Co je Lean analýza a k čemu se vám může hodit

9. 1. 2016
Štítky

Pokud zažijete krizi (bouřku), tak budete muset ve firmě něco změnit - a to hned.

Lean analýza vám pomůže identifikovat ta nejrizikovější místa vašeho obchodního plánu a najít způsoby, jak tato rizika snížit v rychlém cyklu experimentů a poučení.

Celou myšlenku lze shrnout do jedné věty: 

Nesnažte se prodat to, co dokážete vyrobit, snažte se vyrobit to, co dokážete prodat. A to znamená v podstatě jedno - přijít na to, co lidé chtějí koupit.

V čem vám tedy lean analýza může pomoci?

 • Donutí vás podívat se do očí nepříjemným pravdám.
 • Pomůže vám nepromrhat čas a finance na něco, o co nikdo nestojí.
 • Identifikuje, kde jsou nejrizikovější faktory vašeho podnikání.
 • Naučí vás, jak měřit pokrok, klást si klíčové otázky a rychle na ně dostávat klíčové odpovědi.
 • Pomocí této analýzy si vypilujete svůj obchodní model a zjistíte fáze svého růstu.

Lean analýza vám poskytne přehled o všech fázích vývoje vaší firmy – od ověření, zda je problém skutečný, přes identifikaci zákazníka, až rozhodnutí, jaký produkt vytvořit pro hledání dobré pozice pro případnou akvizici.

Jaké klíčové otázky je potřeba si zodpovědět a to v každé firmě bez výjimky:

 • Jak sledovat své skóre?
 • V jaké fázi se nacházíte?
 • Jak si změříte, jestli jste dostatečně dobří?
 • Co dělat když nemáte základní hodnoty?
 • Co budete dělat dál?

Lean analýza je rozdělena do několika částí:

 1. Proč potřebujete k úspěchu data? Zabývejte se některými základními pojmy analýzy, jako jsou kvalitativní a kvantitativní data, korelace, kohorty, segmentace a prediktivní ukazatele. Zamyslete se nad nebezpečím přílišného soustředění na data.
 2. Která metrika je pro vás ta správná právě teď? Zamyslete se nad významem zaměření, specifického obchodního modelu a jednotlivých fází, jimiž prochází každý startup i každá firma při hledání toho správného produktu a optimálního cílového trhu. Tyto informace vám pomohou zjistit, které metriky jsou pro vás podstatné.
 3. Zamyslete se, jaké jsou normální hodnoty. Pokud nebudete mít nastavenou laťku, nebudete vědět, jestli na frak dáváte, nebo dostáváte. Vyjděte z dat od startupů, analytiků a prodejců, abyste se pokusili nastínit, co je normální. Vaše výsledky mohou být odlišné – ale přinejmenším budete vědět, jak zhruba výsledky vypadají.
 4. V neposlední řadě se zaměřte na to, v čem se liší metody lean startupu pro startupy zaměřené na firemní klientelu a pro podnikatele, kteří se pokoušejí o změny zevnitř.
 5. A poslední krok? Jak změnit svou firemní kulturu tak, aby celý váš tým dělal chytřejší, rychlejší a užitečnější rozhodnutí.

Tak toto je lean analýza v kostce a pokud vás tato analýza zajímá a chcete se ji naučit aplikovat do praxe, tak je to možné při studiu programu Interactive Online MBA.

 

Autorka: Ing. Lencová Veronika, MBA
Lektorka a spisovatelka zabývající se výkonností firem (Lencovaveronika.cz)

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: