Adriana Ryjáčková, MBA
Adriana Ryjáčková, MBA
Regional Marketing Manager SE Europe, O-I Sales and Distribution Czech Republic, s.r.o.

Pokud jste měli někdy pocit, že nelze spojit teoretický základ s profesní praxí, tak jste se mýlili. V LIGS mě přesvědčili o tom, že teorii lze využít v praktickém i profesním životě. Velmi vyvážený poměr samostudia, seminárních prací, teoretických a praktických cvičení, mě ujistil, že lze zvyšovat svou vzdělávací základnu i ve velmi vysokém pracovním vytížení.

Žádný z předmětů pro mě nebyl zbytečný. I zdánlivé „nepotřebné, či banální“ okruhy manažerského vzdělávání byly nevídaným přínosem pro můj profesní, ale i osobní a osobnostní rozvoj. Organizačně na výbornou zvládnuté tutoriály ve velmi pěkném a vybaveném prostředí, profesionální přístup všech spolupracovníků LIGS a vysoký nejenom odborný ale také morální a pedagogicko-společenský kredit vyučujících jsou určujícími faktory pro mé doporučení vzdělávacích programů na LIGS všem, kteří chtějí spojit praxi, své zkušenosti a chuť dále se rozvíjet.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: