Společenská odpovědnost firem

CSR úzce souvisí s pověstí firmy a mírou udržení zaměstnanců.

Etické standardy jsou součástí moderních postupů společenské odpovědnosti firem, které se uplatňují na všech úrovních podnikatelské činnosti. Studenti budou diskutovat o definici, uplatňování a dopadu etiky na obchodní procesy a budou analyzovat a určovat uplatňování společenské odpovědnosti firem.

Obsah kurzu

V dnešní době hyperkonektivity je v popředí zájmu veřejnosti nejen vnější chování podniků, ale také jejich vztahy k zaměstnancům. Podnikové hodnoty, vyvažování příležitostí a pověst firmy jsou nyní klíčové. S kurzem společenské odpovědnosti firem si vytvoříte komplexní představu o nástrojích společenské odpovědnosti a získáte znalosti potřebné k nastavení obdivuhodných standardů.

O programu MBA

Co budete studovat?

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem (CSR) je nově vznikající organizační oblast, která popisuje snahu organizace posoudit a převzít odpovědnost za svůj dopad na životní prostředí a sociální problémy. V tomto kurzu budou studenti zkoumat povahu CSR, její strategické imperativy, aplikace v různých kontextech a její dopad na tradiční obchodní procesy a postupy.

Vzhledem k tomu, že povaha CSR je klíčová pro pochopení a zároveň poněkud kontroverzní, kurz začíná cílenou snahou o vytvoření ucelené definice CSR a rámce pro posouzení jejího významu pro společenský blahobyt. S tímto základním schématem budou mít studenti příležitost prozkoumat CSR jak ze strategického hlediska, tak z hlediska jejího dopadu na každodenní podnikatelskou činnost.

Kromě toho se zkoumá role CSR v globálním nebo multiregionálním kontextu a význam CSR pro neziskové a nevládní organizace.

Vzhledem k tomu, že CSR je novým tématem ve výzkumu i praxi a že CSR je multidisciplinární, vysoce integrující funkcí, klade kurz značný důraz na měření a metriky používané k zavádění i hodnocení společensky odpovědné podnikové výkonnosti.

To, jak jsou vznikající úspěšné obchodní modely založené na datech poháněny zaváděním eticky důsledné digitální tvorby hodnot s využitím ICT a tendenčně umělé inteligence, jako je Uber, jsou jen některé z nových případových studií ilustrujících globální dosah. Díky většímu počtu případů a příkladů jsou iniciativy a neúspěchy zkoumány v reálném podnikatelském kontextu, což poskytuje komplexní porozumění.

Obsah kurzu & Učební plán

 • Co je to společenská odpovědnost
 • Význam CSR
 • Správa a řízení společností a společenská odpovědnost firem
 • CSR pro vedoucí pracovníky
 • Aplikace CSR
 • Aktivizace CSR
 • Hodnocení CSR
 • Interní normy pro CSR
 • CSR v globálním kontextu
 • CSR pro neziskové organizace (NFP) a nevládní organizace (NGO)

Výstupy předmětu

Po absolvování tohoto kurzu by studenti měli být schopni

 • Analyzovat rozsah a složitost konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR).
 • Porozumět perspektivě více zainteresovaných stran při analýze otázek CSR
 • Vyhodnotit dopad společenské odpovědnosti firem na podnikovou strategii.
 • Systematicky porovnávat současné sociální a environmentální problémy a to, jak jejich komplexnost ovlivňuje rozhodovací proces vedoucích pracovníků organizací
 • Vyhodnotit úroveň angažovanosti různých organizací v oblasti CSR a vysvětlit, jak může být zdrojem konkurenční výhody
 • Získat představu o udržitelnosti a budoucnosti CSR 

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: