Strategický management

Naučte se nastavit dlouhodobé směřování Vaší společnosti a zařaďte se mezi manažerskou elitu.

Strategický management otevírá dveře k vyšším ziskům. Studenty učíme, že ke kýženému cíli vedou čtyři fáze neutuchajícího procesu efektivního řízení. Bez strategické analýzy, plánování, implementace záměrů a kontroly nelze k cíli dojít. Klíčovou oblastí je okamžitá aplikace poznatků do praxe. Lektoři se se studenty věnují nejen taktikám, ale zaměřují se i na nadnárodní spolupráce a globální strategie. 

Obsah kurzu

Studium umožní získat potřebný rozhled na poli strategického managementu. Studenti se během výuky seznamují také s tím, jak čelit ztíženým podmínkám, které mohou zásadně ohrozit stabilitu firmy. Zkušení lektoři z praxe mají za cíl předat co nejvíce svých zkušeností ze strategického řízení, krizového řízení, a to včetně postupů a nástrojů na jejich konkrétní aplikaci a implementaci do všech dotčených částí vaší společnosti.

O programu MBA

Co budete studovat?

Strategický management

Bez strategické inteligence nemůže mít organizace dlouhodobou a bezpečnou výhodu, pokud jde o úspěch. Strategie odráží účel organizace a její poslání. Se strategií souvisí filozofie, etika a kultura organizace. Díky inteligentně nastavené, implementované a efektivně komunikované strategii zná každý člověk v organizaci účel své práce a ví, jak přispívá k poslání společnosti.

Vzhledem k tomu, že podmínky vně i uvnitř organizace se neustále mění, mění se neustále i strategie společnosti. Podnikatelské prostředí je ovlivňováno mnoha faktory, například různými typy krizí. Strategické řízení je proto součástí nepřetržitého procesu, v němž se fáze strategické analýzy, strategického plánování, realizace strategie a krizových plánů a strategické kontroly neustále opakují a překrývají.

Cílem tohoto kurzu je poskytnout studentům ucelený přehled o tématech strategického řízení v různých typech organizací, a to jak v teorii, tak v praktických příkladech.

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti ovládat nástroje a postupy strategického plánování a řízení. Dále se studenti seznámí s metodami různých strategických analýz s využitím analytických technik pro definování cílů, formulaci strategie, její implementaci a následný monitoring a kontrolu. Studenti také mohou vypracovat strategický krizový plán nebo zkoumat dopady krize na podnik.

Obsah kurzu & Učební plán

 • Základní koncepty strategického řízení
 • Základní principy strategického řízení
 • Školy strategie
 • Úrovně strategie
 • Techniky a analýzy strategického řízení
 • Srovnání trhu - Benchmarking
 • Implementace strategie
 • Strategické zpravodajství v globálním a mezinárodním měřítku
 • Strategické řízení a správa (veřejný sektor)

Výstupy předmětu

Po absolvování tohoto kurzu by studenti měli být schopni

 • Vyhodnotit různé přístupy k výběru a tvorbě strategie, které odpovídají velikosti, rozsahu a struktuře organizace.
 • Analyzovat implementaci strategie a její dopad na kulturu organizace, její výkonnost a efektivitu pro zainteresované strany.
 • Posoudit dopad strategických změn na organizaci prostřednictvím filtrů jejího vnitřního a vnějšího prostředí.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: