Bc. Eva Balogová, MBA
Bc. Eva Balogová, MBA
Marketing specialist, Regie Radio Music spol. s r.o.

Tuto školu doporučuji hlavně z důvodů: 

  • profesionální přístup tutorů, 
  • perfektní administrativní podpora a servis studentům,  
  • přátelský a flexibilní přístup,  
  • spolupráce se zahraničními univerzitami,
  • méně teorie a snaha o co nejintenzivnější řešení příkladů z praxe,  
  • vysoká možnosti interaktivní výměny zkušeností a diskuze nad vzniklými problémy v praxi s ostatními studenty
  • přijímání jakýchkoliv námětů / návrhů na zlepšení / doporučení na změnu / negativních reakcí - a jejich řešení = vysoký zájem o studenty,  
  • možnost studia v jiném jazyce - například psaní seminárních prací / závěrečné práce ve slovenském jazyce 

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: