Co studovat po bakalářském studiu?

10. 25. 2015
Štítky

Dokončili jste bakalářské studium, nebo vaše vzdělání skončilo maturitou, a vy byste si chtěli své vzdělání ještě rozšířit? Studium na státní vysoké škole vás neláká, jelikož je příliš teoretické? Přesně pro vás může být alternativou studium MBA.

Proč právě MBA

Po ukončení prvního stupně vysoké školy má absolvent, který chce ve studiu pokračovat, několik možností. Buď v rámci univerzity může pokračovat v magisterském a poté i v doktorandském studiu, nebo si může zvolit jeden z MBA programů, nebo se rozhodnout pro program MSc (Master of Science). Studium MSc je určeno zejména pro vysokoškoláky bez manažerské praxe, kteří si chtějí rozšířit teoretické znalosti ve zvolené oblasti.  

Studium MBA vám pomůže k lepší pracovní pozici, ale i k vyššímu platu.  Je však nutné pečlivě vybírat, protože na trhu jsou školy s různou kvalitou výuky. V současné době je trend takový, že studenti MBA programu preferují online formu studia, tedy takovou, kde nemusí denně do školy docházet a mohou studovat například při zaměstnání.

LIGS University nabízí možnost studovat program Interactive Online MBA, který trvá 1 až 2 roky, během kterých absolventi získají nejenom teoretické znalosti a dovednosti v oblasti managementu, financí nebo marketingu, ale v rámci konzultací se rovněž obohatí o praktické informace a zkušenosti lektorů a ostatních účastníků programů.

Kritéria výběru studia

Klíčovým kritériem pro výběr je cena, historie a prestiž školy, jazyk studia a právě forma programu (zda denní nebo online forma). Dobré jméno školy a možnost získat diplom zahraniční vysoké školy je pro studenty rovněž velmi důležité.

LIGS University jako jedna z mála tato kritéria splňuje, protože je propojena s americkou LIGS University a všichni účastníci interactive online programů jsou vedeni jako studenti americké univerzity. Po skončení programu získají americký univerzitní diplom.

V České republice funguje celkem sedm škol, které nabízejí online formu studia MBA a mají za sebou minimálně rok fungování. Při porovnání ceny za studium (uvedené na webových stránkách jednotlivých škol) vychází studium MBA na LIGS University nejpříznivěji. Navíc si můžete vybrat, v jakém jazyce budete studovat a kromě češtiny si můžete zvolit angličtinu či jejich kombinaci.

Karierní posuny držitelů titulu Master of Business Administration jsou zřejmé - absolvování programu vás nejenom posune výš na profesním žebříčku, ale získáte také nové kontakty. Začněte proto studovat MBA program. Vyplatí se vám to!

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: