Bc. Petr Řehák, MBA, PhD
Bc. Petr Řehák, MBA, PhD
Generální ředitel, Equa Bank a.s.

Vzdělávání a osobní rozvoj považuji za velmi důležité. Proto se snažím na sobě neustále pracovat a rozhodl jsem se využít atraktivní nabídky online studia MBA a PhD na americké LIGS University v rámci tzv. Double Degree.

Pro svou disertační práci jsem si vybral téma vypsané LIGS a to z oblasti mého zájmu – ekonomie. Jednalo se o skupinové téma pro maximálně pro dva řešitele - “Historický vývoj ekonomik světa”, neboť všeobecně platnou pravdou je, že bez znalosti historie není perspektivní budoucnosti. Toto téma je nesmírně zajímavé a také široké z pohledu svého záběru. Zároveň spolupráci s dalším studentem, který si toto téma také zvolil, jsem považoval za určitou výzvu.

Naši disertační práci vedl jako školitel Dr. Pavel Makovský, který má dlouhodobou zkušenost nejen z finančního sektoru a ekonomie.

Studium mimo jiné obsahovalo intenzivní komunikaci se školitelem po video přenosech, což pro mě byla určitě nová zkušenost. Díky vzájemné komunikaci v rámci týmu řešitelů a školitele bylo definováno detailní zadání a osnova disertační práce, a také hlavní cíle a další součásti studia vedoucí k úspěšnému dokončení. Zajímavým tématem v rámci této diskuse k vědecko-výzkumnému modulu probírali metody výzkumu, vhodné zdroje pro disertační práci, zásady a pravidla přípravy vědecké práce apod.

Velmi jsem ocenil, že s ohledem na mé předchozí úspěšné studium, dlouholetým zkušenostem ve finančním sektoru a v oblasti managementu mi mohly být uznány některé předměty a specializace – finance. Mohl jsem tak věnovat maximum času a energie vlastní vědecké a výzkumné práci a publikační činnosti. Tento přístup jsem s ohledem na svoje pracovní vytížení velmi ocenil, a vnímám ho jako velmi užitečný a  vstřícný přístup ze strany LIGS.

Přípravě samotné práce, sběru a vyhodnocování dat a informací jsme věnovali několik měsíců a výsledná podoba disertační práce zaměřená na výzkumnou činnost byla příjemnou motivací si připomenout a rozšířit povědomí o vědeckém způsobu práce. Určitě byla také přínosem v oblasti analytických vědomostí a znalostí.

Přestože ve své profesi pracuji a řídím týmy lidí, spolupráce se spoluřešitelem a online komunikace a konzultace se školitelem byla bezpochyby novou zkušeností.

Čas a úsilí věnované disertační práci, která má téměř 200 stran, se vyplatilo při video obhajobě za účasti zpracovatelů práce, školitele, dvou oponentů a dalších odborníků z řad LIGS University. O kvalitě práce svědčí i její výborné hodnocení školitelem/vedoucím práce a oponenty a také hodnocením po obhajobě práce při zkoušce.

Nezbytným předpokladem pro obhajobu práce v rámci Double Degree MBA&PhD programu je mimo jiné praktický přesah, a proto se v práci zaměřujeme na návrh založení investičního fondu s definovanými parametry.

Jako asi každý, i já jsem v průběhu studia zažil období, ve kterém jsem s ohledem na pracovní vytížení přestával věřit, že se mi studium podaří úspěšně dokončit. Zejména díky konstruktivnímu přístupu a motivaci ze strany školitele, jsem i takové chvíle překonal.

Závěrem bych rád zmínil, že studium online MBA & PhD na LIGS University mohu doporučit všem, kteří mají zájem dále rozvíjet svoje vzdělání, znalosti a zkušenosti a chtějí také potkat celou řadu zajímavých lidí. Za důležité považuji zdůraznit možnost věnovat se zajímavému tématu, které pro mě bylo opravdovým přínosem. V neposlední řadě bych rád ocenil doporučený systém zpracování práce a odborný a lidský přístup ze strany LIGS. I toto vše mi umožnilo skloubit studium s prací, rodinou a koníčky.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: