DBA │ MARKETING

Trendy, mezikulturní zvyklosti a know-how. Získejte klíč k úspěšným kampaním.

Studenti získají detailní znalosti o marketingu založené na vědecky prokázaných a metodologicky konzistentních výzkumech. V kontextu globální dynamické a měřitelné komunikační politiky prověří pomocí projekčních technik relevantnost dat, využitelnost zvolených nástrojů a principů. V kruhu celosvětově uznávaných marketingových expertů budou testovat dopady nejnovějších trendů z online prostředí.

Co budete studovat?

GLOBÁLNÍ MARKETING

+6 předmětů vědecko-výzkumného modulu

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

+2 volitelné předměty

Školné

146.400 Kč

Finance

HR Management

Management

Marketing

Projektový management

Možnost splátek a školného

Doctor of Business Administration

Rozhodnutí vstoupit na mezinárodní trh s sebou nese velké výzvy. Je třeba analyzovat mezioborové faktory ovlivňující celkový úspěch podnikaných kroků v marketingu, jejichž výsledkem je fundovaná moderní marketingová strategie kalkulující s její komplexností. Zaujměte klienty a zapojte zainteresované strany a stakeholdery do Vašeho podnikání pomocí fundovaně nastavených kampaní, reklam a využijte potenciál komunikačních taktik a nástrojů ke zvýšení Vašeho úspěchu na vybraném trhu.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Hlavní přínosy oboru v praxi

Nejpřitažlivější vlastnosti reklamy

Oslovte náročné zákazníky z celého světa

Hodnoty značky a komunikace

Maximalizujte Vaše know-how

Digitální dosah sdělení

Na výkonnost reklamy vhodné nástroje

Potenciál firemního marketingu

Nezapomeňte pracovat se sílou interního kapitálu

Finanční podvědomí marketingu

Strategie postavené na globální ekonomice

Mezikulturní specifika klíčových regionů

Poznejte Vašeho klienta a jeho potřeby

Co budete studovat?

2 předměty specializované pro obor

Globální marketing

Globální marketing se soustředí na adaptaci marketingového mixu v souladu s potřebami zákazníků na zahraničních trzích. Při studiu tohoto předmětu se studenti seznámí s principy, specifiky a nástroji globálního marketingu. Studenti získají přehled o faktorech, které ovlivňují rozhodování o volbě vstupu na mezinárodní trhy, o formách vstupu na zahraniční trhy, vývozních a dovozních aktivitách, formách vstupů nenáročné na kapitálové investice (licence, franchising), kapitálových vstupech na zahraniční trhy atd. Také získají informace o výběru cílových trhů a jejich specifikách, a positioningu v mezinárodním prostředí s důrazem na principy interkulturního marketingu.

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace je soubor metod klíčových při prodeji produktů či služeb. Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled o nástrojích marketingové komunikace a jejich funkcích se zaměřením na jejich praktické využití. Studenti pochopí základní pojmy problematiky marketingového komunikačního mixu a získají hluboké a praktické porozumění jejich nástrojů (např. reklama, přímý marketing, PR, online marketing apod.). Část předmětu se také zabývá moderními trendy, mezi které patří např. guerilla marketing, ambush marketing, branding aj. Poslední část předmětu bude věnována event marketingu jako specifické formě v podnicích a organizacích různých velikostí.

2 volitelné předměty

Na výběr máte z 24 předmětů, ty nesmí být shodné s předměty zvolené specializace.

6 předmětů vědecko-výzkumného modulu

Vědecko-výzkumný modul provede studenty strukturou zpracování vědeckého projektu a psaní odborných textů, přičemž jsou integrovány znalosti o aplikovaní metodologií, stanovení hypotéz, rešerši literatury a nastavení kvalitního průzkumu a formulování výsledných tezí. Předměty jsou shodné pro všechny studenty všech specializací Ph.D.

Požadavky na přijetí:

  • Znalost zvoleného jazyka specializace (český nebo anglický jazyk) B2
  • Vysokoškolské vzdělání
  • Manažerská praxe v minimální délce 5 let
  • Dokumenty potřebné k přijetí (vše elektronicky): kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání + transcript of records, profesní CV, fotografie, doklad totožnosti
  • Přihláška je posuzována po dodání všech dokumentů a po připsání poplatku za přihlášku ve výši 100 USD. Konečné rozhodnutí o přijetí podléhá posouzení přihlášky proděkanem univerzity.

Jste připraveni na další krok?

Chcete studovat a jste rozhodnuti

DBA - Marketing

Proč si vybrat studium na LIGS University?

Vysoká kvalita lektorů

Lektoři jsou profesionálové ve svých oborech. Pocházejí z 50 zemí světa a jsou vám k dispozici ve všech časových pásmech. Navíc víte, že naši lektoři vám vždy včas odpoví.

Dnes se přihlásíte, zítra studujete

Studium začíná, běží i končí přesně, jak potřebujete. Při splnění všech požadavků k přijetí stačí projít jednoduchou přihláškou, vyčkat na potvrzení o přijetí proděkanem univerzity a studovat můžete již zítra.

Osobní přístup na všech úrovních

Nabízíme pomoc s výběrem oboru, přihláškou a kompletní podporu při studiu. Lektoři jsou tu přímo pro vás. Lektoři vám pomohou, abyste si ze studia odnesli maximum.

Snadný přístup

Žádné bezradné pátrání po zdrojích nebo shánění podkladů vás u nás nečeká. Online knihovna, videotéka webinářů a e-learningové materiály jsou samozřejmostí. Vše na jednom místě a pár kliknutí.

Studijní plán máte ve svých rukou

Studované předměty si volíte sami dle vašich zkušeností a profesních cílů. Propojte akademický vhled a pracovní zkušenosti. V rámci studia se můžete zabývat aktuálními otázkami ve vašem oboru.

Studium bez hranic a bariér

Možná vás omezují zdravotní problémy nebo nejste jen flexibilní kvůli práci? Hranice nejsou pro nás. Ať už se nacházíte kdekoliv na Zemi, můžete u nás studovat. Jediné, co budete potřebovat, je připojení k internetu.

Studium na LIGS University

Co musím udělat pro zlepšení své tržní hodnoty a splnění svých cílů?

Přihláška na LIGS University

Smlouva a platba

Studium

Dizertační práce

Diplom a titul Ph.D.

GRADUATION CEREMONY

Jak budete studovat?

Plnění studijního plánu si nastavíte podle sebe.
Studium na LIGS University probíhá v individuálním režimu a po vlastní ose. Žádné termíny nás s vámi nesvazují a vy plníte studijní povinnosti tak, jak vám vaše časové možnosti dovolí. 

Ačkoliv se může zdát, že je samostudium výzva, s námi se není čeho obávat. V průběhu studia za vámi stojí tým ochotných studijních poradců a zkušených lektorů, kteří vám každou situaci pomohou vyřešit a budou vás posouvat kupředu k úspěšnému cíli.

Spojte se s námi

Chcete se zeptat podrobněji? Objednejte si schůzku s jedním z našich expertů na přijímací řízení. 

Život na LIGS University