Finanční management

Znáte finanční logiku Vaší firmy i trhu? Zvládněte hravě zmapovat současný stav i připravit výhledy.

Umění finančního řízení společností, podniků a podnikání je, zejména v aktuální době turbulencí a konkurence, nezbytností pro existenci většiny z nás. Seznamte se s principy, kde se ve společnosti tvoří hodnota, jakými způsoby a nástroji lze předvídat, definovat, řídit a minimalizovat ztráty a získejte jistotu při investičním rozhodování. Naši lektoři ostřílení tvrdou konkurencí jsou se studenty připraveni sdílet své zkušenosti a znalosti. Naučte se číst i mezi řádky finančních výkazů a odejdete z konkurenčního boje jako vítězové.

Obsah kurzu

Chcete dosáhnout finančního zdraví Vašeho podnikání orientací nejen v číslech, cashflow a rozvahách? Používá váš CFO pouze „zázračnou” zkratku NPV? Studiem získáte znalosti, jak problematice přijít na kloub a naučíte se své nabyté vědomosti převádět do každodenní praxe. A když to na nás nepovíte, tak studentům řekneme také něco o daňové optimalizaci a plánování daňové pozice

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Co budete studovat?

Finanční management

Tento kurz se zabývá teorií a současnou praxí finančního výkaznictví, manažerského a nákladového účetnictví, analýzy a oceňování v organizacích různých velikostí a rozsahů. Rozvíjí také rámec pro využití účetní teorie, praxe a nástrojů při řízení a vedení organizací.

Obsah kurzu & Učební plán

 • Analýza finančních výkazů
 • Audit
 • Riziko manipulace s finančními výkazy
 • Techniky vykazování, manažerské a nákladové účetnictví
 • Využití účetnictví k hodnocení manažerských rozhodnutí
 • Využití účetních informací pro kontrolu nákladů

Výstupy předmětu 

Po absolvování tohoto kurzu by studenti měli být schopni

 • Aplikovat finanční standardy a poměrové ukazatele na účetní výkazy a zprávy vybraných ziskových, neziskových a veřejných organizací.
 • Interpretovat finanční údaje pro účely sestavení hodnocení rizik, oceňování a prognózování činností a vykazování finančních výsledků.
 • Analyzovat vzorce chování nákladů a jejich důsledky pro prognózy a výkaznictví v oblasti rentability, škálovatelnosti a ziskovosti.
 • Porozumět kalkulaci nákladů v managementu.
 • Umět sestavit finanční výkazy a porozumět účetním výkazům.
 • Porozumět účetním rizikům chyb, podvodů a auditorským nástrojům pro jejich odhalování.

Spojte se s námi

Chcete se zeptat podrobněji? Objednejte si schůzku s jedním z našich expertů na přijímací řízení.