DBA Finance

Nejvyšší manažerské vzdělání nejen pro CFOs.

Co budete studovat?

Finanční řízení
Risk management
+6 předmětů vědecko-výzkumného modulu
+2 volitelné předměty

Pro zvyšování manažerské integrity, jakožto předpokladu osobního profesního růstu, je jedním z klíčových faktorů multidisciplinární pohled na zkoumanou problematiku. Naši lektoři nabízí hluboký vhled do problematiky financí, ekonomie na makro či mikro úrovni, a dalších propojených disciplín. Program je koncipován tak, aby absolventi zvládali předcházet krizovým jevům na všech úrovních.

Školné

146.400 Kč

Payment Plans and Scholarships Available

Finance, HR Management, Management, Marketing, Project Management
 

ŠKOLNÉ Interactive Online DBA

Jednorázová platba

146.400 Kč
Konečná cena školného programu DBA při jednorázové platbě předem

Splátkový kalendář 1 rok

168.360 Kč
Konečná cena školného programu DBA při splacení v průběhu 1 roku od zahájení

Splátkový kalendář 2 roky

203.500 Kč
Konečná cena školného programu DBA při splacení do 2 kalendářních let od zahájení

Uvedené ceny studia programu DBA zahrnují veškeré daně a poplatky.

Školné zahrnuje:

  • elektronické materiály,
  • přístup a využívání LMS (Learning Management System),
  • zpětnou vazbu od lektorů na plněné úkoly,
  • elektronickou komunikaci s lektory,
  • e-learningové testy,
  • doporučené odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University.

Školné nezahrnuje:

  • Poplatek za vydání a zaslání diplomu standardní poštou $100
  • telekomunikační poplatky a poplatky za připojení k internetu,
  • případné cestovní náklady.

Doctor of Business Administration

Ať již na pozici CFO působíte, nebo chcete být profesionálním partnerem svého nadřízeného, porozumět mu a být i jeho fundovaným oponentem, pak jste tady správně. Budujeme prostředí, ve kterém se každý může chopit žezla, a stát se hybatelem změny.

O programu DBA LIGS University

Hlavní přínosy oboru v praxi

1.
Hledání identity ve finančním segmentu
Spolupracujte se špičkovými experty
2.
Finanční rozměr každého rozhodnutí
Pečlivě analyzujte dopady do provozu
3.
Rizika a likvidita jako každodenní mantra
Jedno číslo je více než tisíc slov
4.
Strategický přístup k financím
Mějte Vaše finance pevně v rukách
5.
Excelentní interim manažer
Nastartujte růst a zisky společnosti
6.
Teorie černé labutě
Přijímejte změny a akceptujte nepředvídatelné

Co budete studovat?

2 předměty specializované pro obor

Finanční řízení

Předmět je navržen s cílem poskytnout studentům informace o financích na makro i mikro úrovni. Makro úroveň v sobě zahrnuje problémy finančních trhů, jejich segmentaci a nástroje. Principy investičního rozhodování a metody oceňování zvolených finančních nástrojů jsou také předmětem kurzu. Mikro úroveň se zaměřuje na finanční řízení společnosti a jeho nástroje, měření a řízení obchodního výkonu. 

Další součástí této úrovně je proces finančního plánování a přípravy rozpočtu, definování vztahů mezi strategickými cíli při plánování dokumentů a motivačních kritérií. Řízení pracovního kapitálu je také integrální součástí tohoto předmětu.

Risk management

V rámci předmětu Risk management získá student hlubší znalosti a vědomosti o různých druzích rizik, ať již finančních tak i nefinančních. Studenti se naučí, jak úspěšně implementovat procesy a zásady managementu rizika ve svých firmách, jak předcházet rizikům a jak je eliminovat v případě, že nastanou. Po ukončení předmětu si student osvojí metody řízení, měření a kontroly finančních rizik i pochopení základních konceptů úvěrového rizika, rizika likvidity, úrokové míry, analýzy operativního i úvěrového rizika a důležitost kapitálové přiměřenosti v konceptu tržního rizika.

2 volitelné předměty

Doplníte si svůj studijní plán

Na výběr máte z 22 předmětů, ty nesmí být shodné s předměty zvolené specializace.

Předměty si zvolíte v přihlášce ke studiu.

Prohlédnout všechny volitelné předměty

6 předmětů vědecko-výzkumného modulu

Metodologie a projekty

Vědecko-výzkumný modul provede studenty strukturou zpracování vědeckého projektu a psaní odborných textů, přičemž jsou integrovány znalosti o aplikovaní metodologií, stanovení hypotéz, rešerši literatury a nastavení kvalitního průzkumu a formulování výsledných tezí.
Předměty jsou shodné pro všechny studenty všech specializací DBA.

Prohlédnout obsah vědecko-výzkumného modulu

Požadavky na přijetí

Znalost zvoleného jazyka specializace (český nebo anglický jazyk) B2
Vysokoškolské vzdělání
Manažerská praxe v minimální délce 5 let
Dokumenty potřebné k přijetí (vše elektronicky): kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání + transcript of records, profesní CV, fotografie, doklad totožnosti
Přihláška je posuzována po dodání všech dokumentů a po připsání poplatku za přihlášku ve výši 100 USD. Konečné rozhodnutí o přijetí podléhá posouzení přihlášky proděkanem univerzity.

Jste připraveni na další krok?

Chcete studovat a jste rozhodnuti

DBA - Finance

Kontaktní formulář pro DBA - Finance

Zajímá vás tento program? Požádejte o více informací a spojte se přímo s vaším osobním admission officerem, který vás bezproblémově provede přijímacím řízením a zodpoví vám veškeré otázky, které vás ohledně Interactive Online studia na LIGS University napadnou. 

Telefon

Proč si vybrat studium na LIGS University?

Vysoká kvalita lektorů

Lektoři jsou profesionálové ve svých oborech. Pocházejí z 50 zemí světa a jsou vám k dispozici ve všech časových pásmech. Navíc víte, že naši lektoři vám vždy včas odpoví.

Dnes se přihlásíte, zítra studujete

Studium začíná, běží i končí přesně, jak potřebujete. Při splnění všech požadavků k přijetí stačí projít jednoduchou přihláškou, vyčkat na potvrzení o přijetí proděkanem univerzity a studovat můžete již zítra.

Osobní přístup na všech úrovních

Nabízíme pomoc s výběrem oboru, přihláškou a kompletní podporu při studiu. Lektoři jsou tu přímo pro vás. Lektoři vám pomohou, abyste si ze studia odnesli maximum.

Snadný přístup

Žádné bezradné pátrání po zdrojích nebo shánění podkladů vás u nás nečeká. Online knihovna, videotéka webinářů a e-learningové materiály jsou samozřejmostí. Vše na jednom místě a pár kliknutí.

Studijní plán máte ve svých rukou

Studované předměty si volíte sami dle vašich zkušeností a profesních cílů. Propojte akademický vhled a pracovní zkušenosti. V rámci studia se můžete zabývat aktuálními otázkami ve vašem oboru.

Studium bez hranic a bariér

Možná vás omezují zdravotní problémy nebo nejste jen flexibilní kvůli práci? Hranice nejsou pro nás. Ať už se nacházíte kdekoliv na Zemi, můžete u nás studovat. Jediné, co budete potřebovat, je připojení k internetu.

Studium na LIGS University

Co musím udělat pro zlepšení své tržní hodnoty a splnění svých cílů?

Přihláška na
LIGS University
Smlouva a platba
Studium
Dizertační práce
Diplom
a titul DBA
GRADUATION
CEREMONY

Studujte 100% online

Jak budete studovat?

Plnění studijního plánu si nastavíte podle sebe

Studium na LIGS University probíhá v individuálním režimu a po vlastní ose. Žádné termíny nás s vámi nesvazují a vy plníte studijní povinnosti tak, jak vám vaše časové možnosti dovolí. 

Ačkoliv se může zdát, že je samostudium výzva, s námi se není čeho obávat. V průběhu studia za vámi stojí tým ochotných studijních poradců a zkušených lektorů, kteří vám každou situaci pomohou vyřešit a budou vás posouvat kupředu k úspěšnému cíli.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: