Bc. Pavel Šťastný, MBA
Bc. Pavel Šťastný, MBA
Head of Section for Internal Processes, CIMEX INVEST s.r.o.

LIGS University jsem absolvoval v roce 2013. Přestože se jednalo o poměrně mladý vzdělávací institut, ocenil jsem propracovaný systém co do obsahové i technické stránky, který mi umožnil studium přizpůsobit mým časovým možnostem.

Jako velmi funkční hodnotím přednášky prostřednictvím online webinářů, i když osobní kontakt samozřejmě nic nahradit nemůže. Úroveň celkové komunikace a atmosféry v LIGS University ovlivňovala zejména skutečnost, že v případě tutorů, ale i studentů, se jednalo o osoby s dlouholetou praxí ve svém oboru. Studium tak nebylo pouhým teoretizováním a jednosměrným tokem informací, ale i výměnou zkušeností z reálné praxe. Pokud si LIGS University zachová dynamičnost svého rozvoje jako v roce 2013, mohu ho zájemcům doporučit.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: