Hranie rolí a Psyché

6. 7. 2022
Doba čtení
3 minuty
Štítky

Článok poskytuje informácie o problémoch pri psychologických úrovniach, ktorým by mal podnikateľ pri výkone služieb hrania rolí venovať pozornosť. S pomocou odborných publikácií je možné hĺbkovo nazrieť na psychologickú úroveň LARP-u. Za pomoci článku, je možné zjednodušene pochopiť problematiku pozadia služby LARP, akými úrovňami zákazník môže prechádzať pri angažovaní sa do vybranej role a získať znalosť aj o úrovniach psyché ako aj úskaliach hrania rolí.

 

Výzkumná otázka: Jako zasahuje LARP do Psyché osobnosti?

Problematika

Špecifická definícia služby LARP (živé hranie rolí) je „nezhodná“, mnoho autorov uvádza svoje definície s malými odtieňmi odlišnosti, a niektoré definície dokonca strácajú význam v preklade. Každý si uvádza pojem podľa svojho vnímania na skutočnosť, preto presná definícia do dnešného dňa neexistuje, a nie je možné ju vyhľadať z akéhokoľvek relevantného zdroja.

Problém sa naskytol pri uvážení možných rizík a obáv využitia služby LARP. Zber dát sa využil z možnosti vyhľadávania v internetovom prostredí z odborných výskumov, zašlo až do psychologickej roviny, kde sú spomínaní mnohí významní psychológovia. Je možné sa s týmito problémami stretnúť, ale až pri dlhodobom využívaní v ročných intervaloch bez prestávok, čo nemusí byť v rovine poskytovania služieb LARP v edukatívnom alebo podnikateľskom prostredí aktuálne. Na skvalitnenie výskumu sa odporúča využitie diskusií s existujúcimi psychológmi v Slovenskej a Českej republike. Diskusie pri zbere dát neboli využité kvôli hektickému obdobiu a pandemických opatrení. Chybovosť výskumu v tuzemskej oblasti sa môže prejaviť najnovšími psychologickými aspektmi a diskusiami so psychológmi v tuzemsku. 

Je nevyhnutné zaznamenať termín archetyp, ktorý je úzko naviazaný na hranie rolí vo všeobecnosti. Medzi prvými, ktorí pojem zaznamenali je psychológ Jung, ktorého parafrázuje Braga. Archetyp vychádza (Braga, 2016, para 1) zo slova archetypum z latinčiny, v bežnom a každodennom jazyku je to možné voľne preložiť ako pôvodná forma. V akejkoľvek forme, aj vo fantasy stredoveku, ktorý v mysliach ľudí uviazol ako predstava prepojená s filmom Pánom Prsteňov, je dôležité vedomie a prispôsobenie sa správaniu postavy a psychológia v tomto pripúšťa ľudskú psychiku ako proces. Proces sa delí na vedomia s názvom čiastočne vedomý, čiastočne polovedomý a čiastočne nevedomý. Na samom vrchole všetkého leží naše „JA“ a to sa bežné nazýva EGO. Psychológia, ďalej definuje aj termíny Bleed a Ego-Bleed (termíny nedisponujú ekvivalentom v preklade, poznámka autora). Ego-Bleed je vymedzený ako stredne až dlho trvajúca účinnosť prepojenia človeka a postavy a Bleed je spôsobený rýchlim vstupom a výstupom z hernej postavy. Oba pojmy sa vyznačujú bezprostrednými emocionálnymi reakciami na podnety v živej hre aj mimo hry. Koncept individualizácie je predstavovaný ako pozitívny výsledok zapojenia archetypu a následného Ego-Bleed, ale s náležitou opatrnosťou, pokiaľ ide o rozprúdenie nevedomých a zaangažovaných časti „JA“, tiež známych ako Shadow (Tieň).

 

Tabuľka 1

Model psychiky


Stead, https://medium.com/personal-growth/4-carl-jung-theories-explained-persona-shadow-anima-animus-the-self-4ab6df8f7971, 02.10.2019

 

Uzatvorenie

Využitie LARP-u v edukácií je možné rôznymi smermi. Niektoré si vybrali už západné a nordické krajiny, kde je najbežnejšia táto forma modernej zábavy aj v edukácií. Pojmy Ego, Bleed a Ego-Bleed majú hlboké zázemie aj v profesionálnom herectve ako aj u polície, ktorá disponuje funkcionalitou v programoch utajenia. V niektorých prípadoch je problém vyjsť z charakteru postavy ako aj odkrytie negatívnych vlastnosti vlastného „JA“, ktoré skrývame alebo sme o nich nevedeli a snáď je nemožné sa ich zbaviť.

Autor: Ján Lehocký 

 

Bibliografie (standardní formát citací podle mezinárodních standardů):

[1] Ali, D.. NASPA Policy and Practice Series. Safe Space and Brave Spaces. 2017.Chicago: National Association of Student Personnel Administration. Publikácia [2017].

[2] Anderson, K.. Storytelling. Thousand Oaks: Rutgers university. 2010. Publikácia [2010].

[3] Beltrán, W.. Yearning fo the Hero Within: Live Action Role Playing as Engagement with Mythical Archetypes. City of Orange: Wyrd Con Campanion, 2013. Publikácia [2013].

[4] Braga, A.. Mind as Medium: Jung, McLuhan and the Archetype. Rio de Janeiro: National Council for Scientific and Technological Development. 2016. Publikácia [4.11.2016].

[5] Steed, H.. 4 Carl Jung Theories Explained: Persona, Shadow, Anima/Animus, The Self. Webová stránka [02.10.2019], https://medium.com/personal-growth/4-carl-jung-theories-explained-persona-shadow-anima-animus-the-self-4ab6df8f7971

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: