Globální marketing

Vytvořte svému produktu moderní a poutavou reklamu, která nadchne zákazníky ze všech koutů světa.

Představíme Vám mezinárodní marketing jako součást globální ekonomiky. Studenti se naučí cílit na správné skupiny v kontextu interkulturních zvyklostí, specifik kontinentů a klíčových parametrů vybraných zemí. Seznámí se s trendy a osvědčenými taktikami, které jejich firmám pomohou na cestě k úspěchu, a získají návod, jak nastavit správné cenové strategie, jež přilákají nové zákazníky.

Obsah kurzu

Rozhodnutí vstoupit na mezinárodní trh s sebou nese řadu výzev. Je třeba analyzovat faktory, které ovlivňují celkový úspěch tohoto kroku, a výsledkem je moderní měřitelná marketingová strategie. Získejte všechny nezbytné znalosti, abyste dokázali spojit vaši a mezinárodní výrobkovou, cenovou, distribuční a komunikační politiku ve funkční a úspěšný celek. Staňte se kvalifikovaným odborníkem, který dokáže zazářit v mezinárodních marketingových vodách.

O programu MBA

Co budete studovat?

Globální marketing

Globální marketing se soustředí na adaptaci marketingového mixu v souladu s potřebami zákazníků na zahraničních trzích. Při studiu tohoto předmětu se studenti seznámí s principy, specifiky a nástroji globálního marketingu. Studenti získají přehled o faktorech, které ovlivňují rozhodování o volbě vstupu na mezinárodní trhy, o formách vstupu na zahraniční trhy, vývozních a dovozních aktivitách, formách vstupů nenáročné na kapitálové investice (licence, franchising), kapitálových vstupech na zahraniční trhy atd. Také získají informace o výběru cílových trhů a jejich specifikách, a positioningu v mezinárodním prostředí s důrazem na principy interkulturního marketingu.

Obsah kurzu & Učební plán

  • Definice marketingu
  • Výzkum prostředí a situace
  • Mezinárodní marketingové aktivity
  • Globální pohled na marketing

Výstupy předmětu

Po absolvování tohoto kurzu by studenti měli být schopni

  • Integrovat klasickou a současnou marketingovou teorii a praxi do výzev a příležitostí spojených s globálním a mezikulturním marketingem.
  • Aplikovat marketingové strategie, postupy a nástroje, včetně finančních ukazatelů, v kontextu organizací a trhů různé velikosti, potřeb, přání a potenciálu.
  • Určit vstupní body, potenciální příležitosti a úskalí a posoudit návratnost investic na trzích pro lokality, kultury nebo trhy odlišné od jejich vlastních.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: