6. orlí princip: Trny

9. 12. 2016
Štítky

Zažili jste někdy situaci, kdy jste se příliš spolehli na “měkké peří” a najednou se tam po nějaké době objevily trny? Situaci, kdy jste (v dobré víře) ustrnuli na jednom místě?

Zjistěte, jak se můžete připravit na situace s vědomím toho, že nic není jen černobílé a že se všude po nějaké době objeví trny, které není třeba vnímat jako katastrofu, ale spíše  jako pobídku k neustrnutí na jednom místě (v postojích, životě, myšlení, dovednostech apod.).

 • Počítáte dopředu s tím, že přijde nějaká změna? V organizaciTrny si přece nemůžete být nikdy ničím jisti. Nebo je to v praxi jinak?
 • Nic netrvá věčně, všechno je po určité době ukončeno.
 • Jste na to připraveni?
 • Dovolte si opustit staré, jen tak může přijít něco nového.

Co je Řízení změn (Change Management)?

Řízení změn je oblast, která se zaměřuje na změny, na jejich zavádění a prosazování do života organizace. John P. Kotter říká doslova: „Mnohem lepších výsledků dosáhneme, nebudeme-li změny řídit, ale vést.“

Život a fungování každé organizace je ovlivněn nejrůznějšími podněty, které přicházejí z okolního prostředí (od zákazníků, dalších organizací, dodavatelů, vlastníků, stakeholderů atd.), ale také z vnitřního prostředí firmy (od zaměstnanců, z informačního systému organizace, od monitorovacích systémů nebo od manažerů). Zejména vnější změny jsou v 21. století stále rychlejší, než kdy předtím - například životní cyklus informačních technologií se výrazně zrychlil, novinky jsou na trhu k dispozici téměř neustále. Průměrná obměna zařízení je mnohdy jen 2 - 3 roky.

Změny jsou základní charakteristikou života organizací, které se musí umět vypořádat zejména s rychlými změnami okolního prostředí. Z tohoto všeho vyplývá vyšší důraz na řízení v proměnlivém prostředí a management se tím stává z velké části řízením změn.

Každá firma se v průběhu svého “života” musí vypořádat se strategickou změnou. Co to je?

Jsou to takové změny, které vyvolávají další změny v souvisejících procesech a zdrojích organizace; jsou součástí strategického řízení a mají delší životní cyklus. Typickým příkladem takových změn je budování strategie firmy formou strategického řízení. To zajišťuje, že se věci nedějí náhodně, ale podle předem naplánovaných, dlouhodobých záměrů - a takové strategické řízení změn v organizaci zajišťuje, že je strategických cílů dosaženo.

Jedná se tedy o řízení změn, které zasáhne celou organizaci, a to zaváděním těchto změn (implementace). Pokud vás zajímá proces uplatňování změn, podívejte se na model osmi kroků změn, který vypracoval John P. Kotter. Implementace změn v jeho podání zahrnuje postupné provedení následujících osmi kroků:

Krok 1: Vyvolání vědomí naléhavosti

 • prozkoumání trhu a konkurenčního prostředí
 • identifikace kritických míst, potenciálních krizí nebo zásadních příležitostí a diskuse o nich

Krok 2: Sestavení koalice schopné prosadit a realizovat změny

 • vytvoření skupiny dostatečně silné řídit změny
 • přimět skupinu pracovat společně jako tým

Krok 3: Vytvoření vize a strategie

 • vytvoření vize, která pomůže řídit proces změny
 • vyvinutí strategií na dosažení této vize

Krok 4: Komunikace transformační vize

 • využití všech dostupných prostředků k nepřetržité komunikaci o nové vizi a strategiích
 • vůdčí koalice jako vzor jednání očekávaného od zaměstnanců

Krok 5: Delegování v širokém měřítku

 • odstraňování překážek
 • změna systémů nebo struktur bránících transformaci
 • podpora riskantních rozhodnutí a netradičních myšlenek, aktivit a postupů

Krok 6: Vytváření krátkodobých vítězství

 • plánování viditelných zlepšení výkonu neboli „vítězství“
 • dosahování těchto vítězství
 • viditelné oceňování a odměňování lidí, kteří se podíleli na dosažení těchto vítězství

Krok 7: Využití výsledků a podpora dalších změn

 • využití růstu důvěry ke změně všech systémů, struktur a postupů, které nejsou ve vzájemném souladu a neodpovídají transformační vizi
 • najímání, povyšování a vzdělávání lidi, kteří mají schopnosti realizovat transformační vizi
 • Oživování procesů stále novými transformačními projekty, náměty a prvky

Krok 8: Zakotvení nových přístupů do firemní kultury

 • dosahování lepších výsledků prostřednictvím chování orientovaného na zákazníky a zvyšování produktivity, lepšího vedení a efektivního řízení
 • poukazování na souvislosti mezi novými vzory chování a podnikovými úspěchy
 • rozvíjení prostředků zajišťujících vzdělávání manažerů a výběr vhodných nástupců

Chcete se dozvědět více o různých strategiích využívaných při krizích a změnách? Toto vše a ještě více se můžete naučit při studiu MBA na LIGS University, kde nechybí specializace jako Strategický management, Mezinárodní marketing či E-Business. Více o programu se můžete dozvědět ZDE.


Autorka: Ing. Lencová Veronika, MBA
Lektorka a spisovatelka zabývající se výkonností firem (Lencovaveronika.cz)

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: