5. orlí princip: Prověřuj a důvěřuj

9. 5. 2016
Štítky

Máte kolem sebe lidi, na které se můžete spolehnout? Nebo se ve vašem okolí pohybují spíše ti, kteří vás pravidelně zklamávají? Jaká od nich máte očekávání a jak se k nim chováte? Stále věnujete pozornost někomu, kdo „selhává“, nebo investujete energii a čas na budování vztahů s těmi, kteří vás nezklamou?

TIP! Zvažte, komu dáváte svoji důvěru, ať už jde o pracovní nebo soukromý život.

S pátým principem bychom se rádi zastavili u pojmů, které se k našim orlím principům výborně hodí, a těmi jsou kompetenční model a odpovědnost.

Co je kompetenční model?

Kompetenční model popisuje všechny kompetence, tedy vlastnosti, kvalifikaci, zkušenosti, znalosti, schopnosti, dovednosti a osobnostní charakteristiky, které jsou potřebné k efektivnímu plnění úkolů a celkovému úspěchu organizace.

Jak pomáhá kompetenční model v praxi?

Kompetenční model je zásadním převodníkem mezi firemní strategií a řízením lidských zdrojů. Pro celou organizaci obsahuje soupis toho, co musí lidé v organizaci umět, aby byla organizace úspěšná. Zároveň pomáhá pojmenovat a rozvíjet ty kompetence, které lidé v organizaci nemají nebo je potřebují zlepšit.

Dobře zpracovaný kompetenční model pomáhá:

  • uvědomit si klíčové kompetence, které organizace potřebuje ke svému úspěchu;
  • směřovat a plánovat rozvoj kompetencí lidí v organizaci;
  • plánovat nábor nových pracovníků v souladu s potřebami organizace;
  • sjednotit jazyk manažerů, personalistů a ostatních pracovníků.

Kompetenční model ovlivňuje personální strategii, stává se součástí popisu pracovního místa. Využívá se při hodnocení pracovníků i při jejich výběru.

Abychom mohli pokročit dále, musíme se zastavit u pojmu odpovědnost.

Co je vlastně odpovědnost?

Odpovědnost vyplývá z povinnosti pracovníka plnit činnosti a úkoly dané popisem pracovního místa. Zahrnuje jednak odpovědnost za samotné provedení dané činnosti či úkolu, tak i odpovědnost za dosažené výsledky a jejich kvalitu.

My se však v organizaci nezabýváme jen odpovědností jednoho konkrétního pracovníka, ale potřebujeme kolektivní odpovědnost, a proto musíme vytvořit matici odpovědností v organizaci.

Co je matice odpovědností?

Matice odpovědností, někdy též nazývaná jako matice přiřazení odpovědností, je metoda používaná pro přiřazení a zobrazení odpovědností jednotlivých osob či pracovních míst v nějakém úkolu (projektu, službě či procesu) v organizaci.

Jaké je praktické využití matice odpovědností?

Matice odpovědností slouží pro rozdělení a přiřazení odpovědností jednotlivým členům týmu v projektech, procesech nebo jejich částech. Existuje několik variant matic, které se mezi sebou liší rozsahem přiřazovaných odpovědností. Mezi nejpoužívanější patří matice RACI a RASCI, které si níže vysvětlíme.

Co je matice odpovědnosti RACI?

Matice odpovědnosti RACI je metoda pro přiřazení a zobrazení odpovědností jednotlivých osob či pracovních míst v nějakém úkolu (projektu, službě či procesu) v organizaci. RACI je akronym z počátečních písmen slov:

  • R - Responsible  - kdo je odpovědný za vykonání svěřeného úkolu
  • A - Accountable (někdy též Approver) - kdo je odpovědný za celý úkol, je odpovědný za to, co je vykonáno
  • C - Consulted - kdo může poskytnout cennou radu či konzultaci k úkolu
  • I - Informed - kdo má být informován o průběhu úkolu či rozhodnutích v úkolu

Co je matice odpovědnosti RASCI?

Matice odpovědnosti RASCI je obměnou matice RACI, pouze obohacená o prostřední písmeno “S”:

  • S - Support - kdo zajišťuje podporu v průběhu realizace činnosti/procesu/služby.

Metoda RASCI je tedy rozšířením matice RACI o osoby, které podporují vykonání svěřeného úkolu.

Chcete se dozvědět více a naučit se, jak zacházet s kompetencemi a odpovědností ve své organizaci? Studujte u nás Interactive Online MBA! Více o programu se dozvíte ZDE.

 

Autorka: Ing. Lencová Veronika, MBA
Lektorka a spisovatelka zabývající se výkonností firem (Lencovaveronika.cz)

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: