Hledáte odborné publikace? Google vám nepomůže, on-line databáze ano

3. 3. 2016
Štítky

Čeká vás zpracování diplomové nebo bakalářské práce, téma máte vymyšlené, ale stále hledáte vhodnou literaturu? Odborné texty, ze kterých je vhodné čerpat informace i inspiraci, nenajdete volně na internetu. Existuje však řada specializovaných databází, ať už z fondu knihoven, vysokoškolských fakult nebo veřejných i soukromých institucí, které kýžené články obsahují. Zorientovat se v jejich nabídce je prvním krokem k získání dostatečného množství odborných publikací, které potřebujete. 

Odborné články a publikace můžete v databázích hledat v češtině i dalších jazycích. Přístup do zahraničních systémů umožňuje většinou pod podmínkou registrace Národní knihovna, knihovna Akademie věd, v Brně Moravská zemská knihovnaVědecká knihovna v Olomouci a další.

Databáze Národní knihovny

Národní knihovna ČR nabízí volně dostupný on-line katalog knih, Databáze knihelektronických publikací a dokumentů na internetu. V jednoduchém formuláři lze zadat klíčová slova, ke kterým vám systém vygeneruje řadu souvisejících titulů. Nečekejte však, že takto lehce přijdete k celé knize. Část obsahů není plnotextová, pouze vás navede k bibliografickému záznamu, případně si můžete prohlédnout anotaci nebo obsah publikace ve formátu PDF. S pomocí knihovníka by pak už neměl být problém konkrétní knihu dohledat a vypůjčit pro účely psaní odborného textu.

Stejně tak můžete díky databázi Národní knihovny hledat mezi články v českých novinách, časopisech a sbornících (tzv. on-line báze ANL). Novější texty bývají převedeny už do elektronické podoby, u starších textů však opět počítejte pouze s návodem, jak dohledat tištěnou verzi.

Systémy dostupné studentům

Městské knihovny, fakulty vysokých škol i ústavy Akademie věd ČR nabízejí také přístupy k dalším (i cizojazyčným) databázím. Desítky milionů abstraktových záznamů z vědeckých časopisů naleznete například v systémech ProQuest, JSTOR či EBSCO. Poptejte se ve škole či knihovně, jaké databáze má daná instituce předplacené a v čem by pro vás mohly být užitečné. Některé obsahují celou oborovou škálu informačních zdrojů, jiné mohou být zaměřené na články a tituly z ekonomických oborů apod.

Hesla pro vyhledávání

Definujte si téma několika klíčovými slovy, pod kterými budete publikace v databázích vyhledávat. Pokud vám po jejich zadání systém předloží desítky možných titulů, je na místě využít rozšířené vyhledávání podle aktuálnosti, přidat další klíčová hesla nebo je doplnit o operátory AND, OR, NOT, které upřesní závislost vyhledávaných slov. Pročtěte si abstrakty navrhovaných textů a posuďte, jaká odborná literatura je pro vás ta pravá.

Ptejte se na tipy ostatních

V první řadě se však nebojte poradit s vedoucím vaší práce, učitelem nebo zkušeným známým. Navedou vás k podrobnějším otázkám vztahujícím se k tématu, na jejichž základě můžete odbornou literaturu pro práci vybírat. Není výjimkou, že práce z psychologie využije i některé ekonomické poznatky a naopak. Se správným výběrem odborné publikace vám podle předchozí rešerše jistě pomůže i pracovník fakultní nebo městské knihovny.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: