7 tipů, jak oživit prezentaci

12. 2. 2015
Štítky

Prezentační dovednosti se poslední dobou stávají stejně důležité jako znalost cizích jazyků. Prezentovat musíme v práci, před klientem, ve škole, ale i během pracovního pohovoru. To, jakým způsobem a stylem vystupujeme, určuje výsledek našeho počínání.

PrezentaceNa LIGS University se můžete způsoby, jak správně prezentovat a jak prezentaci oživit, naučit. Například program Interactive Online MBA obsahuje předmět Mezinárodní obchodní jednání, který je určen především pro sales manažery, kteří uzavírají dohody a smlouvy se zákazníky. Důležité je správně prezentovat nabídky klientům, oslovit je a získat na svou stranu. To se ostatně hodí i když chcete získat titul PhD.

Tipy pro zlepšení vaší prezentace

Buďte připravení, zanícení a přirození
Působit sebejistě, profesionálně a oslovit své publikum můžete jen v případě, že máte svojí prezentaci výborně připravenou a nacvičenou. Pokud chcete někoho přesvědčit o svém stanovisku, bez zanícenosti to nepůjde – musí z vás vyzařovat zaujetí pro věc. 

Poutavý úvod
Pokud prezentaci zahájíte osnovou, bude to účinné, ale pokud chcete, aby vaše prezentace vynikla, musíte mít poutavý úvod (např. otázka k posluchačům, citát, vtip a podobně).

Síla nonverbální komunikace
Nepodceňujte svůj fyzický vzhled - je důležité mít uvolněný a otevřený postoj, mít vhodnou gestikulaci, která dokáže prezentaci oživit a přidat ji na důležitosti.
Oční kontakt má také svojí váhu a pomůže vám navázat vztah s publikem. Toto se můžete mimo jiné naučit v předmětu Komunikace, který je součástí programu Interactive Online MSc, a který vás seznámí se základními formami komunikace.

Vytvořte si vztah s publikem
Pokud je to možné, používejte jména posluchačů, získáte si tím jejich pozornost. Mluvte o tom, co posluchače zajímá a svoji prezentaci prokládejte příběhy a příklady.
Buďte aktuální a využívejte informací z novin a časopisů. Důležité je také mluvit k publiku – pokud prezentujete, ale jste celou dobu otočení k flipchartu nebo se díváte z okna, publikum vám přestane věnovat pozornost.

Zkuste oživit svoji prezentaci hudbou
Vložení zvuku do PowerPointu je snadné a pozornost publika bude o něco vyšší, když svá slova doplníte krátkou ukázkou videa, které souvisí s obsahem vaší přednášky. Pokud například prezentujete nějaký výrobek, můžete posluchačům pustit reklamu na tento výrobek a doplnit jí svými postřehy a návrhy.

Připravte se na otázky
Zamyslete se nad tím, jaké otázky by mohly padnout a zkuste si na ně předem odpovědět. Lidé se překvapivě často ptají na detaily něčeho zajímavého nebo provokujícího. Mějte podklady (i vizuální) pro tyto otázky připravené, svoji prezentaci tak oživíte.

Vyvarujte se „výplní“
Máte-li ve zvyku používat tzv. verbálních graffiti, tedy výrazů jako hm, vlastně, prostě, jakoby atd., vyvarujte se jich. Používání těchto prvků odvádí pozornost. Prezentaci naopak oživíte silným a pevným hlasem, jasnou a zřetelnou výslovností, vhodnými pauzami mezi větami a doplňujícími otázkami.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: