Frančízant - samostatný podnikatel

8. 8. 2013
Štítky

Frančízing se stává silným byznysovým trendem v ČR. Rozvoji frančízingu nahrává jak prokazatelná životaschopnost této formy podnikání ve vyspělých ekonomikách, tak i poptávka zákazníků po vysoké kvalitě služby, rostoucí kupní síla i vývoj konkurenčního prostředí. Na českém trhu zaznamenáváme rozvoj frančízových řetězců zejména v segmentu finančních institucí, obchodu s nemovitostmi, gastronomie, zdravé výživy, fashion, atd.

Frančíza nastavuje efektivní formu distribuce produktů a služeb, kdy frančízor poskytuje frančízantovi licenci úspěšné obchodní koncepce. Frančízant se tak stává rovnocenným obchodním partnerem frančízora a samostatně podniká pod jeho značkou.

Zkušenosti z různých projektů potvrzují, že frančízové distribuční sítě v sobě na rozdíl od centrálně řízených sítí spojují mnoho výhod: rychlou expanzi konkrétního byznysu a značky, přímou vazbu na koncové zákazníky, záruku vysokého standardu prodeje a služeb.

Pro rychlý rozvoj sítě je klíčový profesionální výběr obchodních partnerů. Vhodný kandidát musí splňovat tři základní kriteria: výrazný zájem o dlouhodobé frančízové podnikání, nadstandardní proklientskou a obchodní orientaci, akceptaci podnikatelského rizika včetně investice vstupního kapitálu.

Kompetenční model v sobě zahrnuje i další předpoklady, jako např. dodržování pravidel stanovených poskytovatelem licence (respektování určeného corporate designu, dodavatelů a standardů obsluhy, reporting) tak, aby se zachovala jednotnost konceptu. Rozumný přístup typu „nechat si poradit“ je nejjistější cestou, jak se jako frančízant v novém podnikání rychle adaptovat. Vlastní podnikatelské „inovace“, přílišná kreativita, nedůvěra ve zkušenosti franchisora, neochota „podřídit se“ pravidlům a špatná kooperace s poskytovatelem licence je brzdou úspěšného podnikání. Budoucí frančízant musí být ochoten učit se novým postupům, absolvovat školení pokytovaná frančízorem.

Jednoznačná motivace pro franchisu je „must“, neboť právě ona je konkurenční výhodou ve srovnání se standardními zaměstnaneckými sítěmi. Motivace frančízanta, který vkládá do podnikání vlastní kapitál, se promítá do nadstandardní kvality poskytované služby, vztahů se zákazníky a flexibilního přístupu.

Budoucí frančízant musí být dobře etablován v regionu, kde chce obchodní místo otevřít. Úspěchu nahrává znalost lokálního trhu, budoucích zákazníků a dobrá reputace kandidáta.

Frančízové podnikání je byznys sice charakteristický atmosférou poměrně vysoké míry podnikatelské jistoty, ale nikoli zárukou rychlého zbohatnutí. Přináší stabilní příjem a přiměřené zisky. Předpokladem je houževnatost, nadšení pro věc, píle, schopnost překonat úskalí prvních měsíců podnikání do té doby, než např. pobočka začne generovat provozní zisk a než se dostaví první úspěchy.

Frančízu lze doporučit jako rodinné podnikání (manželé, rodiče-děti). Je zajímavá např. jako byznys pro manažera, který váhá mezi dalším náročným angažmá v korporátním řízení a vlastním podnikáním. Samostatně podnikat si netroufá a tak se rozhoduje pro frančízu, která v sobě spojuje výhody velkého podniku (tržní síla) a malé firmy (regionální znalost trhu, řízení malého týmu). Využije ověřenou obchodní koncepci, kterou získá „na klíč“, investuje vlastní kapitál, zúročí své životní i profesní zkušenosti. Má zaručenu odbornou podporu frančízora, školení, marketing. Riziko podnikatelského neúspěchu je tak výrazně redukováno.

Výběr a prověření vhodných kandidátů je profesionální proces, který zajistí na klíč externí dodavatel se zkušeností v oblasti vyhledávání frančízových obchodních partnerů. Funkční kooperace se zadavatelem – frančízorem a „prodejný“ business model se zajímavou návratnostní a konkurenční výhodou je nutným předpokladem úspěšného vyhledávání.

Autor: PhDr. Markéta Hinková
jednatelka společnosti Motherboard - Consulting for Management and Business Excellence s.r.o.
tutor LIGS

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: