close

Velká sváteční nadílka. Chceme oslavit konec roku 2022 a odměnit vás za to, že jste s námi. Přihlásit se do losování zde.

Student Council

Mise

Posláním Student Council LIGS University je pomáhat studentům při plnění jejich studijních povinností a zastupovat zájmy studentů vůči zainteresovaným stranám univerzity. Student Council slouží jako prostředník mezi studenty a administrativou.

 

Organizační struktura Student Council: 

Prezidentka Student Council: Carolina Billings

Tajemník Student Council: Jiří Medlen

 

Členové

Student Council má dalších 15 aktivních členů, kteří společně reprezentují hlas studentů LIGS University. 


Povinnosti

Student Council slouží jako prostředník mezi studenty a vedením školy. Toto zahrnuje:

  1. Zahrnutí zájmů studentů při realizaci strategického plánu univerzity; 
  2. Informování, zapojování a zastupování studentů v diskusích o univerzitních politikách, postupech a změnách navrhovaných administrativou, které se studentů přímo dotýkají; 
  3. Poskytování doporučení rektorovi a prezidentovi univerzity ohledně záležitostí a zájmů studentů; 
  4. Podávání doporučení fakultě a správě ohledně politik, které mají zlepšit univerzitní prostředí;
  5. Spolupráce s Alumni Council v oblasti mentoringu studentů a poskytování kariérního poradenství.

 

Kontaktovat Student Council

MBA

Vyberte si program studia


Studovat MBA

 

DBA

Vyberte si obor specializace DBA:

 

MSc

Vyberte si obor specializace MSc:

 

Ph.D.

Vyberte si obor specializace Ph.D.: