Převod kreditů

LIGS University vítá studenty z jiných škol

 

Už jste do studia vložili spoustu tvrdé práce?

Hledáte způsob jak dostudovat?

 

Uznáváme předměty z nedokončeného studia téže úrovně, které na naší univerzitě můžete dostudovat. Předměty musí mít shodné osnovy jako vámi již studované.

 

Co uznáváme

Kredity získané:

  • za vysokoškolské kurzy
  • jiné vzdělávací aktivity akreditovaných nebo oprávněných institucí vysokoškolského vzdělávání nebo poskytovatelů vzdělávání.

Proces převodu kreditů

Zašlete spolu s oficiálními dokumenty potřebnými ke studiu i ŽÁDOST O UZNÁNÍ KREDITŮ.

Proces probíhá individuálně podle uvážení LIGS University. Dokumenty prověří naši odborníci a finálně o schválení převodu rozhodne prorektor pro akademické záležitosti.

Kompletní pravidla LIGS University pro převod kreditů

Uznání kreditů a všeobecná kritéria pro převod kreditů.

Uznání kreditů

ZÁSADY PŘEVODU KREDITŮ 
Uznávání a převod kreditů

  1. LIGS University uznává kredity z předchozího studia na vysokých školách po celém světě, pokud jsou tyto instituce plně akreditovány a jejich odborné zaměření a akademická úroveň odpovídají programu nabízenému na LIGS University.
  2. Zápočet je udělen prostřednictvím převodu získaných kreditů nebo osvobozením od plnění předmětu na základě shodných výstupů předmětu.
  3. LIGS University může převádět pouze kredity získané během předchozího studia, které nevedly k získání oficiální kvalifikace, s výjimkou převoditelnosti kreditů z komunitních a juniorských vysokých škol (vedoucích k získání titulu Associate Degree) na (plánovaný) program BBA.
  4. Pro uznání kreditů musí student předložit LIGS oficiální výpis splněných studijních povinností v angličtině nebo v ověřeném překladu do angličtiny spolu s přijatelným dokladem o obsahu předmětů. Žádost o uznání kreditů musí být podána před zahájením studia na LIGS. Aby byl předmět uznán k převodu, musí být absolvován s hodnocením C a lepším (nebo ekvivalentním).
  5. Uznání zápočtu schvaluje prorektor, který může konzultovat příslušné fakultní vedoucí předmětů.
  6. Do programu MBA na LIGS University lze převést maximálně 21 kreditů. Do (plánovaného) programu BBA na LIGS University lze převést maximálně 60 kreditů.
  7. LIGS University převádí pouze kredity; známky získané během předchozího studia nemají vliv na GPA studenta na LIGS University.
  8. LIGS University účtuje studentovi poplatek za převod kreditu ve výši 100 USD či ekvivalent v jiné měně za 1 kredit. 

 

Podmínky přijetí
Vše o přijímacím řízení
Školné
Jaké jsou ceny programů
Stipendia
Získejte slevu na školném
FAQ
Podpora & odpovědi

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: