DBA │ PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

Projektově myslet znamená zvýšit produktivitu, snížit náklady a minimalizovat pracovní zátěž.

Každý projekt je třeba komplexně definovat a zpracovat v kontextu všech vstupů, které mohou ovlivnit jeho úspěšnost. Studenti získají znalosti o výzkumných projektových metodikách a přístupech jako je waterfall či agilní programování, IPMA a PMBOK. Pomocí modelace singulárních fází životního cyklu projektu vytvoří optimální procesní mapu s aplikací zdrojů (čas, finance, technologie, pracovníci, materiál).

Co budete studovat?

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

+6 předmětů vědecko-výzkumného modulu

ŘÍZENÍ TÝMU

+2 volitelné předměty

Školné

146.400 Kč

Finance

HR Management

Management

Marketing

Projektový management

Možnost splátek a školného

Doctor of Business Administration

Prozkoumejte spolu se světovými specialisty a odborníky nejlepší metodiky a trendy a seznamte se se širokou škálou moderních nástrojů k plánování, sekvenci a řízení projektů. Dosahujte firemních cílů bez ohledu na složitost a náročnost úkolu a dodejte Vaše díla včas a ve vysoké kvalitě. Využijte potenciál spojení vědecko-výzkumného prostředí s flexibilně implementačními produkty a standardy. Staňte se úspěšným projektovým managerem a řiďte Vaše zakázky bez excesů.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Hlavní přínosy oboru v praxi

Pružnější a efektivnější reakce na změny

Analyzujte Váš projekt na všech úrovních

Vysoká očekávání a řízený rozpočet

Získejte obsáhlé vědomosti z oboru

SCRUM, PRINCE2, IPMA, PMBOK či Kanban

Celosvětově ověřené přístupy

Expertízy a tvorba argumentační linie

Vyzkoušejte si vše v praxi

Metoda logického rámce

Formulujte klíčové parametry projektu

Behaviorální a kontextové kompetence

Demonstrujte Vaši vysokou kvalifikaci

Co budete studovat?

2 předměty specializované pro obor

Projektové řízení

Projektové řízení důsledně využívá systémového přístupu k řešení problémů, kdy se věci a jevy zvažují ve vzájemných souvislostech. Cílem projektového řízení je zajistit přípravu, realizaci a průběžnou kontrolu úspěšného projektu. Projektem se rozumí takový sled činností, se kterými v plánovaném čase a s plánovanými náklady bude dosaženo cílů projektu. Studenti se seznámí se základními finančními a ekonomickými aspekty projektového řízení. Klíčovým faktorem úspěchu je ekonomická efektivnost projektu, kterou je možné měřit specifickými metodami. Dále se studenti seznámí s hlavními oblastmi potřebnými pro řízení projektu, utřídí si a doplní si své stávající znalosti.

Řízení týmu

Cílem předmětu Řízení týmu je seznámit studenty s moderními metodickými nástroji a postupy pro koordinaci a řízení projektového týmu. Úspěšné vedení projektů závisí na vhodné kombinaci „tvrdých“ strukturovaných projektových nástrojů s nástroji „měkkými“, podporující týmovou spolupráci a akceptaci požadovaných výsledných změn. Předmět je zaměřen na pochopení principů týmové spolupráce. Studenti se seznámí s nástroji pro efektivní komunikaci s ostatními členy v týmu (pracovní skupině) a i navzájem mezi jednotlivými týmy. Naučí se principy a pravidla spolupráce v týmu, aby jako celek dosahoval potřebných výsledků. Osvojí si techniky pro zvyšování výkonnosti týmů či pracovních skupin.

2 volitelné předměty

Na výběr máte z 24 předmětů, ty nesmí být shodné s předměty zvolené specializace.

6 předmětů vědecko-výzkumného modulu

Vědecko-výzkumný modul provede studenty strukturou zpracování vědeckého projektu a psaní odborných textů, přičemž jsou integrovány znalosti o aplikovaní metodologií, stanovení hypotéz, rešerši literatury a nastavení kvalitního průzkumu a formulování výsledných tezí. Předměty jsou shodné pro všechny studenty všech specializací Ph.D.

Požadavky na přijetí:

  • Znalost zvoleného jazyka specializace (český nebo anglický jazyk) B2
  • Vysokoškolské vzdělání
  • Manažerská praxe v minimální délce 5 let
  • Dokumenty potřebné k přijetí (vše elektronicky): kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání + transcript of records, profesní CV, fotografie, doklad totožnosti
  • Přihláška je posuzována po dodání všech dokumentů a po připsání poplatku za přihlášku ve výši 100 USD. Konečné rozhodnutí o přijetí podléhá posouzení přihlášky proděkanem univerzity.

Jste připraveni na další krok?

Chcete studovat a jste rozhodnuti

DBA - Projektový management

Proč si vybrat studium na LIGS University?

Vysoká kvalita lektorů

Lektoři jsou profesionálové ve svých oborech. Pocházejí z 50 zemí světa a jsou vám k dispozici ve všech časových pásmech. Navíc víte, že naši lektoři vám vždy včas odpoví.

Dnes se přihlásíte, zítra studujete

Studium začíná, běží i končí přesně, jak potřebujete. Při splnění všech požadavků k přijetí stačí projít jednoduchou přihláškou, vyčkat na potvrzení o přijetí proděkanem univerzity a studovat můžete již zítra.

Osobní přístup na všech úrovních

Nabízíme pomoc s výběrem oboru, přihláškou a kompletní podporu při studiu. Lektoři jsou tu přímo pro vás. Lektoři vám pomohou, abyste si ze studia odnesli maximum.

Snadný přístup

Žádné bezradné pátrání po zdrojích nebo shánění podkladů vás u nás nečeká. Online knihovna, videotéka webinářů a e-learningové materiály jsou samozřejmostí. Vše na jednom místě a pár kliknutí.

Studijní plán máte ve svých rukou

Studované předměty si volíte sami dle vašich zkušeností a profesních cílů. Propojte akademický vhled a pracovní zkušenosti. V rámci studia se můžete zabývat aktuálními otázkami ve vašem oboru.

Studium bez hranic a bariér

Možná vás omezují zdravotní problémy nebo nejste jen flexibilní kvůli práci? Hranice nejsou pro nás. Ať už se nacházíte kdekoliv na Zemi, můžete u nás studovat. Jediné, co budete potřebovat, je připojení k internetu.

Studium na LIGS University

Co musím udělat pro zlepšení své tržní hodnoty a splnění svých cílů?

Přihláška na LIGS University

Smlouva a platba

Studium

Dizertační práce

Diplom a titul Ph.D.

GRADUATION CEREMONY

Jak budete studovat?

Plnění studijního plánu si nastavíte podle sebe.
Studium na LIGS University probíhá v individuálním režimu a po vlastní ose. Žádné termíny nás s vámi nesvazují a vy plníte studijní povinnosti tak, jak vám vaše časové možnosti dovolí. 

Ačkoliv se může zdát, že je samostudium výzva, s námi se není čeho obávat. V průběhu studia za vámi stojí tým ochotných studijních poradců a zkušených lektorů, kteří vám každou situaci pomohou vyřešit a budou vás posouvat kupředu k úspěšnému cíli.

Spojte se s námi

Chcete se zeptat podrobněji? Objednejte si schůzku s jedním z našich expertů na přijímací řízení. 

Život na LIGS University