Student Council

Mise

Posláním Student Council LIGS University je pomáhat studentům při plnění jejich studijních povinností a zastupovat zájmy studentů vůči zainteresovaným stranám univerzity. Student Council slouží jako prostředník mezi studenty a administrativou.

 

Organizační struktura Student Council: 

Prezidentka Student Council: Carolina Billings

Tajemník Student Council: Jiří Medlen

 

Členové

Student Council má dalších 15 aktivních členů, kteří společně reprezentují hlas studentů LIGS University. 


Povinnosti

Student Council slouží jako prostředník mezi studenty a vedením školy. Toto zahrnuje:

  1. Zahrnutí zájmů studentů při realizaci strategického plánu univerzity; 
  2. Informování, zapojování a zastupování studentů v diskusích o univerzitních politikách, postupech a změnách navrhovaných administrativou, které se studentů přímo dotýkají; 
  3. Poskytování doporučení rektorovi a prezidentovi univerzity ohledně záležitostí a zájmů studentů; 
  4. Podávání doporučení fakultě a správě ohledně politik, které mají zlepšit univerzitní prostředí;
  5. Spolupráce s Alumni Council v oblasti mentoringu studentů a poskytování kariérního poradenství.

 

Kontaktovat Student Council

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: