University policies

LIGS University si vyhrazuje právo na změnu směrnic a ustanovení.
 

Diversity Policy

 

LIGS University plně respektuje a přijímá pojetí rozmanitosti, neboť každý člověk je jedinečný. Uznáváme diverzitu a individuální rozdíly v rase, etniku, pohlaví, věku, sexuální orientaci, sociálně-ekonomickém postavení, fyzických schopnostech, náboženským přesvědčení atd.

Rozmanitost v rámci LIGS University nám umožňuje poskytovat studentům služby na globálním základě. Tento přístup pomáhá a podporuje kreativitu a inovace lidských zdrojů, což je jedna z klíčových složek růstu v silné ekonomice.

Pracovníci, lektoři a studenti LIGS University přichází z rozmanitých kulturních prostředí. Jsou motivováni a povzbuzováni k tomu, aby zjistili více o sobě a svých spolužácích, vzájemných zásadách, hodnotách a tradicích a získali tak cenné znalosti a porozumění mezinárodním trhům a rozvíjeli interkulturní manažerské dovednosti.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: