Co s šikanou na pracovišti?

9. 27. 2017
Štítky

Pro většinu z nás je práce v kolektivu bezesporu o poznání zábavnější a zajímavější než práce o samotě. S kolegy se často spřátelíme a společně trávíme obědové pauzy nebo i svůj volný čas.

šikana na pracovištiLidská povaha se ale různí a někdy v práci natrefíte na kolegu, který se nejenom odmítá chovat přátelsky, ale navíc si na vás i zasedne. Útoky vůči vaší osobě mohou mít různou podobu, od šíření pomluv před ostatními kolegy a vedením, přes urážlivé poznámky přímo k vám až po snahu připravit vás o místo. Pokud na vás daný kolega systematicky a dlouhodobě útočí, pak se jedná o šikanu a nastalou situaci je potřeba začít okamžitě řešit. Jak na to?

Vše zdokumentujte
Udržujte si záznamy o všem, co se odehrálo. Zapisujte si, co vám daný člověk řekl a kdo byl toho svědkem. Pokud máte nějaké usvědčující dokumenty jako například emaily, uložte si je na svůj osobní počítač.

Nesnažte se zavděčit
Pro mnoho lidí je přirozenou reakcí snaha zavděčit se svému trýzniteli. Předpokládají totiž, že je nechá být, když si je oblíbí. To je ale chyba! Trýznitel pak bude mít pocit, že si může dovolit cokoliv, protože si to oběť nechá líbit a nechce bojovat.

Najděte si spojence
Snažte si vybudovat dobré a přátelské vztahy s ostatními kolegy. Nebudete pak sami a ostatní budou mít tendenci se vás zastat nebo v případě potřeby svědčit ve váš prospěch. Trýznitel navíc nebude mít možnost obrátit ostatní proti vám, i když se o to bude jistě snažit.

Buďte věcní
Když už celou záležitost přednesete svému vedoucímu nebo HR oddělení, snažte se nevztahovat vše pouze ke svým pocitům. Zkuste raději argumentovat prakticky a zdůraznit, že takovéto chování kromě jiného poškozuje výkonnost oddělení, neboť má za následek, že se projekty nedaří dokončit v termínu, což vede k finančním ztrátám. Zdůrazněte, že žádáte o intervenci nejenom kvůli sobě, ale i kvůli kolektivu na pracovišti a kvůli firmě.

A když přijde odveta?
Změna chování je složitá a v některých případech nemožná. Může se tedy stát, že šikana neustane ani v případě, že si budete oficiálně stěžovat u nadřízeného. Pokud navíc přijde odveta za tuto akci, většinou bude mít velice nenápadnou podobu, aby bylo pro vedení i HR obtížné zasáhnout. Rozhodně nepřestávejte bojovat za svá práva, ale na druhou stranu je opravdu zodpovědností vedení společnosti, aby se takové chování na pracovišti nerozmáhalo.

Nejlepší rada, jakou vám můžeme dát, je abyste se sebou nenechali takto zacházet. S vašimi zkušenostmi a pílí vás určitě v jiné společnosti přivítají s otevřenou náručí!

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: