Rozhovor s Juliem Kramaričem pro LIGS University

10. 15. 2020
Štítky

Uspěšný český advokát a absolvent LIGS University Julius Kramarič nám poskytl exluzivní rozhovor o jeho podnikatelských plánech v USA.

 

1. Jak jste se dostal k podnikání v USA?

Díky nabídce LIGS University jsem neodolal možnosti zvýšit úroveň svého vzdělání studiem, a to rovnou ve Spojených Státech Amerických. Rozhodl jsem se začít studovat Ph.D. program, který se v prvním ročníku odehrával přímo na Hawaii, v Honolulu na ostrově Oahu. Do dnešního dne jsem velice rád, že jsem se tohoto projektu mohl zúčastnit. Kromě získání mnoha neocenitelných znalostí a zkušeností při studiu, mi pobyt s LIGS University v USA zároveň ukázal možnosti, které Amerika nabízí potencionálním zájemcům o investice a podnikání. Při opakovaných pobytech na Hawaii jsem začal přemýšlet o možnostech a výzvách pro podnikání, které vidím v USA na každém kroku. A to zejména díky mnohem jednodušší legislativě, zcela rovným podmínkám pro podnikatelské subjekty všeho druhu, přátelskému prostředí, velice jednoduché komunikaci s orgány finanční správy, atd. Výčet výhod a rozdílů oproti byrokratické Evropě by mohl být téměř nekonečný. Cesta od teoretických úvah po realizační fázi byla posléze snadná a rychlá.

2. Co je hlavní doménou Vašeho podnikání?

Hlavní doménou podnikání naší skupiny v Texasu, či spíše smyslem a obsahem, je návrat českých tradic do míst, kde je vlastenectví a vztah k rodnému Československu zakořeněn i po několika generacích mnohem více než v Čechách a na Slovensku (Američané dodnes nechápou rozdělení Československa a vnímají oba národy jako jeden celek, vzorový obraz soužití dvou blízkých národů). Tento problém do značné míry přisuzuji společenské degradaci způsobené totalitním režimem v historii Československa. Nebylo proto složité utvořit skupinu podnikatelů, se kterými sdílíme stejný názor ohledně nefungujících poměrů v České republice, Evropské unii, korupci a byrokracii. Velice rádi jsme vykročili na cestu do USA, kde máme pocit, že lze skutečně hovořit o rovných podmínkách. I za cenu zvýšeného nebezpečí spojeného s neznalostí místního trhu je však i díky studiu na LIGS University je orientace v novém prostředí jednodušší. Zmíněnou tradicí je výstavba pivovaru, kde budeme vařit typické české pivo stylu „pilsner lager“, pekárna s českým (evropským) pečivem a hotel s motivy Československa, který by mohl přilákat turisty z USA zpět do země jejich předků. Po více než čtvrtstoletí v advokacii se mi tato změna dnes jeví jako balzám na nervy.

3. Jaké byly největší překážky začít s takovým projektem v USA?

Odvaha. Rozhodnutí. První krok. Jednoduše lze shrnout, že největší překážkou bylo vlastní rozhodnutí, neboť v padesáti letech opustit „rodnou hroudu“ a vyrazit za „velikou louži“ vyžadovalo trochu delší čas na rozmyšlenou. Ale takto na tom je asi všech mých dalších devět společníků. Nikdo z nás nelituje.

4. Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Rádi bychom uspěli, dokázali, že „zlaté české ručičky“ stále existují a dokážeme nádherné, kvalitní a neotřelé věci, že jsme stále šikovní a hrdí. Možná bychom rádi otevřeli cestu a možnost další generaci našich dětí a vnoučat studovat v USA, dokázat, že patříme mezi světovou elitu. Prof. Pomahač, Eliáš, Jágr, Navrátilová, Lendl, ale také prof. Štulík, president Havel, Gabčík s Kubišem, Antonín Dvořák, atd. Nebudu učit orla létat, jak se říká v Texasu. Všichni vědí, kolik skvělých osobností je výkladní skříní naší země. Chceme zanechat stopu, za kterou se nikdo nebude muset stydět a hlavně, dokázat to sami. Vždyť i dívka (žena) se zlínskou krví se dnes volně pohybuje v Bílém domě, i na to bychom měli být hrdí.

5. V čem Vám pomohlo studium na LIGS University na Hawaii?

LIGS University a studium na LIGS mi výrazně rozšířilo (dost možná i změnilo) pohled na svět mimo Evropu, přineslo mi obrovské znalosti a zkušenosti v teoretické rovině, které jsou ale velice rychle a jednoduše aplikovatelné v praxi, což výrazně urychlilo proces rozhodování i proces realizace. Jsem velice rád, že jsem se dostal k rozšíření svých odborných znalostí a zkušeností právě na LIGS University a ve spojení se studiem ve Spojených Státech Amerických se jedná o zcela jiný druh studia. Mezi teorií a praxí v podstatě neexistuje bariéra, ba naopak spíše zcela ojedinělý most, spojující oba břehy, třeba jako ten ve Willemstad na ostrově Curacao.

6. Co byste doporučil začínajícím podnikatelům? Vaše osobní zkušenosti.

Začínající podnikatelé v České republice by především měli nejdříve řádně připravit na ne zcela ideální podmínky pro podnikání. To, co je čeká je zbytečně zdlouhavé a složité, a když to porovnám s podmínkami v USA, tak jsem si naprosto jistý, že bych nikomu nedoporučil podnikání v České republice, potažmo Evropské unii. Toto vrhnutí do podnikání je v podstatě skok do čerstvě připraveného betonu, v němž si sice chcete zaplavat, ale ono stále přituhuje, přituhuje, až na Vás třeba „zaklekne finanční správa“, nebo na jednoho výkonného pracovníka potřebujete dva administrativní zaměstnance kvůli zavedené byrokracii. Spíše bych doporučil mladým lidem, aby místo studia oborů, které vychovávají další státní úředníky, udělali krok nazpět ke svým předkům a kořenům a hledali uplatnění v řemeslech, jejichž sláva vymírá, protože nemají pokračovatele. V tomto směru vidím naději naší země. Sehnat řemeslníka je dnes téměř tak složité, jako za bolševiků neznat „meloucháře“. Studium je důležité pro všechny obory. Studium na LIGS splňuje přesně ony moderní požadavky na spojení teorie s praxí. Pakliže je někdo skutečným „fachmanem“, pak je jen krok od toho, stát se i zdatným managerem a tudíž podnikatelem v pravém slova smyslu.

7. Doporučil byste LIGS University jako odrazový můstek pro začínající podnikatele?

Na tuto otázku jsem v podstatě odpověděl již v minulé odpovědi. Ano, doporučil. Navíc možnost porovnání podmínek pro podnikání v USA s podmínkami v České republice. Moje působení v LIGS mi přineslo naprostou změnu pohledu na svět a podnikání a mohu všem jen doporučit, aby to zkusili také. Možná jsem teď přímější, otevřenější, tvrdší, kritičtější, ale právě LIGS a práce s LIGS University mi nejen otevřela oči, ale i bránu do světa.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: