Krizové řízení

Moderní manažeři musí být dobře připraveni na všechno, včetně nečekaných krizí, které mají dopad na podniky.

K neočekávaným událostem dochází často ve všech aspektech našeho každodenního prostředí. Ať už na školním hřišti, v univerzitním kampusu, v továrně, na poště nebo v centrále velké korporace, pochopení významu a problémů, které jednotlivci řeší při krizovém řízení nebo v mimořádných situacích, je zásadní pro bezpečnost a ochranu lidských životů, příjmů a dobrého jména.

Obsah kurzu

Budete se učit od předních odborníků z praxe v oblasti krizového řízení prostřednictvím případových studií a přístupu založeného na obchodních hrách. Bez ohledu na průmyslové odvětví, velikost, strukturu nebo problémy vaší organizace. Porozumíte mechanismu moderních podnikových a bankovních finančních krizí, jejich hodnocení a řízení.Budete umět efektivně reagovat na neočekávané události, které se v dnešní době vyskytují, jako je pandemie COVID-19 a finanční krize.

O programu MBA

Co budete studovat?

Krizové řízení

Cílem kurzu krizové řízení je poskytnout účastníkům programu soubor současných principů a funkcí podniku v nestabilních, náročných a turbulentních podmínkách spolu s různými krizovými strategiemi a modely pokračování podnikání. Tento kurz krizového řízení nabízí studentům základy identifikace, prevence a zvládání krizových situací. Probírají se základy krizového řízení od přípravy po školení a dodržování předpisů, různé fáze krize a potřeba vytvořit tým krizového řízení.

Jasné určení rolí a funkcí jednotlivých členů týmu krizového řízení je nezbytné pro konečný úspěch krizového plánování, které je rovněž probíráno. Tento kurz také pomáhá studentům identifikovat potenciální rizika nebo situace, které mohou uspíšit krizi nebo mimořádnou událost, a naučit se přístupy, jak na takové události reagovat. Rovněž se probírá důležitost komunikace a přijímání okamžitých a efektivních rozhodnutí, stejně jako různé scénáře reakce na mimořádné události; od plánování evakuace z místní základní školy postižené zemětřesením přes velkou nemocnici postiženou masivním výpadkem proudu až po hrozbu nepoctivého zaměstnance.

Krizové řízení závisí také na vypracování, posouzení a stanovení důsledků krizových plánů a pomáhá studentům identifikovat nejčastější nedostatky, které se vyskytují v mnoha plánech krizového řízení. V závěru kurzu jsou uvedeny pokyny týkající se kontroly škod, obnovení důvěry v podnik, společnost nebo subjekt a studentům je nabídnut základní kontrolní seznam, který lze využít jako výchozí bod pro tým krizového řízení v různých podnikatelských prostředích nebo scénářích veřejného sektoru. Studenti se seznámí s klasifikací krizí, úpadku a restrukturalizace a rozliší krizi a riziko. Osvojí si koncepty moderních postupů řízení podniků v rámci neznámých rizik, krizových vlivů spolu s chováním lidí a trhu.

Obsah kurzu & Učební plán

  • Úvod do krizového řízení
  • Globální, regionální a místní trendy v oblasti krizí
  • Hodnocení rizik a krizí a jejich zmírňování
  • Regulace krizového řízení a požadavky na zveřejňování informací
  • Navrhování strategií krizového řízení 
  • Praktické semináře a případové studie

Výstupy předmětu

Po absolvování tohoto kurzu by studenti měli být schopni

  • Analyzovat události v různých prostředích organizace s cílem zjistit, předvídat a obratně přejít do krizového období pro různé organizace.
  • Posoudit roli strategie v období krize vzhledem k typu a závažnosti krize a udržitelné infrastruktuře organizace pro její řešení.
  • Určit a provést vhodné reakce na krizové situace na základě historických příkladů, trendů a současných nástrojů, metod a metrik

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: