7 způsobů, jak se stát lepším lídrem

12. 13. 2016
Štítky

Říká se, že lídři se rodí, nestávají se jimi. Toto tvrzení je jistě z části pravdivé. Šťastnější z nás jsou skutečně lídry oplývajícími přirozenou autoritou, těch je ale málo. Většina z nás se prostě musí naučit, jak správně vést a inspirovat lidi kolem sebe. Naštěstí existují tipy a triky, které vám s trochou cviku pomůžou na vaší cestě stát se tím úspěšným lídrem, kterým toužíte být.

Buďte disciplinovaní
Každý dobrý lídr musí umět dodržovat disciplínu. Pokud disciplínu vyžadujete od svého týmu, pak právě vy musíte jít příkladem. Pamatujte, vždy dodržujte termíny, nerušte bezdůvodně schůzky a končete mítinky na čas. Pokud si myslíte, že jste od přírody spíše neorganizovaný typ, zkuste si nové chování nacvičit nejprve doma. Můžete začít zlehka, třeba tím, že budete každý den vstávat brzy a zacvičíte si. Prostě a jednoduše, stanovte si úkoly a plňte je včas! Brzy vám tento nový návyk přijde přirozený i v pracovním životě.

Buďte sebevědomí
Může nastat doba, kdy se nebude ničemu dařit a věci nebudou tak, jak byly zamýšleny. V těchto případech se musíte snažit zůstat klidní a sebevědomí, abyste ujistili členy svého týmu, že realita není tak špatná, jak se na první pohled může zdát. Snažte se, aby každý pochopil, že drobné nezdary jsou přirozenou součástí procesu a že je nyní o to důležitější soustředit se na cíl. Pokud vy jakožto lídr zůstanete sebevědomý, zůstanou sebevědomí i vaši zaměstnanci.

Učte se od ostatních
Není důvod, abyste se cítili ohroženě, když s vámi vaši kolegové nesouhlasí, když zpochybňují vaše nápady nebo předkládají své vlastní. Namísto toho se snažte využít této příležitosti k tomu, abyste se poučili. Poslouchejte, co vám říkají a chvalte jejich snahu. Čím víc budete respektovat názory ostatních, tím více respektu budou oni cítit k vám.

Myslete dopředu
Být dobrým lídrem znamená být proaktivní. Neměli byste se spokojit se současným stavem věcí, ale měli byste myslet dopředu a přemýšlet o souvislostech. Tato schopnost vám pomůže vyhnout se potencionálním problémům a identifikovat příležitosti předtím, než se jich chopí někdo jiný. Budete překvapeni, kolik chvály za to získáte!

Inspirujte
Dobrý lídr musí umět inspirovat ostatní a motivovat je k dosažení lepších výsledků. Lidé pracují na hranici svých možností, když vidí, že jejich snaha přináší naplnění vize a jsou za ni patřičně odměněni. Oceňte jejich snahu! Motivujete je tak ještě více.

Delegujte
Možná vás to překvapí, ale opravdu nemusíte dělat všechno sami. Naučte se delegovat úkoly na vaše podřízené, určitě budou schopni odvést zadanou práce stejně dobře jako vy. Budete tak mít více času na splnění úkolů, ve kterých jste opravdu dobří, a zároveň to vyvolá ve vašich zaměstnáních pocit větší zodpovědnosti a posune je to vpřed.

Naučte se řešit konflikty
Lidé se hádají. Je to přirozené. Ani nezkoušejte ignorovat konflikty na pracovišti, nikam totiž nezmizí a v konečném důsledku ohrožují integritu týmu. Čím dříve se naučíte konflikty řešit, tím lépe. Například, zkuste si na dané téma promluvit v soukromí s každou zainteresovanou stranou a v extrémních případech se nebojte prosadit personální změny, pokud už není jiné cesty.

Pamatujte, pokud chcete dosáhnout více, pokud chcete posunout svou kariéru někam dál a být tím lídrem, kterého ostatní chtějí následovat, nesmíte se nikdy přestat zlepšovat. Slovy Johna F. Kennedyho: „Vedení a vzdělání jsou od sebe neoddělitelné.“

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: