Data Science

Připojte se k vlně digitalizace, vylepšete svou práci pomocí moderních systémů a technologií

Inovativní pracovní postupy, digitálně podporované systémy dokonalosti provozu a změny chování zpřístupňují digitální podnikatelskou sféru stále více. S kurzem Data Science budete schopni rozvíjet své podnikání s novým smyslem pro chápání digitalizace.

Obsah kurzu

Informační technologie se staly nedílnou součástí našeho života. S pomocí našeho kurzu datové vědy budete komplexně přistupovat k modernímu pokroku v podnikání tím, že odhalíte nástrahy finančního a bezpečnostního sektoru a naučíte se klasifikovat svá data a svá rozhodnutí. Tento kurz vám umožní rozvinout dovednosti potřebné k tomu, abyste se stali vyhledávanými datovými profesionály.

O programu MBA

Co budete studovat?

Data Science

Online kurz data science, který nabízí LIGS University, je komplexní službou pro všechny vaše potřeby v oblasti datové vědy. Nabízí vám kompletní vedení a výuku se zdroji ke stažení a praktickou výuku. 

Tento kurz vás provede všemi důležitými moduly, které potřebujete znát, včetně strojového učení a programovacích jazyků. Učí také důležité koncepty, jako je získávání dat, dolování dat, zpracování dat a analýza dat. 

Tento kurz je navržen s ohledem na současné trendy v oboru a dovednosti potřebné k tomu, aby se z vás stal úspěšný datový vědec. Při zápisu do tohoto kurzu získáte individuální podporu našich instruktorů a výuku založenou na praktických zkušenostech.

Datová věda zahrnuje soubor principů, definic problémů, algoritmů a postupů pro získávání nezjevných a užitečných vzorců z velkých souborů dat. Mnoho prvků datové vědy bylo vyvinuto v příbuzných oborech, jako je strojové učení a dolování dat.

Kurz se zaměří na šíři záběru a stručně představí jednotlivá témata namísto toho, aby se věnoval jednomu tématu do hloubky. Díky tomu budete mít možnost vyzkoušet si a aplikovat základní techniky datové vědy.

Obsah kurzu & Učební plán

Sylabus Data Science zahrnuje komplexní osnovy, které jsou navrženy na základě toho, co většina průmyslových odvětví požaduje od odborníků na datovou vědu. Sylabus datové vědy je vhodný pro začátečníky, pracující profesionály nebo někoho, kdo chce začít kariéru v oblasti Data Science. 

Kurz obsahuje šest klíčových modulů, které jsou dále rozděleny do devíti lekcí. Tyto lekce pokrývají širokou škálu témat - programovací jazyk, statistické nástroje, algoritmy a strojové učení.

 • Modul 1: Python
 • Modul 2: R
 • Modul 3: Statistika
 • Modul 4: Inferenční statistika
 • Modul 5: Regrese a anova
 • Modul 6: Průzkumná analýza dat
 • Modul 7: Supervised machine learning
 • Modul 8: Tableau
 • Modul 9: Strojové učení v cloudu

Výstupy předmětu

Po absolvování tohoto kurzu by studenti měli být schopni

 • Získat, vyčistit/zpracovat a transformovat data.
 • Analyzovat a interpretovat data s využitím eticky odpovědného přístupu.
 • Používat vhodné modely analýzy, posuzovat kvalitu vstupních dat, získávat poznatky z výsledků a zkoumat potenciální problémy. 
 • Používat výpočetní teorii, jazyky a algoritmy, jakož i matematické a statistické modely a principy optimalizace k vhodnému formulování a používání analýz dat. 
 • formulovat a používat vhodné modely analýzy dat k řešení skrytých řešení problémů souvisejících s podnikáním
 • Dobře pracovat ve skupině
 • Efektivně interpretovat výsledky analýzy dat jakémukoli publiku, a to ústně, vizuálně i písemně

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: