Projektový management

Projektově a procesně myslet je v dnešní době samozřejmostí. Staňte se výkonnými developery procesu.

Naši odborníci se zkušenostmi z mezinárodního i veřejného sektoru provedou studenty fázemi projektu, naučí je, jak získat znalosti ke správnému formulování otázek a parametrů v kontextu zájmů firmy, jak pochopit související procesy a jak správně definovat začátek procesu. Studenti se dále seznámí s nástroji pro správu každodenní agendy pro efektivní dopad na výkon a poodhalí tajemství procesního řízení.

Obsah kurzu

V návalu úkolů, dat a pobídek, s nutností neustále své podnikání inovovat a zlepšovat jsou získané vědomosti a aplikovatelné rady založené na praxi v nadnárodních korporacích, v evropských či start-up projektech prestižní komoditou v aktuálním dravém prostředí konkurence. Seznamte se klíčovými faktory, které mohou ovlivnit, zda vaše firma přežije či nikoliv. Díky studiu pochopíte důležitost toku informací a zdrojů, jejich optimalizaci a zvýšení výkonnosti se zaměřením na kvalitu a přínos. Nechte si i vy ukázat cestu k úspěchu.

O programu MBA

Co budete studovat?

Projektový management

Projektový management důsledně využívá systémového přístupu k řešení problémů, kdy se věci a jevy zvažují ve vzájemných souvislostech. Jeho cílem je zajistit přípravu, realizaci a průběžnou kontrolu úspěšného projektu. Projektem se rozumí takový sled činností, se kterými v plánovaném čase a s plánovanými náklady bude dosaženo cílů projektu. Studenti se seznámí se základními finančními a ekonomickými aspekty projektového řízení. Klíčovým faktorem úspěchu je ekonomická efektivnost projektu, kterou je možné měřit specifickými metodami. Dále se studenti seznámí s hlavními oblastmi potřebnými pro řízení projektu, utřídí si a doplní si své stávající znalosti.

Obsah kurzu & Učební plán

 • Úvod do řízení projektů 
 • Řízení a plánování rozsahu projektu
 • Časové řízení projektů
 • Řízení nákladů projektu
 • Řízení lidských zdrojů projektu
 • Řízení rizik
 • Uzavření a závěr projektu

Výstupy předmětu

Po absolvování tohoto kurzu by studenti měli být schopni

 • Seznámit se se základní terminologií v této oblasti a s hlavními přístupy (waterfall vs. agilní) a jejich rozdíly.
 • Posoudit metody vývoje projektů s ohledem na velikost, rozsah, časový rámec a priority a kapacitu organizace.
 • Používat základní charakteristiky projektu oproti BAU (business as usual), principy, oblasti procesů (témata), šest oblastí, které je třeba v projektu řídit.
 • Syntetizovat interpersonální charakteristiky a zhodnotit jejich vliv na týmové role, skupinovou dynamiku a úspěšnost projektu.
 • Zvolit nástroje projektového řízení - koncepční a technologické -, které nejlépe vyhovují projektovým výzvám, úkolům a metrikám pro dokončení projektu.
 • Syntetizovat zjištění a sestavit konečné závěry vyplývající z práce.
 • Navrhovat praktické kroky pro implementaci zjištění (oblasti zlepšení) a směr dalšího výzkumu ve svém konkrétním prostředí.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: