Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

LIGS University LLC

poslední aktualizace: květen 2018

LIGS University LLC, File Number: 89080 C5, se sídlem: 810 Richards Street, suite 836, Honolulu, Hawaii 96813, USA, zastoupená prezidentem Dr. Pavlem Makovským

KONTAKT:
S Vašimi podněty anebo stížnostmi nás můžete kontaktovat na emailu: dataprotection@ligsuniversity.com

Zaškrtnutím políčka Souhlas se zasíláním obchodních sdělení nám udělujete souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, uzavřené smlouvy nebo jiných zákonných důvodů, zařadili do marketingové databáze za účelem průzkumu trhu a zasílání informací o nových produktech, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Současně souhlasíte s tím, že obchodní sdělení zaslána společností LIGS University se mohou týkat nejen této společnosti, ale i třetích osob.

Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou s tím, že jej můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to na kontakt uvedený výše.

Žádost o výmaz Osobních údajů naleznete ke stažení zde.

LIGS University LLC

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: