DBA vs. Ph.D.: který titul si vybrat?

3. 3. 2020
Štítky

Při výběru doktorského studia lidé často zvažují volbu mezi Ph.D. a DBA titulem. Zatímco Ph.D. je dle právní úpravy České republiky akademickým titulem, DBA je manažerským titulem, který symbolizuje završení celoživotního profesního vzdělávání.  

Pokud váháte, jaké doktorské studium zvolit, zkuste si nejdříve zodpovědět následující otázky.

DBA vs. Ph.D.: který titul si vybrat?

 

První otázka, kterou byste si měli položit, je:

“Jakou máte motivaci pro získání doktorského titulu?” 

Ph.D. je výzkumný titul, který slouží převážně akademikům nebo seniorním výzkumníkům v businessu či ve vládě. Pokud je tedy vaší primární motivací přispívat rozšiřováním teoretického rámce ve vašem oboru, učit na univerzitě či institutu, provádět výzkum, publikovat v akademických sbornících či psát knihy, Ph.D. je pro vás tou správnou volbou. 

Titul DBA je anglosaským titulem zaměřeným na manažerskou praxi a praktické využití teoretických rámců. Studenti se soustředí na výzkum, který využívá teorii k vyřešení praktického problému, a to většinou takového, se kterým se ve své praxi již setkali, nebo jej aktuálně řeší. Závěry svých studií a prací často slouží k přímé aplikaci do praxe. Pokud se chcete kariérně realizovat mimo akademickou půdu - zejména na vysokých pozicích managementu, marketingu, HR a dále - pravým titulem je pro vás DBA. I s tímto titulem však můžete publikovat svou práci v akademických sbornících či odborných časopisech nebo se angažovat jako hostující profesor či přednášet na seminářích. 

Další otázkou, ve které byste měli mít jasno před počátkem doktorského studia, je:

“Jaký výstup by měla mít vaše disertační práce?”

Pokud se rozhodnete studovat Ph.D. program, vaše disertační práce by se měla zaměřovat na rozšíření stávajícího teoretického rámce a rozšíření o nové teoretické poznatky. Disertační práce by se měla zaměřit na vysvětlení širšího konceptu/problému na základě empirických pozorování a rozšíření teoretického rámce. Sběr dat by měl probíhat s pomocí kvantitativních a kvalitativních metod, za co nejvyššího využití primárních dat, získaných např. výzkumy. 

V případě zvolení DBA programu budete méně tlačeni do vyvinutí či zlepšení existující teorie. Typy disertačních prací pro DBA programy mají často formát případové studie za účelem vyřešení konkrétního business problému. Tento problém může a nemusí testovat validitu existující teorie, v každém případě však má přínos jak pro business manažery, tak akademiky. Mnoho studentů DBA má zároveň přístup k unikátním datům z jejich profesní oblasti, které jsou za předpokladu bezpečného nakládání s daty, neocenitelným přínosem pro akademiky, zabývající se spíše teoretickými rámci. 

Ať se rozhodujete v jakékoli životní situaci, vaše rozhodnutí by mělo být vždy založeno na jediné zásadní otázce, a to:

“Kdo jsem?”

Studium Ph.D. je pro vás více vhodné, pokud jste na začátku kariéry nebo je vaší vášní výzkumná práce, a vaším ideálem je učit a předávat znalosti.

DBA studium je naopak nejpřínosnější pro profesionály s několikaletou zkušeností ve středním či vyšším managementu či businessu. Většina DBA kandidátů má za sebou navíc i studium MBA.

Pro snazší výběr se můžete podívat na naše Ph.D. a DBA programy s širokou nabídkou specializací na míru vašim profesním požadavkům. 

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: