3. orlí princip: Orli se neživí mršinami

8. 22. 2016
Štítky

Supi požírají mrtvá zvířata, orli však nikdy. Orli se živí pouze čerstvou kořistí.

TIP! Dávejte pozor na to, čím “živíte” sami sebe. Vyhýbejte se zastaralým a neaktuálním informacím a každou informaci důkladně zkoumejte.

Jakým informacím dáváte přednost? Zabýváte se opravou chyb nebo tvorbou pozitivních výsledků? Čím krmíte svůj mozek? Podporují vás informace na cestě orla nebo vás z ní odvádějí? Jakými informacemi – o sobě, o svém životě, práci atd. chcete být krmeni a jak si je zajistíte?

Dávejte pozor, na co zaměřujete svou pozornost a jaké typy informací si do hlavy pouštíte a jaké ne. Pokud si vybíráte jen negativní informace, posilujete svůj negativní postoj. Kam směřuje vaše pozornost, tam se odehrává i váš život.

  • Zamysleli jste se někdyOrel bělohlavý nad chodem celé firmy, co vlastně jsou pro vás relevantní informace a co ne?
  • Prošli jste si někdy celý systém firmy a víte, že nikde nemáte úzké hrdlo?
  • Snažili jste se eliminovat kritické faktory?

Abyste mohli rizika eliminovat, musíte je nejdříve najít.

V tomto orlím principu vám představíme dvě metody, které je nejen dobré znát, ale rozhodně vám pomohou v celkovém pohledu na firmu.

Metoda McKinsey 7S

McKinsey 7S je analytická technika používaná pro hodnocení kritických faktorů firmy. Společnost McKinsey & Company navrhla koncem 70. let sedmi prvkový způsob dekompozice organizace na tyto komponenty: 

  • Skupina – cíleně orientované společenství lidí.Metoda McKinsey 7S
  • Strategie – definice cílů skupiny a způsobu jejich dosažení.
  • Sdílené hodnoty – vize, poslání, firemní kultura.
  • Schopnosti – dovednosti, znalosti, zkušenosti.
  • Styl – charakteristický způsob konání, jednání, chování.
  • Struktura – organizační uspořádání skupiny, mechanismus řízení.
  • Systémy – metody, postupy, procesy, včetně technických systémů, informačních systémů a technologií.

Co jsou CSF (Critical Success Factors)?

Kritické faktory úspěchu jsou klíčové faktory, které mohou znamenat selhání či neúspěch nebo naopak. Používají se při obchodní strategii, při řízení projektu a podobně.

Jedná se o jednoduchou analytickou techniku, která se používá v modelování organizace a jejího fungování nebo nějaké situace či projektu a je výrazně analogická Paretovu pravidlu či pravidlu úzkého hrdla.

V souladu s pojetím CSF je plně postačující vymezit a vybrat pouze ty faktory, které jsou nejpodstatnější pro úspěch firmy nebo nějakého konkrétního záměru či plánu. Díky tomu se množství sledovaných jevů může omezit řádově na jednotky, místo sledování desítek, stovek či tisíce jevů.

Co je úzké hrdlo (Bottleneck)?

Úzké hrdlo je v určitém ohledu limitujícím a rizikovým prvkem systému.

Pravidlo úzkého hrdla se používá v systémové analýze a můžeme si ho představit analogicky k toku vody v potrubí, který je jen tak rychlý, jak rychlý je tok vody v nejužším místě potrubí.

Ve výrobním či procesním pojetí pravidlo říká, že výrobní či jiný proces (řetězec) je tak rychlý, jak rychlá je jeho nejpomalejší část (článek řetězu).

Chcete se dozvědět více o různých analytických metodách, které mohou pomoci zvýšit vaši výkonnost i úspěch celé firmy? Toto vše a ještě více se můžete naučit při studiu MBA na LIGS University, kde nechybí specializace jako Strategický management, Mezinárodní marketing či E-Business. Více o programu se můžete dozvědět ZDE.

 

Autorka: Ing. Lencová Veronika, MBA
Lektorka a spisovatelka zabývající se výkonností firem (Lencovaveronika.cz)

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: