Faculty Senate

Faculty Senate zastupuje fakultu LIGS

Je nejvyšším orgánem zastupujícím fakultu LIGS ve struktuře řízení LIGS.

 

Posláním Faculty Senate LIGS je vést fakultu při plnění jejích povinností v rámci sdílené správy univerzity a zastupovat zájmy fakulty vůči zainteresovaným stranám univerzity. Faculty Senate je zodpovědný za výkon svých pravomocí při zajišťování podpory a ochrany akademické svobody a spravedlnosti a slouží jako řídící orgán při dohledu nad vzdělávacím kurikulem.

 

Organizační struktury Faculty Senate

Předseda Faculty Senate: Roberto Alejandro Llauro

Místopředseda Faculty Senate, který zároveň vykonává funkci pokladníka: TBC

Tajemník Faculty Senate: Umar Lawal Aliyu

 

Další Senátoři 

Leon Tsvasman
Miroslav Sedlák
Babandi Ibrahim Gumel
Kamila Tišlerová
Bibiana Bátovská


Odpovědnost

Faculty Senate slouží jako prostředník mezi fakultou a administrativou. To zahrnuje: 

  1. Pomoc při vytváření a realizaci strategického plánu univerzity; 
  2. Informování, zapojování a zastupování fakulty v diskusích o univerzitní politice, postupech a změnách navrhovaných administrativou; 
  3. Poskytování doporučení rektorovi a prezidentovi univerzity ohledně záležitostí a zájmů fakulty; 
  4. Podávání doporučení fakultě a administrativě ohledně politik ke zlepšení univerzitního prostředí. 

 

Kontaktovat Faculty Senate

 

Ombudsman LIGS University

V souladu s klientským přístupem a snahou o maximální spokojenost studentů manažerského vzdělávání působí na LIGS University ombudsman. Ombudsman je nezávislý na vedení LIGS University a je k dispozici studentům při řešení případných sporných skutečností, které by vznikly v souvislosti s manažerským vzděláváním mezi studentem a LIGS University. Funkci ombudsmana na LIGS University zastává Ing. Zdeněk Maryško, MBA, zkušený manažer s dlouholetou řídící praxí.

Ombudsmana LIGS University je možné kontaktovat kdykoli e-mailem.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: