Cesta k vrcholu MBA

4. 26. 2013
Štítky

Dosažení vrcholu je mnohdy jednodušší, než učinit rozhodnutí vydat se na cestu. Já si na tu svou cestu zabalila do pomyslného batohu studium MBA na LIGS University. Mé studijní putování za prestižním titulem MBA trvalo dva roky. Nebyly to „dva roky prázdnin“, ale efektivně využité období prožité ve velmi zajímavé symbióze dosavadních profesních zkušeností, získaných teoretických poznatků a možnosti jejich aplikace v praxi. 

Adriana OpatovaKvalitní studium si vyžaduje dostatek motivace a zaměření se na vlastní budoucí rozvoj. Když jsem přemýšlela, na jakou studijní cestu se vydám, bylo pro mě důležité, abych mohla spojit svůj profesní život se životem studenta. Vzhledem k tomu, že pracuji v prostředí mezinárodního managementu, přišlo mi vzdělávání typu MBA tím nejvhodnějším a nejuniversálnějším studiem. Nechtěla jsem se smířit s biflováním pouček a definic, chtěla jsem výjimečné studium, které mi pomůže prohloubit znalosti v oblasti manažerských dovedností a strategického řízení. Nabídka manažerských vzdělávacích programů je bohatá. Každý poskytovatel tohoto studia je něčím výjimečný. LIGS University mě na první pohled zaujala zahraniční akreditací, širokou škálou oborů a také zajímavou lektorskou základnou s hlubokou profesionální praxí. A co mě nakonec přesvědčilo o mém výběru? LIGS University mi jako jediný institut po prvním vyplnění nezávazného informačního formuláře nabídl osobní schůzku, na které mi byly jeho managing partnerem panem Makovským prezentovány nejen výhody a klady, ale i případné nevýhody spojené se studiem.

I v průběhu mého studia mě velmi potěšil maximálně profesionální individuální přístup, který mě přesvědčil, že LIGS University není pouhým prodejcem produktu - titulu MBA, ale školou, která klade důraz na potřeby a zájmy svých studentů, je ochotná se přizpůsobit, ale zároveň neodpouští nedbalost ve studiu. LIGS University záleží na tom, aby její studenti byli spokojení a dokázali nově získaných zkušeností co možná nejlépe uplatnit. Studium bylo orientováno na problémy z praxe, řešily se reálné případové studie, pracovalo se v týmech. Tím docházelo také k obohacování o zkušenosti kolegů - studentů, kteří byli z různých oborů. Zajímavým vyučovacím předmětem pro mě byla například Manažerská etiketa, ve které jsem se seznámila nejen se zásadami společenské etikety ale i s mezinárodním obchodním a diplomatickým protokolem. Předmět Bankovnictví mi zvýšil gramotnost v oblasti financí a investic. Mému rozvoji velmi napomohl i předmět týkající se správných prezentačních a komunikačních dovedností. Vyzkoušet si prezentovat na nezvyklá témata před lidmi z různých oborů tak, abyste je po minutě neunavili, bylo velmi přínosné. Musím říci, že nabyté znalosti z těchto i ostatních vyučovaných předmětů mají pro mě velkou přidanou hodnotu. 

Pokud jste i Vy měli někdy pocit, že nelze spojit teoretický základ s profesní praxí, tak jste se mýlili. Na LIGS University mě přesvědčili o tom, že teorii lze využít v praktickém i profesním životě. Velmi vyvážený poměr samostudia, seminárních prací, teoretických a praktických cvičení, mě ujistil, že lze zvyšovat svou vzdělávací základnu i ve velmi vysokém pracovním vytížení. Žádný z předmětů pro mě nebyl zbytečný. I zdánlivé „nepotřebné, či banální“ okruhy manažerského vzdělávání byly nevídaným přínosem pro můj profesní, ale i osobní a osobnostní rozvoj. Dalším neodmyslitelným benefitem, kterého si opravdu cením jsou získané kontakty.

Organizačně na výbornou zvládnuté tutoriály ve velmi pěkném a vybaveném prostředí, profesionální přístup všech spolupracovníků LIGS University a vysoký nejenom odborný ale také morální a pedagogicko-společenský kredit vyučujících jsou určujícími faktory pro mé doporučení vzdělávacích programů na LIGS všem, kteří chtějí spojit praxi, své zkušenosti a chuť dále se rozvíjet.

Autor: Adriana Opatová, absolventka programu Executive MBA na LIGS University 

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: