálními legislativními požadavky (zejména ochrana osobních údajů).

LIGS university také vlastní certifikát systému managementu kvality ISO / IEC 9001 s důrazem na vyšší důvěryhodnost prostřednictvím mezinárodně uznávaného auditovaného certifikátu.

Dále také vlastníme certifikát ISO 29990: 2010, který podporuje skutečnost, že v plném rozsahu dodržujeme a neustále zlepšujeme kvalitu našich vzdělávacích služeb.

Častou otázkou je, zda jsou tituly získané na LIGS University uznávány vládou ve všem zemích?

LIGS University je americká univerzita v souladu s právními předpisy USA a státu Havaj, kde sídlí, provozuje a řídí své akademické aktivity.

Jako globální online univerzita nemáme zkušenosti s uznáváním v jiných zemích (naši studenti a absolventi pocházejí z nejméně 75 zemí). Naše doporučení zní: Pokud je vaším cílem získat uznání titulu ve vaší zemi, (nemůžeme uznání zaručit) a tím pádem doporučujeme, abyste se před podáním žádosti informovali na místním ministerstvu školství.

Na druhou stranu, co můžeme našim studentům slíbit( kromě titulu) je profesionální business vzdělání, která si klade za cíl zlepšit kariéru, rozšířit obzory v oblasti řízení a podnikání a v neposlední řadě pomoci studentům na trhu práce.

Co studenti studují na LIGS University?

Naši studenti na LIGS University studují pro svůj osobní rozvoj, zlepšují své odborné znalosti, využívají výhod efektivního online vzdělávání a stávají se v podstatě součástí mezinárodního společenství.

LIGS University je odhodlána vzdělávat, podporovat porozumění a prohlubovat znalosti klíčových obchodních oborů s důrazem na inovativní online přístup. To vše usnadňuje individuální přístup a pečlivé sledování každého studenta, jeho studijního pokroku, seminárních prací a nakonec obhajoby závěrečných nebo disertačních prací.

Kromě toho jsme si jisti, že naši kvalitu dokazuje počet pozitivních recenzí poskytovaných našimi studenty a absolventy, jako jsou například rozhovory s našimi absolventy z loňského promoce a reference našich absolventů.

Kde mohou zájemci najít více informací o akreditaci a certifikaci univerzity LIGS?

Jsme transparentní instituce, otevřeně prezentujeme naše certifikáty, akreditaci a služby.

Pokud máte jakékoli další dotazy, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu info@ligsuniversity.com a rádi zodpovíme jakékoli další otázky.

Díky za rozhovor.

3.11.2020

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: