Převod kreditů

LIGS University vítá studenty z jiných škol

 

Už jste do studia vložili spoustu tvrdé práce?

Hledáte způsob jak dostudovat?

 

Uznáváme předměty, které na naší univerzitě můžete dostudovat a mají shodné osnovy jako vámi již studované.

 

Co uznáváme

Kredity získané:

 • za vysokoškolské kurzy
 • jiné vzdělávací aktivity akreditovaných nebo oprávněných institucí vysokoškolského vzdělávání nebo poskytovatelů vzdělávání.

Proces převodu kreditů

Zašlete spolu s oficiálními dokumenty potřebnými ke studiu i ŽÁDOST O UZNÁNÍ KREDITŮ.

Proces probíhá individuálně podle uvážení LIGS University. Dokumenty prověří naši odborníci, a nakonec schválí děkan LIGS University.

Kompletní pravidla LIGS University pro převod kreditů

Uznání kreditů a všeobecná  kritéria pro převod kreditů.

Uznání kreditů

LIGS University vítá studenty z jiných škol a snaží se maximalizovat uznávání kreditů z nich. Uznávané jsou kredity získané za vysokoškolské kurzy nebo jiné vzdělávací aktivity akreditovaných nebo oprávněných institucí vysokoškolského vzdělávání nebo poskytovatelů vzdělávání.

Proces uznání kreditů je hodnocen individuálně podle vlastního uvážení LIGS University. Žádosti o uznání musí být zaslány spolu s oficiální dokumentací. Následně jsou prověřeny našimi  odborníky, a nakonec schváleny děkanem LIGS University.

Studenti, kteří si chtějí nechat uznat kredity na LIGS University, by se měli obrátit na svou univerzitu, aby jim uznání získaných kreditů před zápisem na LIGS University potvrdila.

Z kreditů LIGS University zobrazuje počet a použití přidělených kreditů. Kredity mohou být uznány buď přímo, jako splněné podmínky v rámci daného program nebo jako kredity za volitelné předměty.

Budoucí studenti, přestupující z jiných škol, by se měli s  pracovníky LIGS University poradit, aby se o uznání svých kreditů dozvěděli více.

Všeobecná kritéria pro převod kreditů

 1. LIGS University nezaručuje uznání žádného kreditu, dokud není student přijat do studijního programu.
 2. LIGS University akceptuje kredity z amerických i mezinárodních institucí vysokoškolského vzdělávání.
 3. Oficiální transkript studijních výsledků; dokument musí být v jazyce známém našemu týmu, aby tak mohl posoudit, zda mohou být kredity uznány.
 4. Všeobecně platí, že na uznání kreditů musí být absolvovány kurzy alespoň na vysokoškolské úrovni.
 5. Každé uznání kreditů se posuzuje individuálně. Naši zkušení  pracovníci posuzují možnost uznání kreditů na základě dodaných dokumentů, včetně oficiálních transkriptů. Na uznání kreditů mohou být někdy požadovány potřebné dodatečné dokumenty, jako například sylabus daného kurzu, jeho obsah, doklady o obsahu kurzu, oficiální katalogy nebo osvědčení o schválení příslušnými schvalovacími nebo akreditačními agenturami.
 6. Všechny uznané kredity musí být nejdříve schváleny děkanem.
 7. Maximální počet uznaných kreditů je 50 % z celkového počtu kreditních hodin požadovaných pro daný studijní program.
 8. Je možné, že některé kurzy nemají nárok na to být uznány.
 9. V případě, že uchazeči nelze uznat žádný kredit za kurzy absolvované v jiných institucích, je uchazeč povinný poskytnout transkript studijních výsledků vysokoškolského studia nebo studijního programu rovnocenného studijního programu, o který se uchází na LIGS University. Na základě poskytnutých informací bude následně přijat do studijního programu.

Uznání kreditů z jiných škol

LIGS University nezaručuje uznání kreditů získaných na LIGS University jinými vzdělávacími institucemi.

Studenti by se měli ještě před zápisem ke studiu obrátit na instituci, na které si chtějí nechat uznat kredity, aby zjistili, zda jim daná instituce kredity získané na LIGS University uzná.

Smluvní dohody mezi univerzitami

Čas od času může LIGS University uzavřít smluvní dohody s partnerskými institucemi s cílem definovat a určit standardy a procesy ukončení programu. Tyto dohody pokrývají i politiku transferu kreditů a indikují jeho povahu a rozsah.

Podmínky přijetí
Vše o přijímacím řízení
Školné
Jaké jsou ceny programů
Stipendia
Získejte slevu na školném
FAQ
Podpora & odpovědi