DBA Projektový management

Projektově myslet znamená zvýšit produktivitu, snížit náklady a minimalizovat pracovní zátěž.

Co budete studovat?

Projektové řízení
Řízení týmu
+6 předmětů vědecko-výzkumného modulu
+2 volitelné předměty

Každý projekt je třeba komplexně definovat a zpracovat v kontextu všech vstupů, které mohou ovlivnit jeho úspěšnost. Studenti získají znalosti o výzkumných projektových metodikách a přístupech jako je waterfall či agilní programování, IPMA a PMBOK. Pomocí modelace singulárních fází životního cyklu projektu vytvoří optimální procesní mapu s aplikací zdrojů (čas, finance, technologie, pracovníci, materiál).

Školné

146.400 Kč

Payment Plans and Scholarships Available

Finance, HR Management, Management, Marketing, Project Management
 

ŠKOLNÉ Interactive Online DBA

Jednorázová platba

146.400 Kč
Konečná cena školného programu DBA při jednorázové platbě předem

Splátkový kalendář 1 rok

168.360 Kč
Konečná cena školného programu DBA při splacení v průběhu 1 roku od zahájení

Splátkový kalendář 2 roky

203.500 Kč
Konečná cena školného programu DBA při splacení do 2 kalendářních let od zahájení

Uvedené ceny studia programu DBA zahrnují veškeré daně a poplatky.

Školné zahrnuje:

  • elektronické materiály,
  • přístup a využívání LMS (Learning Management System),
  • zpětnou vazbu od lektorů na plněné úkoly,
  • elektronickou komunikaci s lektory,
  • e-learningové testy,
  • doporučené odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University.

Školné nezahrnuje:

  • Poplatek za vydání a zaslání diplomu standardní poštou $100
  • telekomunikační poplatky a poplatky za připojení k internetu,
  • případné cestovní náklady.

Doctor of Business Administration

Prozkoumejte spolu se světovými specialisty a odborníky nejlepší metodiky a trendy a seznamte se se širokou škálou moderních nástrojů k plánování, sekvenci a řízení projektů. Dosahujte firemních cílů bez ohledu na složitost a náročnost úkolu a dodejte Vaše díla včas a ve vysoké kvalitě. Využijte potenciál spojení vědecko-výzkumného prostředí s flexibilně implementačními produkty a standardy. Staňte se úspěšným projektovým managerem a řiďte Vaše zakázky bez excesů.

O programu DBA LIGS University

Hlavní přínosy oboru v praxi

1.
Pružnější a efektivnější reakce na změny
Analyzujte Váš projekt na všech úrovních
2.
Vysoká očekávání a řízený rozpočet
Získejte obsáhlé vědomosti z oboru
3.
SCRUM, PRINCE2, IPMA, PMBOK či Kanban
Celosvětově ověřené přístupy
4.
Expertízy a tvorba argumentační linie
Vyzkoušejte si vše v praxi
5.
Metoda logického rámce
Formulujte klíčové parametry projektu
6.
Behaviorální a kontextové kompetence
Demonstrujte Vaši vysokou kvalifikaci

Co budete studovat?

2 předměty specializované pro obor

Projektové řízení

Projektové řízení důsledně využívá systémového přístupu k řešení problémů, kdy se věci a jevy zvažují ve vzájemných souvislostech. Cílem projektového řízení je zajistit přípravu, realizaci a průběžnou kontrolu úspěšného projektu. Projektem se rozumí takový sled činností, se kterými v plánovaném čase a s plánovanými náklady bude dosaženo cílů projektu. Studenti se seznámí se základními finančními a ekonomickými aspekty projektového řízení. Klíčovým faktorem úspěchu je ekonomická efektivnost projektu, kterou je možné měřit specifickými metodami. Dále se studenti seznámí s hlavními oblastmi potřebnými pro řízení projektu, utřídí si a doplní si své stávající znalosti.

Řízení týmu

Cílem předmětu Řízení týmu je seznámit studenty s moderními metodickými nástroji a postupy pro koordinaci a řízení projektového týmu. Úspěšné vedení projektů závisí na vhodné kombinaci „tvrdých“ strukturovaných projektových nástrojů s nástroji „měkkými“, podporující týmovou spolupráci a akceptaci požadovaných výsledných změn. Předmět je zaměřen na pochopení principů týmové spolupráce. Studenti se seznámí s nástroji pro efektivní komunikaci s ostatními členy v týmu (pracovní skupině) a i navzájem mezi jednotlivými týmy. Naučí se principy a pravidla spolupráce v týmu, aby jako celek dosahoval potřebných výsledků. Osvojí si techniky pro zvyšování výkonnosti týmů či pracovních skupin.  

2 volitelné předměty

Doplníte si svůj studijní plán

Na výběr máte z 22 předmětů, ty nesmí být shodné s předměty zvolené specializace.

Předměty si zvolíte v přihlášce ke studiu.

Prohlédnout všechny volitelné předměty

6 předmětů vědecko-výzkumného modulu

Metodologie a projekty

Vědecko-výzkumný modul provede studenty strukturou zpracování vědeckého projektu a psaní odborných textů, přičemž jsou integrovány znalosti o aplikovaní metodologií, stanovení hypotéz, rešerši literatury a nastavení kvalitního průzkumu a formulování výsledných tezí.
Předměty jsou shodné pro všechny studenty všech specializací DBA.

Prohlédnout obsah vědecko-výzkumného modulu

Požadavky na přijetí

Znalost zvoleného jazyka specializace (český nebo anglický jazyk) B2
Vysokoškolské vzdělání
Manažerská praxe v minimální délce 5 let
Dokumenty potřebné k přijetí (vše elektronicky): kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání + transcript of records, profesní CV, fotografie, doklad totožnosti
Přihláška je posuzována po dodání všech dokumentů a po připsání poplatku za přihlášku ve výši 100 USD. Konečné rozhodnutí o přijetí podléhá posouzení přihlášky proděkanem univerzity.

Jste připraveni na další krok?

Chcete studovat a jste rozhodnuti

DBA - Projektový management

Kontaktní formulář pro DBA - Projektový management

Zajímá vás tento program? Požádejte o více informací a spojte se přímo s vaším osobním admission officerem, který vás bezproblémově provede přijímacím řízením a zodpoví vám veškeré otázky, které vás ohledně Interactive Online studia na LIGS University napadnou. 

Telefon

Proč si vybrat studium na LIGS University?

Vysoká kvalita lektorů

Lektoři jsou profesionálové ve svých oborech. Pocházejí z 50 zemí světa a jsou vám k dispozici ve všech časových pásmech. Navíc víte, že naši lektoři vám vždy včas odpoví.

Dnes se přihlásíte, zítra studujete

Studium začíná, běží i končí přesně, jak potřebujete. Při splnění všech požadavků k přijetí stačí projít jednoduchou přihláškou, vyčkat na potvrzení o přijetí proděkanem univerzity a studovat můžete již zítra.

Osobní přístup na všech úrovních

Nabízíme pomoc s výběrem oboru, přihláškou a kompletní podporu při studiu. Lektoři jsou tu přímo pro vás. Lektoři vám pomohou, abyste si ze studia odnesli maximum.

Snadný přístup

Žádné bezradné pátrání po zdrojích nebo shánění podkladů vás u nás nečeká. Online knihovna, videotéka webinářů a e-learningové materiály jsou samozřejmostí. Vše na jednom místě a pár kliknutí.

Studijní plán máte ve svých rukou

Studované předměty si volíte sami dle vašich zkušeností a profesních cílů. Propojte akademický vhled a pracovní zkušenosti. V rámci studia se můžete zabývat aktuálními otázkami ve vašem oboru.

Studium bez hranic a bariér

Možná vás omezují zdravotní problémy nebo nejste jen flexibilní kvůli práci? Hranice nejsou pro nás. Ať už se nacházíte kdekoliv na Zemi, můžete u nás studovat. Jediné, co budete potřebovat, je připojení k internetu.

Studium na LIGS University

Co musím udělat pro zlepšení své tržní hodnoty a splnění svých cílů?

Přihláška na
LIGS University
Smlouva a platba
Studium
Dizertační práce
Diplom
a titul DBA
GRADUATION
CEREMONY

Studujte 100% online

Jak budete studovat?

Plnění studijního plánu si nastavíte podle sebe

Studium na LIGS University probíhá v individuálním režimu a po vlastní ose. Žádné termíny nás s vámi nesvazují a vy plníte studijní povinnosti tak, jak vám vaše časové možnosti dovolí. 

Ačkoliv se může zdát, že je samostudium výzva, s námi se není čeho obávat. V průběhu studia za vámi stojí tým ochotných studijních poradců a zkušených lektorů, kteří vám každou situaci pomohou vyřešit a budou vás posouvat kupředu k úspěšnému cíli.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: