5 způsobů, jak motivovat zaměstnance

10. 5. 2015
Štítky

Noční můra každého šéfa či vedoucího pracovníka. Co nabídnut zaměstnancům, aby se své práci věnovali na 100% a odváděli nejlepší výkony? Stačí peníze, den dovolené navíc nebo pracovní prostředí, které je bude motivovat samo o sobě? 

Motivace penězi nefunguje

Jako první vás určitě napadne motivace penězi. Přeci jenom, to je ten důvod, proč pracujeme. Abychom měli peníze a mohli si život zpříjemnit. Ne vždy však materiální odměna funguje, zejména v případech, kdy jsou pracovníci frustrování nějakými vedlejšími faktory. Vaši zaměstnanci mohou potřebovat více než jen potřebu získávat prostředky na uspokojení základních potřeb.

Rovněž efektivita je v tomto systému odměn nízká. Vaši lidé si rychle zvyknout na vyšší plat a motivace opět klesá. Dobře si tedy rozmyslete, z jakých osob se skládá váš pracovní tým a dle toho se rozhodněte o finanční motivaci.

Hledání způsobů motivace

Když tedy materiální odměna nepřichází v úvahu, budete určitě řešit, jaké nemateriální věci by mohly vašim zaměstnancům pomoci. Jak je vtáhnout do centra dění? Jak probudit jejich vnitřní motivaci?

Důležité je, abyste se svými pracovníky byli neustále v kontaktu a dokázali odhalit, co je jejich hnacím motorem nebo naopak, co je demotivuje. Na LIGS University můžete studovat program Interactive Online MBA, ve kterém se jeden z předmětů základního modulu - Human resources - zabývá mimo jiné i tématem motivace a hodnocení zaměstnanců. Právě v tomto předmětu se seznámíte se způsoby motivace, které manažer používá při vedení lidí a získáte informace o cílech a formách hodnocení pracovníků.

Tipy, jak motivovat

  • Zvýšení platu, různé příplatky a bonusy, případně slevy na nákup produktů společnosti.
  • Příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění – dobrý model je ten, kdy část měsíčního příspěvku dává zaměstnanec a stejnou výši příspěvku hradí zaměstnavatel. Dochází tím k motivaci pracovníka spořit si na důchod nebo na nenadálou životní událost a tím zlepšovat své podmínky v budoucnosti.
  • Placené vzdělávání. Například hrazené MBA studium, pokud to zaměstnanci pomůže při výkonu jeho pracovní činnosti. Firma zaplatí nebo přispěje pracovníkovi na studium vhodného MBA programu. Toto studium bývá finančně náročné, proto ho zaměstnavatel může podmínit tím, že zaměstnanec setrvá ve společnosti po určitou dobu po ukončení studia a tím uplatní získané znalosti ve prospěch firmy.
  • Slib povýšení za dlouhodobě přínosnou a efektivní práci pro společnost.
  • Chvála a uznání – lidem ani tak nevadí, když musí pracovat tvrdě, ale potřebují vědět, že jejich snaha je oceněna.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: