DBA HR management

Rozvíjejte vaše best practices na špičkové úrovni v oboru Human Resources.

Co budete studovat?

Řízení lidských zdrojů
Plánování a rozvoj lidských zdrojů
+6 předmětů vědecko-výzkumného modulu
+2 volitelné předměty

Fokus studia je zaměřen na potřeby strategického rozvoje lidských zdrojů na nejvyšší úrovni řízení. Studenti se seznámí s výzkumnými technikami a jejich potenciálem, který poté budou transformovat do aplikovatelných výsledků. Také se naučí designovat kvalitní personální strategie v souladu s cíli a vizemi společnosti pomocí psychodiagnostických metod či recepce a tvůrčí aplikace vědeckých teorií.

Školné

146.400 Kč

Payment Plans and Scholarships Available

Finance, HR Management, Management, Marketing, Project Management
 

ŠKOLNÉ Interactive Online DBA

Jednorázová platba

146.400 Kč
Konečná cena školného programu DBA při jednorázové platbě předem

Splátkový kalendář 1 rok

168.360 Kč
Konečná cena školného programu DBA při splacení v průběhu 1 roku od zahájení

Splátkový kalendář 2 roky

203.500 Kč
Konečná cena školného programu DBA při splacení do 2 kalendářních let od zahájení

Uvedené ceny studia programu DBA zahrnují veškeré daně a poplatky.

Školné zahrnuje:

  • elektronické materiály,
  • přístup a využívání LMS (Learning Management System),
  • zpětnou vazbu od lektorů na plněné úkoly,
  • elektronickou komunikaci s lektory,
  • e-learningové testy,
  • doporučené odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University.

Školné nezahrnuje:

  • Poplatek za vydání a zaslání diplomu standardní poštou $100
  • telekomunikační poplatky a poplatky za připojení k internetu,
  • případné cestovní náklady.

Doctor of Business Administration

Získejte detailní rozbor perspektivy personálních disciplín s využitím inovativního myšlení, implementací multidisciplinárních prvků a rozvoje projektových dovedností. Definujte oblasti nástupnictví a akvizice nových talentů, personálně-sociálního poradenství s expertním přístupem či potřeb zaměstnanců z pohledu well-being, duševního zdraví a mentální hygieny. Specifikujte Vaše kritická místa v oddělení a objektivně interpretujte data s využitím výzkumných strategií ze společenskovědních oborů. Dosáhněte vyšších cílů díky udržitelné a společensky odpovědné personální strategii.

O programu DBA LIGS University

Hlavní přínosy oboru v praxi

1.
Konsorcium odborníků a specialistů
Nadhled a know-how expertů
2.
Výzkum a vlastní zkušeností z praxe
Komparace v širších souvislostech
3.
Konkurenční myšlení
Využijte vědecká data z mezinárodního prostředí
4.
Zvyšování hodnoty organizace
Staňte se inspirativním manažerem
5.
Potřeby a očekávání zaměstnanců
Pracujte s celosvětovými trendy v oboru
6.
Moderní technologie v HR
Podpora zvýšení efektivity personální procesů

Co budete studovat?

2 předměty specializované pro obor

Řízení lidských zdrojů

Personální práce ve smyslu řízení lidských zdrojů je jedním ze stěžejních procesů firmy. Lidský kapitál je jednou z nejdůležitějších složek firem. V rámci předmětu je kladen důraz na procesy řízení lidských zdrojů. Studenti se naučí rozbor problematiky procesu výběru zaměstnanců, adaptačního procesu, systému odměňování ve vazbě na podávaný výkon zaměstnance a možnosti organizace, systému motivace a hodnocení zaměstnance, výcvik, vzdělávání a kariérní rozvoj zaměstnance, firemní kulturu a etiku organizace, personální audit, personální plánování a personální outsourcing. Absolvent získá základní teoretické a praktické poznatky, které mu umožní jejich aplikaci do vlastní praxe.

Plánování a rozvoj lidských zdrojů

Cílem předmětu Plánování a rozvoj lidských zdrojů je seznámit studenty se základy řízení lidských zdrojů v organizaci a s jejich specifikami v oblasti personálních činností. Studenti si osvojí znalosti odborných pojmů používaných v HR oblasti, plánování lidských zdrojů a jejich využití v praxi, orientaci v procesu řízení pracovního výkonu a motivace pracovníků, principy firemní kultury a její vliv na strategický rozvoj lidských zdrojů, metody systémů vzdělávání v organizaci, aplikaci metod používaných v procesu ŘLZ, schopnost vytvořit a optimalizovat pracovní náplň v návaznosti na pracovní místo a schopnost analyzovat personální procesy v organizaci a návrhy jejich zlepšení. 

2 volitelné předměty

Doplníte si svůj studijní plán

Na výběr máte z 22 předmětů, ty nesmí být shodné s předměty zvolené specializace.

Předměty si zvolíte v přihlášce ke studiu.

Prohlédnout všechny volitelné předměty

6 předmětů vědecko-výzkumného modulu

Metodologie a projekty

Vědecko-výzkumný modul provede studenty strukturou zpracování vědeckého projektu a psaní odborných textů, přičemž jsou integrovány znalosti o aplikovaní metodologií, stanovení hypotéz, rešerši literatury a nastavení kvalitního průzkumu a formulování výsledných tezí.
Předměty jsou shodné pro všechny studenty všech specializací DBA.

Prohlédnout obsah vědecko-výzkumného modulu

Požadavky na přijetí

Znalost zvoleného jazyka specializace (český nebo anglický jazyk) B2
Vysokoškolské vzdělání
Manažerská praxe v minimální délce 5 let
Dokumenty potřebné k přijetí (vše elektronicky): kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání + transcript of records, profesní CV, fotografie, doklad totožnosti
Přihláška je posuzována po dodání všech dokumentů a po připsání poplatku za přihlášku ve výši 100 USD. Konečné rozhodnutí o přijetí podléhá posouzení přihlášky proděkanem univerzity.

Jste připraveni na další krok?

Chcete studovat a jste rozhodnuti

DBA - HR management

Kontaktní formulář pro DBA - HR management

Zajímá vás tento program? Požádejte o více informací a spojte se přímo s vaším osobním admission officerem, který vás bezproblémově provede přijímacím řízením a zodpoví vám veškeré otázky, které vás ohledně Interactive Online studia na LIGS University napadnou. 

Telefon

Proč si vybrat studium na LIGS University?

Vysoká kvalita lektorů

Lektoři jsou profesionálové ve svých oborech. Pocházejí z 50 zemí světa a jsou vám k dispozici ve všech časových pásmech. Navíc víte, že naši lektoři vám vždy včas odpoví.

Dnes se přihlásíte, zítra studujete

Studium začíná, běží i končí přesně, jak potřebujete. Při splnění všech požadavků k přijetí stačí projít jednoduchou přihláškou, vyčkat na potvrzení o přijetí proděkanem univerzity a studovat můžete již zítra.

Osobní přístup na všech úrovních

Nabízíme pomoc s výběrem oboru, přihláškou a kompletní podporu při studiu. Lektoři jsou tu přímo pro vás. Lektoři vám pomohou, abyste si ze studia odnesli maximum.

Snadný přístup

Žádné bezradné pátrání po zdrojích nebo shánění podkladů vás u nás nečeká. Online knihovna, videotéka webinářů a e-learningové materiály jsou samozřejmostí. Vše na jednom místě a pár kliknutí.

Studijní plán máte ve svých rukou

Studované předměty si volíte sami dle vašich zkušeností a profesních cílů. Propojte akademický vhled a pracovní zkušenosti. V rámci studia se můžete zabývat aktuálními otázkami ve vašem oboru.

Studium bez hranic a bariér

Možná vás omezují zdravotní problémy nebo nejste jen flexibilní kvůli práci? Hranice nejsou pro nás. Ať už se nacházíte kdekoliv na Zemi, můžete u nás studovat. Jediné, co budete potřebovat, je připojení k internetu.

Studium na LIGS University

Co musím udělat pro zlepšení své tržní hodnoty a splnění svých cílů?

Přihláška na
LIGS University
Smlouva a platba
Studium
Dizertační práce
Diplom
a titul DBA
GRADUATION
CEREMONY

Studujte 100% online

Jak budete studovat?

Plnění studijního plánu si nastavíte podle sebe

Studium na LIGS University probíhá v individuálním režimu a po vlastní ose. Žádné termíny nás s vámi nesvazují a vy plníte studijní povinnosti tak, jak vám vaše časové možnosti dovolí. 

Ačkoliv se může zdát, že je samostudium výzva, s námi se není čeho obávat. V průběhu studia za vámi stojí tým ochotných studijních poradců a zkušených lektorů, kteří vám každou situaci pomohou vyřešit a budou vás posouvat kupředu k úspěšnému cíli.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: