Management

Management je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících prosperitu všech organizací.

Management je dalším z 6 základních kurzů nutných absolvovat před započetím specializovaného modulu. Tento kurz poskytuje přehled o disciplíně managementu, včetně jeho klíčových pojmů, funkcí a postupů. Zabývá se teorií i praktickým uměním managementu, včetně jedné z klíčových složek managementu, řízení změn. 

Cíle kurzu

Tento kurz poskytuje úvod do základních postupů a funkcí managementu. Studenti se naučí, jak efektivně řídit týmy a společnosti a jak efektivně začlenit koncepty managementu do praxe. Získají znalosti o různých strategiích změny a naučí se vnímat změnu jako příležitost a ne jako hrozbu.

O programu MBA 

Co budete studovat?

Management

Management je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících prosperitu všech organizací. Tento kurz seznamuje s pojmy, manažerskými postupy a funkcemi managementu. Zahrnuje základní teorie z oblasti managementu. Cílem je však osvojit si umění managementu a umět ho využít v praxi.

Pozornost bude zaměřena na identifikaci a vytváření manažerských dovedností, které zohledňují osobnost jednotlivých manažerů. Studenti se seznámí s různými styly řízení a vedení a s manažerskými strukturami, které jim poskytnou přehled a vhled do dané problematiky.

Řízení změn je dnes důležitou součástí života každého manažera. Představuje další část tohoto kurzu. Studentům jsou představeny různé strategie změn a zájmy zainteresovaných skupin, které je připraví na nevyhnutelný proces změn v jejich budoucí manažerské praxi. V průběhu celého kurzu jsou studenti vedeni k tomu, aby změnu vnímali jako příležitost, nikoliv jako hrozbu.

Obsah kurzu & Učební plán

  • Principy řízení
  • Procesy řízení
  • Manažerská praxe
  • Vedení
  • Řízení změn a jejich zavádění

Výstupy předmětu

Po absolvování tohoto kurzu by studenti měli být schopni:

  • aplikovat současné a klasické teorie managementu na praxi řízení organizací
  • Vybírat a integrovat manažerské procesy pro efektivní vedení organizací v rychle se měnícím prostředí.
  • Identifikovat a implementovat manažerské postupy, které podporují rovnost a inkluzi v různorodých organizacích.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: