4 výzvy, které mohou změnit vaši kariéru

11. 13. 2015
Štítky

Změna kariéry se obvykle neodehraje ze dne na den, je to dlouhodobý proces. Někdo na sobě po celý život pracuje a i během své kariéry studuje a doufá, že mu vzdělání a znalosti z tohoto studia přinesou do budoucna možnosti lepšího pracovního uplatnění.

Časy, kdy č4 vyzvylověk vystudoval, ve svém oboru nastoupil do práce a v jedné branži, nebo dokonce u jednoho zaměstnavatele strávil celý svůj pracovní život, jsou dávno pryč.

Pracovní trh a kariéry ve 21. století ovládá změna. Pro lidi, kteří se pohybují na trhu práce, to znamená stálou nutnost být flexibilní a posilovat svou schopnost adaptovat se.

Motivace ke změně v kariéře je ale často negativní (tuto práci už dělat nechci, tady nevydržím už ani den). Je nám tedy často jasné, co nechceme. Ale co chceme místo toho? Jakým směrem by se měla naše kariéra ubírat? 

4 důležité kroky ke kariérnímu posunu

  1. Sebepoznání – zmapování svých zdrojů a silných stránek, svých zkušeností, motivace, poznání toho, co vás baví. Stavte na svých funkčních dovednostech – využijte svých klíčových schopností a znalostí tak, že je začnete přesouvat do jiných oblastí. Nejprve určete, v čem jste dobří a kde byste to mohli nově uplatnit. Přemýšlejte, jaké potenciální zaměstnavatele oslovit, budujte kontakty.
  2. Začněte s paralelní kariérou – i když zůstanete na stávajícím místě, můžete rozvinout novou kariéru. Nové práci můžete věnovat večery nebo víkendy. Postupem času se tato vaše nová kariéra může stát prioritou a stávající místo můžete opustit.
  3. Zkuste interní posun – pokud chcete zůstat u stávající firmy, zajímejte se o možnosti kariérní změny, které firma nabízí. Všímejte si nesplněných potřeb, například toho, co nikdo nechce dělat a nabídněte svou pomoc i na jiném oddělení. Vedoucí oddělení si vás všimne a může vám nabídnout zajímavý kariérní posun v rámci firmy, jejíž prostředí již znáte. Vzdělávejte se také prostřednictvím nových pracovních úkolů.
  4. Vraťte se do školy – můžete tak vstoupit do nových oblastí, kde bude třeba jiného vzdělání, než to, které dosud máte. Tato strategie vyžaduje delší čas a je třeba zvážit, zda se vyplatí. LIGS University nabízí možnosti studia, které vám v kariéře pomůžou, neboť jsou zaměřené na praxi. Výhodou je, že tato univerzita umožňuje studovat například program MBA, získat titul PhD nebo MSc online formou, tedy bez nutnosti denně do školy docházet. Můžete tak studovat při zaměstnání a pracovat na svém vzdělání.

Někteří zaměstnavatelé vám mohou umožnit to, že pokud obsah studia, například studia programu MBA souvisí s vaší specializací, částečně nebo zcela vám studium uhradí. Vy se zavážete, že po ukončení studia zůstanete u společnosti na určitou minimální dobu, ale díky získaným znalostem se posunete výše v hierarchii firmy a navíc budete vykonávat práci, která vám bude dávat smysl.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: