close

Network with industry leaders, expand your circle, and unlock growth opportunities at our Graduation Networking Event! Save your spot now.

Student Council

Mise

Posláním Student Council LIGS University je pomáhat studentům při plnění jejich studijních povinností a zastupovat zájmy studentů vůči zainteresovaným stranám univerzity. Student Council slouží jako prostředník mezi studenty a administrativou.

 

Organizační struktura Student Council: 

Prezidentka Student Council: Carolina Billings

Tajemník Student Council: Jiří Medlen

 

Členové

Student Council má dalších 15 aktivních členů, kteří společně reprezentují hlas studentů LIGS University. 


Povinnosti

Student Council slouží jako prostředník mezi studenty a vedením školy. Toto zahrnuje:

  1. Zahrnutí zájmů studentů při realizaci strategického plánu univerzity; 
  2. Informování, zapojování a zastupování studentů v diskusích o univerzitních politikách, postupech a změnách navrhovaných administrativou, které se studentů přímo dotýkají; 
  3. Poskytování doporučení rektorovi a prezidentovi univerzity ohledně záležitostí a zájmů studentů; 
  4. Podávání doporučení fakultě a správě ohledně politik, které mají zlepšit univerzitní prostředí;
  5. Spolupráce s Alumni Council v oblasti mentoringu studentů a poskytování kariérního poradenství.

 

Kontaktovat Student Council

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: