Key Account Management

Získejte dovednosti potřebné k maximalizaci zisku a výnosů.

Řízení marketingových a prodejních procesů? Znalosti, techniky a dovednosti, které získáte v kurzu Key Account Management, vás provedou kroky, jak zvýšit příjmy vaší společnosti. Seznámíte se s určováním priorit a kategorizací klientských účtů a vyniknete v tom, jak pomoci oběma stranám podnikání dosáhnout maximálních výnosů.

Obsah kurzu

Cílem předmětu Key Account Management je poskytnout studentům komplexní znalosti o vztahu mezi firmou a klientem a o vzájemných výhodách, kterých mohou obě strany dosáhnout při vzájemné spolupráci. Studenti se naučí, jak získat opakované a nové zakázky od stávajících zákazníků, jak rozvíjet účet a jak se hlouběji ponořit do toho, co klient potřebuje, a zároveň poskytnout společnosti další hodnoty a služby.

O programu MBA

Co budete studovat?

Key Account Management

Key Account Management (KAM) je pokračováním přirozeného vývoje marketingu, segmentace trhu a změny orientace firmy z prodeje na marketing a služby zákazníkům.

Pojmy jako Key Customer Relationship Management (KCRM) a KAM jsou klíčové pro přístup ke klíčovým zákazníkům a označují rozvíjející se metodiku postupů zaměřených na vytváření dlouhodobých, vzájemně výhodných obchodních vztahů mezi firmou a jejími zákazníky.

Kurz Key Account Management seznamuje studenty s tím, jak se tento přístup uplatňuje. Cílem je pochopit přínosy KAM pro společnost a její zákazníky.

Cílem předmětu je získat ucelenou představu o důvodech a způsobu zavedení KAM ve firmě. Studenti pochopí, z čeho vyplývá potřeba a jaký smysl má zavedení a následné rozvíjení řízení vztahů s klíčovými zákazníky a jaké změny tento proces vyvolává.  

Obsah kurzu & Učební plán

Cílem tohoto kurzu je zvýšit vaše šance na získání většího počtu prodejů a většího příjmu od vašich stávajících klientů. Seznámíte se s důvody, přínosy a riziky aplikace problematiky KAM do firemního prostředí. Abyste dosáhli příznivých výsledků, naučíte se, jak

 • zavést model KAM do podnikání nebo umístit KAM v rámci firmy
 • provádět důvody, přínosy a rizika KAM
 • zavést nové a efektivní metody prodeje
 • vést rozhodovací proces v rámci organizací a u klíčových klientů.
 • pracovat se svým portfoliem/konty, identifikovat správné a klíčové klienty, budovat a rozvíjet vztahy v rámci portfolia důležitých klientů a vytvářet a udržovat s nimi dlouhodobé partnerství
 • implementovat kompetenční model KAM
 • vnímat hodnotu produktu u klíčových klientů
 • zabývat se změnami v nákupním chování organizací
 • řídit komunikační a prodejní postupy
 • konstruktivně využívat svůj čas a energii vloženou do příslušných činností
 • efektivně komunikovat se svými klienty
 • plánovat práci na svých a jejich obchodních cílech
 • aktivně kategorizovat své zákazníky a stanovovat jim priority
 • uplatňovat na zákazníky princip 80/20
 • podporovat různé možnosti z technického hlediska
 • žádat o doporučení na nové potenciální zákazníky

Výstupy předmětu

Po absolvování tohoto kurzu by studenti měli být schopni

 • Pochopit a aplikovat základy efektivního prodeje a account managementu v prostředí B2B.
 • Pochopit hodnotu prodejních řešení a analyzovat potřeby zákazníků
 • Zlepšit specifické prodejní dovednosti potřebné v celém procesu nákupu zákazníka
 • Zjistit, jak identifikovat a analyzovat kritické účty v podniku
 • Poskytovat dynamickou průběžnou péči o zákazníky, komunikaci a podporu oproti transakčnímu myšlení.
 • Rozvíjet a řídit dlouhodobé, lukrativní vztahy se zákazníky
 • Definovat obchodní a organizační přínosy a hodnotu přístupu k řízení klíčových zákazníků
 • Rozvíjet prodejní strategie pro klíčové zákazníky a vysoce postavené zákazníky
 • Vypracovat plán strategie rozvoje zákazníků

 

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: