Podpora & odpovědi

FAQ

Víme, že jste skvělí a nadšení do studia a poradíte si sami.
I tak zde můžete najít odpovědi na vaše nejčastější otázky. A můžete se také obrátit na náš tým podpory.

 

 

O LIGS University a akreditaci

Kde se nachází LIGS University?

LIGS University je americká online univerzita se sídlem v Honolulu, Havaj, USA. Pro větší komfort studentů a vzhledem k časovému posunu má studijní konzultanty v různých částech světa, včetně Prahy.

Je možné navštívit univerzitu na Hawaii, a jak se mohu zúčastnit slavnostního zakončení?

Absolventi všech programů LIGS University mají možnost zúčastnit se slavnostního zakončení studia, které probíhá každý rok v Praze, či jiné evropské metropoli. Promoce se může konat i online, takže se můžete zúčastnit, i když zrovna třeba nemůžete cestovat. Účast je pouze dobrovolná. Jelikož jsme online univerzita, nemáme kampus, jen několik kanceláří se studijní podporou. Navštívení našeho sídla v Honolulu je samozřejmě možné a jste srdečně vítáni. 

Uznávání a využitelnost titulu z LIGS University v ČR a ve světě

Interaktivní online forma studia je moderní formou, která se ve světě (zejména v USA) již běžně využívá jako rovnocenná denní či kombinované formě studia. V ČR a SR se však na akademické půdě zatím samostatně nevyužívá. Z toho důvodu tituly z Interactive Online programů LIGS University nelze zatím v ČR ani SR nostrifikovat, tj. dle zákona o VŠ uznat jako ekvivalentní vysokoškolskému titulu, udělovanému příslušnou fakultou české vysoké školy. 

LIGS University se ovšem nesnaží nabízet ekvivalent k českým vysokým školám, nýbrž jejich alternativu. 100 % online bez nutnosti cestování, s možností přizpůsobit si studijní plán vlastním požadavkům na obsah studia, s vlastním časovým harmonogramem. Spolu s důrazem na osobní přístup našich lektorů tak nabízíme větší efektivitu a využití sdělovaných informací, možnost rychlejšího ukončení a nižší náklady na studium ve srovnání s prezenční nebo kombinovanou formou. Využitelnost informací a vysokoškolského titulu získaného na LIGS University je tak v praxi (zejména ve firmách se zahraniční účastí či přímo v zahraničí, avšak s výjimkou státní správy) často vyšší, nežli její akademické alternativy z české či slovenské vysoké školy. 

Neexistuje žádný nadnárodní orgán, který o mezinárodním uznání akademických titulů rozhoduje. Konečné slovo tak má de facto konkrétní zaměstnavatel, který se o absolventy našich programů zajímá. Obecně však platí, že tituly jako jsou MBA, DBA, Ph.D.  jsou vysoce oceňovány právě v soukromých firmách. 

Zahraniční tituly MBA atd. obecně nejsou akademickými tituly dle zákona o VŠ v ČR (SR). Vždy se jedná o tzv. profesní tituly, které jsou ministerstvem školství ČR (SR) považovány za součást tzv. celoživotního vzdělávání. 

Jaké akreditace LIGS University má?

LIGS University je soukromá univerzita založená a jednající v souladu se zákonem kodifikovaným v kapitole 446E revidovaných zákonů státu Havaj, USA a není tedy nutné, aby se snažila mít akreditace všech dalších států, včetně ČR nebo SR. LIGS University je akreditována Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC) a díky splnění mnoha kritérií kvality a používaným vzdělávacím postupům a přístupu ke studentům získala nejvyšší status ASIC Premier University. Více informací o této instituci můžete najít na: www.asic.org.uk 

LIGS University není akreditována žádnou z českých akreditačních komisí, ať už státní či soukromou (příkladem je CAMBAS). To ovšem neznamená, že není akreditována. Neexistuje totiž nadnárodní akreditační orgán, existují pouze akreditace jednotlivých států a dále pak soukromé akreditační komise. 

Další informace o akreditacích a členstvích najdete na našich stránkách v sekci Akreditace LIGS University.

Jaký je rozdíl mezi apostilou, nostrifikací a superlegalizací?

Apostila je úřední ověření pravosti dokumentu. 

Superlegalizace je úřední ověření pravosti dokumentu pro absolventy ze zemí mimo Haagskou úmluvu. 

Apostila a superlegalizace jsou podobné dokumenty, rozdíl je v tom, pro jaké země je vydané. Absolventům je nabídnuta možnost vytvoření tohoto dokumentu. 

Nostrifikace je proces uznání titulu získaného na zahraniční univerzitě jako ekvivalent v rámci české / slovenské legislativy.

Proč bych si měl vybrat online studium?

Jednou z největších výhod našich online programů je, že můžete zahájit studium kdykoli během roku a umožňuje časově vytíženým studentům studovat kdykoliv, kdekoliv a odkudkoliv a postavit si tedy studium na míru dle Vašich časových možností. Studium je v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti profesního vzdělávání a využívá nejmodernější komunikační technologie. Po zápisu mají všichni studenti přístup do našeho systému, který zahrnuje e-knihovnu, studijní materiály, e-testy, dává Vám příležitost zúčastnit se webinářů a dostávat individuální zpětnou vazbu od našich lektorů.

Studium

Jaká je délka studia a je možno studium ukončit dříve nebo ho prodloužit?

Délka studia je individuální, ale průměrná doba trvání je 2 roky pro MBA a 2–3 roky pro programy DBA a Ph.D. při studiu 3-4 hodiny týdně. Studium můžete dokončit dříve a je možné si studium bezplatně prodloužit o další rok, případně i mimořádně prodloužit.

Jak je studium na LIGS University náročné?

Co se týče náročnosti studia, je samozřejmě nutné splnit podmínky programu, avšak online forma, individualizace studijního plánu a neustálá podpora ze strany lektorů, studijního oddělení a dalších pracovníků LIGS University Vám umožní soustředit se jen a pouze na studium. Z tohoto důvodu je možné zredukovat doporučovaný čas na studium při standardním rozvržení programu na cca 3-4 hodiny týdně. Což je, myslíme si, přijatelné i při vysokém pracovním nasazení. 

Samozřejmě, pokud máte možnost věnovat studiu více času týdně, můžete ho úspěšně ukončit dříve. Minimální doba studia není určena. Studium je možné i prodloužit.

Jak online studium probíhá?

Studium interactive online programů probíhá v individuálním režimu, začátek programu a tempo studia si každý student určuje sám. Ke studiu potřebujete pouze počítač a přístup k internetu. Po obdržení přístupu do studijního systému (LMS) budete mít k dispozici všechny potřebné studijní materiály, možnost komunikovat s lektory a navštěvovat webináře. Můžete zde rovněž sledovat průběh svého studia, absolvované předměty, hodnocení prací apod. Díky LMS se může každý vzdělávat kdykoliv a odkudkoliv na světě.

Ke studiu vám můžeme udělit i  licenci k LinkedIn learning, kde je možnost si splnit doplňující studijní aktivity v  rámci různých kurzů, které vám pomohou rozšířit si znalosti o nejaktuálnější poznatky z oboru, tyto kurzy jsou pouze v angličtině ale je tam možnost titulků.

Jak se předměty zakončují a jaké jsou rozsahy prací?

U manažerských programů je každý předmět zakončen testem a odevzdáním seminární práce v rozsahu 3 800 - 5 000 slov. Závěrečná práce je v rozsahu 10 000 - 15 000 slov. K verifikaci osoby vyplňující test dochází webkamerou, kterou musí student pro tyto účely a pouze po dobu testu zpřístupnit. Test je tak možno s počítačem s funkční webkamerou absolvovat kdekoliv, kde je k dispozici internetové připojení. 

U doktorských programů je každý předmět zakončen seminární prací o délce minimálně 5 000 slov. Disertační práce je v rozsahu 30 000 - 50 000 slov. Povinnou součástí je i publikační činnost (min. 4 články na odborné téma v renomovaných mediích).

Jakou literaturu a materiály potřebuji ke studiu?

Potřebná literatura a studijní materiály jsou k dispozici ve Learning Management Systému (LMS) v elektronické podobě. Ke každému předmětu navíc existuje seznam doporučené literatury, která pomůže prohloubit znalosti konkrétní problematiky nebo poslouží jako podpora při psaní seminární práce. 

Přímo z LMS je dostupná e-knihovna s tituly v angličtině i češtině, databáze videokurzů od e-learningové platformy LinkedIn Learning a naše vlastní knihovna webinářů.

Přijímací řízení

Můžete mi uznat nějaké předměty, které jsem absolvoval v minulosti?

Ano. Nabízíme možnost převést některé kredity z předchozích studií, ale je to vždy na individuálním posouzení pracovníka univerzity a finálním schválení zástupcem prorektora pro akademické záležitosti. Uznání předmětů je možné po předložení výpisu akademických výsledků, sylabů jednotlivých předmětů a způsobu zakončení každého předmětu.

Naše univerzitní politika nám umožňuje uznat 50% studijního plánu, tedy 6 kurzů v magisterských programech a 2 v doktorských programech.

Jak probíhá přijímací řízení?

Krok 1: Vyplňte online přihlášku a přiložte požadované dokumenty.

Krok 2: Zaplaťte poplatek za přihlášku ve výši 100 USD.

Krok 3: Vyberte si splátkový kalendář.

Krok 4: Pokud splňujete požadavky na přijetí, vyčkejte až zástupce prorektora pro akademické záležitosti rozhodne ve vašem přijímacím řízení. 

Krok 5: Odsouhlaste návrh smlouvy o vzdělávání a podepište jej.

Krok 6: Uhraďte smluvně dohodnutou částku školného.

Krok 7: Začněte hned studovat.

Co je potřeba pro přijetí na LIGS University?

Podmínky přijetí do postgraduálních programů jsou znalost zvoleného jazyka programu (český, slovenský nebo anglický jazyk) a vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně nebo jejich zahraniční ekvivalent. Přihláška ke studiu musí obsahovat kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, fotografii, kopii dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz) a profesní životopis. 

Podmínky přijetí do doktorských programů jsou znalost zvoleného jazyka programu (český, slovenský nebo anglický jazyk) a vysokoškolské vzdělání magisterského nebo inženýrského stupně nebo jejich zahraniční ekvivalent. Přihláška ke studiu musí obsahovat kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, fotografii, kopii dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz) a profesní životopis. V případě DBA je potřeba mít alespoň pětiletou praxi na manažerské pozici.

Všechny požadované dokumenty jsou zasílány elektronicky jako příloha online přihlášky. 

Přihláška je posuzována po dodání všech dokumentů a po připsání poplatku za přihlášku ve výši 100 USD. Konečné rozhodnutí o přijetí podléhá posouzení přihlášky zástupcem prorektora pro akademické záležitosti.

Jaký je rozdíl mezi MBA a MSc?

Manažerské programy MBA a MSc se liší svým posláním, účelem a odlišný je rovněž cíl jednotlivých programů.

Program MBA je určen všem manažerům, případně budoucím manažerům a je u něho kladen maximální důraz na přínos do praxe a praktického života, tak aby absolvent programu MBA mohl již v průběhu studia některé ze získaných dovedností a vědomostí okamžitě uplatnit ve své manažerské praxi. Důležitou součástí programu Master of Business Administration je kvalitně zpracovaná závěrečná práce, která by měla být zároveň jakýmsi návodem na řešení otázek, které studenta programu zajímají, týkají se ho, a které řeší ve své manažerské praxi. Co se týče hlavního cíle programu MBA, pak se jedná zejména o prohloubení stávající praxe, příp. přípravu na praxi budoucí a praktické využití získaných znalostí a dovedností.

Studium MSc je na rozdíl od programu MBA laděno spíše teoreticky a obsahuje více vědecko-výzkumných prvků (například vypracování odborných projektů a prací). Jedná se zejména o teoretickou a vědeckou práci, jež jde do hloubky konkrétního předmětu či oblasti. Dalším rozdílem je skupina zájemců, pro kterou je program určen. Program MSc je zaměřen na čerstvé absolventy vysokých škol bez manažerské praxe, kteří chtějí získat teoretický základ v manažerských oborech. 

Struktura programu je velmi podobná. Rozdíl lze nalézt pouze v počtu předmětů specializace (MBA 2 předměty, MSC 7 předmětů) a ve struktuře finální práce (MBA - 2⁄3 praktická část, MSc - 2⁄3 teoretická část)

Jaký je rozdíl mezi DBA a Ph.D.?

Program DBA (Doctor of Business Administration) je nejvyšší forma manažerského vzdělávání a obvykle navazuje na program Master of Business Administration (MBA), který rozvíjí více do hloubky. Hlavním cílem programu DBA je jeho zaměření na praxi, na rozvoj konkrétní firmy, do oblasti či problému řešeného manažerem. Díky svému zaměření je určen pro zkušené manažery s několikaletou řídící praxí, kteří chtějí absolvovat nejvyšší stupeň manažerského vzdělávání a v rámci něho chtějí řešit konkrétní situace. 

K úspěšnému dokončení programu je nutné kvalitní zpracování disertační práce, která by měla přinést vhled do konkrétní oblasti s konkrétním návrhem postupu řešení a s okamžitým přínosem pro manažerskou praxi.

Program Ph.D. je více teoreticky zaměřen. Student programu Ph.D. řeší teoreticko-vědeckými a výzkumnými metodami problematiku celé dané odbornosti či oblasti, kterou si zvolí a snaží se přinášet nové informace a poznatky, realizovat nové výzkumy a definovat a následně vyvracet nebo potvrzovat hypotézy týkající se širší oblasti.

 

Buďte díky vzdělání o krok dál před svou konkurencí

Prohlédnout studijní programy

 

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: