2. orlí princip: Orli mají přesnou vizi

8. 15. 2016
Štítky

Orli mají schopnost soustředit svůj zrak na větší vzdálenost než 5 kilometrů. Jakmile se orel zaměří na svou kořist, soustředí na ni svou pozornost a vydá se za ní. Nezáleží na překážkách, orel nespustí svou pozornost z kořisti, dokud ji nechytí.

TIP! Mějte vizi a zůstaňte soustředění, ať jsou překážky jakékoliv, a uspějete.

 • Každý člověk jde v životě za nějakým snem, buď za svým anebo za snem někoho jiného. V organizaci se tento efekt násobí počtem lidí.
 • Pokud máme cíl a chceme někam dojít, musíme vědět, kam jdeme.
Orel bělohlavý

Vize a mise organizace a jak na ni?

Chcete být vizionáři nebo chcete jen opakovat nějaká klišé?

Mnohé firmy mívají na čestném místě zarámovánu svou vizi, tj. budoucnost, ke které směřují. Rovněž  zveřejňují také svou misi, která definuje, o co dané firmě jde a jak usiluje o zákazníka. Je ovšem otázka, zda těmto vizím a misím zaměstnanci skutečně věří a řídí se jimi, a z kolika firemních deklarací se staly jen nic neříkající fráze a budovatelská hesla.

Základním předpokladem úspěšného nasměrování a rozvoje firmy je jasná formulace dlouhodobých cílů, tj. tvorba vize a mise (poslání).

Co vlastně říká vize a mise?

 • Proč organizace existuje a co dělá.
 • Nastiňuje zásadní, jedinečný účel organizace, a to stručným popsáním co organizace dělá a pro koho.
 • Někdy také zahrnuje popis, jak bude organizace dosahovat svého účelu existence, aby její poslání bylo unikátní a odlišovalo ji od konkurence.

Podívejme se spolu na dva příklady z praxe:

Našim prvním příkladem je LIGS University.

Mise
Misí LIGS University je poskytovat kvalitní a progresivní interactive online vzdělávání pro studenty z celého světa za příznivou cenu.

Vize
Vizí LIGS University je být vysoce kvalitním a inovativním vzdělávacím institutem, jehož služby, chování a poskytovaný servis přesahují očekávání studentů, tutorů a zaměstnanců.

Vize LIGS University je zaměřena na naplnění následujících cílů:

 • Leadership - jsme leaderem na trhu.
 • Innovation - máme inovativní přístup.
 • Growth - podporujeme osobní růst.
 • Success - pomáháme k úspěchu.

Druhým příkladem je společnost Kofola, která ví, kam jde, nejsou to pro ně jen hesla a nebojí se to říci nahlas. Jistě si vzpomínáte na jejich úžasný slogan: “Jestli ji miluješ, není co řešit!”

Mise
My jsme Kofola. S nadšením usilujeme o to, co je v životě opravdu důležité: milovat, žít zdravě a stále hledat nové cesty. 

Vize
Do roku 2017 chceme být českou a slovenskou jedničkou v gastru a impulsu, udržet postavení v retailu a nabídneme své nápoje ve zdravější podobě. Stejně jako dosud budeme své produkty vyrábět s co největší péčí a láskou.

Vize shrnuje to, čím chce společnost být, popisuje budoucnost jako výrazně odlišnou od současnosti tím, že identifikuje hlavní dlouhodobé změny v organizaci. Je zdrojem inspirace. Poskytuje jasná rozhodovací kritéria pro následnou tvorbu základních strategických směrů a cílů.

Vize, stejně jako mise, mohou identifikovat důležité klíčové hodnoty a to, v co organizace při svém rozvoji věří. Tím, že určuje zásadně odlišný směr rozvoje od současného statusu quo, je cílem vize inspirovat zainteresované skupiny na tom, aby se podílely na vytváření této nové budoucnosti. Vize se stává jakýmsi „heslem“ pro zaměstnance v organizaci a zainteresované strany k tomu, aby podpořili rozvíjející se organizaci.

Základní body, které nemůžete opominout:

 • základní úkoly managementu
 • trendy na pozítří
 • proces tvorby poslání, vize a strategie
 • vytvoření poslání
 • vytvoření vize
 • základní cíle vize
 • pravidla procesu tvorby vize
 • vytvoření strategie
 • nástin základních kritérií hodnocení strategie
 • kritérium souladu
 • kritérium proveditelnosti
 • kritérium přijatelnosti
 • nutnost změny strategie

Zastavte se a zamyslete se právě teď nad svou vizí a misí ve vaší organizaci.

Další kroky vaší firemní strategie můžete propracovat v case study u nás při studiu programu Interactive Online MBA.

 

Autorka: Ing. Lencová Veronika, MBA
Lektorka a spisovatelka zabývající se výkonností firem (Lencovaveronika.cz)

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: