LIGS University policies

Aktuální směrnice a pravidla LIGS University

Diversity Policy

LIGS University plně respektuje a přijímá pojetí rozmanitosti, neboť každý člověk je jedinečný. Uznáváme diverzitu a individuální rozdíly v rase, etniku, pohlaví, věku, sexuální orientaci, sociálně-ekonomickém postavení, fyzických schopnostech, náboženským přesvědčení atd.

Rozmanitost v rámci LIGS University nám umožňuje poskytovat studentům služby na globálním základě. Tento přístup pomáhá a podporuje kreativitu a inovace lidských zdrojů, což je jedna z klíčových složek růstu v silné ekonomice.

Pracovníci, lektoři a studenti LIGS University přichází z rozmanitých kulturních prostředí. Jsou motivováni a povzbuzováni k tomu, aby zjistili více o sobě a svých spolužácích, vzájemných zásadách, hodnotách a tradicích a získali tak cenné znalosti a porozumění mezinárodním trhům a rozvíjeli interkulturní manažerské dovednosti.

Směrnice a procesy

Spojte se s námi

Chcete se na něco zeptat podrobněji? Naplánujte si schůzku s jedním z našich expertů.