Vyhlášení vítěze LIGS AWARDS 2014

2. 6. 2015
Štítky

Ve čtvrtek 5. 2. 2015 byli v rámci slavnostního večera, který se konal pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, PhDr. Marcela Chládka, MBA a za přítomnosti prvního sekretáře velvyslanectví Republiky Kazachstán, pana Damira Uazhanova v Clarion Congress Hotel Prague vyhlášeni vítězové cen LIGS AWARDS 2014 a Osobnost vzdělávání dospělých 2014.

Vítězem LIGS AWARDS 2014 se stal Ing. Petr Koten, výkonný ředitel v České společnosti pro jakost. Pan Koten je licencovaným lektorem Evropské nadace pro management kvality (EFQM) a spoluzakladatelem platformy Centrum excelence. V rámci svého dlouholetého působení v oblasti vzdělávání dospělých se usiluje o šíření povědomí a uplatňování osvědčených manažerských přístupů podle Modelu excelence EFQM.

Cena Osobnost vzdělávání dospělých 2014 byla tradičně udělena ve dvou kategoriích.

Vítězem kategorie „Rozvoj teorie vzdělávání dospělých a andragogiky“ se stal doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD., který působí na Pedagogické fakultě Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře. V rámci svojí vědecko-výzkumné činnosti se zabývá teoreticko-metodologickými a praxeologickými otázkami sociální pedagogiky, sociální andragogiky a geragogiky. Významně se zasloužil o rozvoj sociální andragogiky a geragogiky na Slovensku s výrazným přesahem do českého prostředí. Publikoval mnoho odborných publikací a studií z této oblasti. Docent Határ je držitelem mnoha ocenění, například: „Studentská osobnost Slovenska roku 2004“, cena rektora Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře za publikační činnost nebo Zlatá medaile Academy of Business in Dąbrowa Górnicza (Polsko).

Vítězkou kategorie „Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér, školitel, lektor, tutor, kouč apod.)“ se stala Olga Lošťáková, M.A., která působí jako trénér a kouč v oblasti soft skills. Rozvoji soft skills u svých klientů se věnuje už od roku 2007, přičemž v rámci vzdělávacích programů spolupracovala s více než 4000 účastníky z různých oblastí. Je spoluautorkou knihy „Obchodní a manažerská prezentace“. 

Více fotografií ze slavnostního večera naleznete zde
Tisková zpráva ke stažení zde.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: