Jak úspěšně řídit projekty?

7. 19. 2017
Štítky

Členové týmu se vždy obracejí na svého tým lídra, aby je vedl, radil jim a poskytoval potřebné informace. Shrňme si důležité kroky, které vám jistě pomohou úspěšně vést váš tým i vaše projekty.

Formulujte cíle a výsledky

Project manager má svolat tým a členům týmu objasnit účel projektu a zároveň být schopen jim odpovědět na základní otázky, jako například:

  • Proč se projekt realizuje.Jak úspěšně řídit projekty?
  • Jaké jsou cíle projektu, kterých je třeba dosáhnout, a jak jich dosáhnout.
  • Co je konečným výsledkem projektu a jak přesně má vypadat.

Když členové týmu budou znát odpovědi na výše uvedené otázky, bude pro ně jednodušší cíle dosáhnout.

Určete oblast působnosti, odpovědnosti a hranice

Opět platí, že vedoucí projektu má týmu upřesnit rozsah projektu. Tým by měl být seznámen nejen s věcmi, které jsou přímo v projektu, ale také s těmi, které se ho týkají okrajově. Budou tak mít lepší představu cílů, na které je třeba se zaměřit a nesoustředit se na věci, které naopak důležité nejsou.

Jste Project Manager, ne šéf

Jako projektový manažer byste měl vědět následující:

  • Buďte lídr a pomáhejte svému týmu, veďte ho a provádějte důležitá rozhodnutí.
  • Dejte členům svého týmu najevo, že jste jeho největším fanouškem a že jste tam stále pro ně, když vás potřebují.
  • Usnadněte týmu práci tak, že jim poskytnete všechny potřebné podklady a materiály, využijte své kompetence, abyste projekt přiblížili k cíli.

Zapojte svůj tým

I když máte za projekt největší zodpovědnost, neměli byste dávat týmu vysloveně najevo, že máte poslední slovo. Pokuste se zjistit, jaké jsou názory vašich pracovníků, jejich postřehy, návrhy a buďte otevřený i jejich nápadům. Nejenže vám to může pomoci v konkrétním projektu, ale také si získáte jejich důvěru.

Vytvořte správnou atmosféru

Jako projektový manažer jste zodpovědný také za prostředí a atmosféru, v jaké váš tým pracuje, což je faktor, který byste nikdy neměli podceňovat. Čím lépe se totiž budou členové týmu cítit a čím větší důvěru a podporu jim budete prokazovat, tím lepší výsledky budou podávat.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: