Inovativní technologie v zemědělství

7. 31. 2023
Štítky

Zemědělství je odvětví s bohatou historií a tradicemi, které se vyvíjelo po tisíce let. Od doby, kdy lidé poprvé začali domestikovat rostliny a chovat zvířata, se farmáři snažili vylepšovat své postupy a zvýšit výkonnost své práce. S nástupem průmyslové revoluce v 18. a 19. století se začaly objevovat první inovativní technologie, které přinesly zásadní změny do zemědělského sektoru. Jednou z nejvýznamnějších inovací v historii Zemědělství byl zavedení oráče.

Původně se pole obdělávala ručně pomocí motyček a lopatek, což byl velmi fyzicky náročný a časově neefektivní proces. První oráče, které byly taženy zvířaty, umožnily rychlejší a efektivnější orbu půdy. Tato technologie zásadně zvýšila zemědělskou produktivitu a umožnila rozšiřování zemědělských ploch. Dalším významným krokem vpřed bylo zavedení mechanizace na počátku 20. století. Motorové vozidlo se stalo nepostradatelným nástrojem pro přepravu zemědělských produktů a zásob. Traktory se staly nedílnou součástí farmářské techniky, což umožnilo rychlejší a efektivnější zpracování půdy, setí a sklizeň. S postupem času se technologie ve Zemědělství stále více rozvíjely. Ve 20. století přišlo mnoho dalších inovací, jako jsou zavlažovací systémy, pesticidy, hnojiva a geneticky modifikované plodiny. Tyto technologie výrazně zvýšily výnosy plodin a umožnily farmářům lépe řídit výživu a ochranu svých plodin. V posledních letech se technologie staly nedílnou součástí téměř každého odvětví, a zemědělství není výjimkou. Inovativní technologie nabízejí farmářům nové nástroje a přístupy k efektivnějšímu řízení a správě farem. Jednou z oblastí, která zaznamenala významný pokrok, je letectví, jehož nové technologie se začaly využívat i v zemědělství. V druhé polovině minulého století se začaly masivně využívat letadla ve Zemědělství. Využívání letadel ve Zemědělství představuje jednu z nejnovějších a inovativních technologií, která umožňuje farmářům zvýšit produktivitu a efektivitu své práce. Jedním z významných letadel, které se v tomto odvětví hojně využívalo, je československý letoun Z-37 Čmelák. 

Z-37 Čmelák, vytvořený československou leteckou společností Zlín, byl speciálně navržen pro potřeby zemědělství. Jeho první prototyp vzlétl v roce 1963 a již o dva roky později byl zařazen do výroby. Čmelák se stal velmi populárním a úspěšným letounem pro ošetřování plodin, a to díky svým vynikajícím vlastnostem a schopnostem. Letoun Z-37 Čmelák byl konstruován tak, aby byl schopen přesného a efektivního ošetřování polí. Byl vybaven speciální nádrží pro pesticidy, kterou bylo možné jednoduše naplnit a vypustit během letu. Díky svému robustnímu designu a výkonnému motoru byl schopen létat 
v různých povětrnostních podmínkách a dostat se do obtížně přístupných oblastí. Čmelák byl také vybaven speciálními rozprašovači, které umožňovaly přesné a rovnoměrné rozložení pesticidů nebo hnojiv na polích. Tím se minimalizovalo riziko předávkování nebo nedostatečného ošetření a zajišťovalo se optimální zdraví a růst plodin. Využití letounu Z-37 Čmelák v zemědělství přineslo řadu výhod. První z nich je časová úspora. Díky většímu dosahu a rychlosti bylo možné ošetřit větší plochu polí v krátkém čase. To bylo zvláště důležité v oblastech s rozsáhlými zemědělskými usedlostmi nebo v případě nutnosti rychlé reakce na vznikající problémy na polích. I přes své výhody a úspěchy však po nějaké době letoun Z-37 Čmelák postupně ustoupil modernějším technologiím.

S rozvojem dronů a bezpilotních systémů se v posledních letech objevují nové možnosti pro letecké zemědělství. Drony mohou být menší, flexibilnější a snadněji ovladatelné. Navíc jsou vybaveny pokročilými senzory a kamery, které poskytují farmářům přesné a detailní informace o stavu plodin. S využitím moderních leteckých technologií se farmáři mohou dostat nad své pole a získat cenné informace o stavu plodin, úrovní hnojení a dalších aspektech zemědělské produkce. Automatizace je jedním z klíčových trendů v oblasti inovativních technologií ve Zemědělství. Díky bezpilotním letounům a dronům se farmáři nemusí spoléhat pouze na pozemní průzkum, ale mohou získat přesnější a aktuálnější informace z ptačí perspektivy. Drony vybavené speciálními senzory a kamerami umožňují farmářům monitorovat růst plodin, detekovat choroby a škůdce nebo dokonce provádět precizní zavlažování. Tímto způsobem je možné efektivněji využívat zdroje a minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Jedním z největších přínosů letectví ve Zemědělství je zvýšení produktivity a snížení nákladů. Drony umožňují rychlejší a přesnější sběr dat, což vede ke zlepšení rozhodovacích procesů při správě farem. Informace získané z leteckého průzkumu mohou být analyzovány pomocí umělé inteligence a strojového učení, což farmářům umožňuje identifikovat problémy a provádět přesná rozhodnutí. Díky tomu mohou optimalizovat zemědělskou produkci, minimalizovat ztráty a zvyšovat výnosy.

Automatizace v letectví má také významný dopad na zaměstnanost ve Zemědělství. I když se může zdát, že nasazení dronů a bezpilotních letounů může nahradit lidskou práci, ve skutečnosti nabízí nové možnosti a pracovní příležitosti. Farmáři se mohou specializovat na správu a údržbu leteckých zařízení, analýzu dat získaných z průzkumu nebo vývoj a programování nových technologií. Zároveň mohou využít potenciál automatizace a letectví k optimalizaci práce na farmě a snížení fyzické námahy. Pokud jde o management a způsob řízení farem, inovativní technologie v letectví přináší mnoho výhod. Přesné a aktuální informace získané z leteckého průzkumu umožňují farmářům lépe porozumět stavu jejich plodin a identifikovat potenciální problémy. Na základě těchto informací mohou přizpůsobit své postupy a strategie a optimalizovat využití zdrojů. Například, pokud se detekuje infekce nebo škůdce na určité části pole, je možné cíleně aplikovat ochranné prostředky pouze na postižené oblasti, což snižuje náklady a minimalizuje negativní dopady na životní prostředí. Letecké technologie také usnadňují sledování a správu rozsáhlých farem. Drony a bezpilotní letouny jsou schopny pokrýt velkou plochu v relativně krátkém čase a poskytnout komplexní pohled na zemědělské podnikání. Farmáři mohou monitorovat stav plodin, zavlažování, hnojení a další parametry v reálném čase. 

To umožňuje rychlou reakci na změny a optimalizaci agrotechnických postupů. Dalším aspektem, který ovlivňuje management farem, je zpracování velkého množství dat získaných z leteckého průzkumu. Farmáři mohou využít pokročilé analytické nástroje a algoritmy strojového učení k extrakci cenných informací a vytvoření modelů pro předpovídání a optimalizaci. Tyto informace mohou sloužit jako základ pro strategická rozhodnutí a dlouhodobé plánování, a tím pomáhají zvyšovat efektivitu a konkurenceschopnost farem. Využití inovativních technologií ve Zemědělství vede k optimalizaci využití zdrojů, zvýšení produktivity a snížení nákladů. Nicméně, při implementaci inovativních technologií ve Zemědělství je důležité brát v úvahu také výzvy a omezení. Investice do pořízení a provozu leteckých zařízení mohou být vysoké, a proto je třeba zvážit návratnost takové investice. Navíc je nutné zajistit vhodné školení zaměstnanců a technickou podporu pro správné využití letectví ve farmářské praxi. Další výzvou může být i právní a regulační rámec. Zatímco některé země mají již vytyčené směrnice a pravidla pro používání dronů a bezpilotních letounů v zemědělství, jiné státy se s tímto tématem teprve seznamují. 

Je důležité mít v platnosti přiměřené regulace, které zohledňují bezpečnostní aspekty, ochranu soukromí a zodpovědné využití letectví ve farmářském prostředí. Vzhledem k rychlému pokroku v oblasti inovativních technologií je očekáváno, že letectví bude hrát stále větší roli ve Zemědělství v budoucnosti. S rozvojem umělé inteligence, rozšířené reality a dalších technologií se očekává další automatizace a integrace letectví do farmářských operací. Tím se otevírají nové možnosti pro zlepšení efektivity, udržitelnosti a konkurenceschopnosti zemědělského sektoru. Inovativní technologie ve Zemědělství představují nejen převrat v managementu a správě farem, ale také nabízejí farmářům možnost být více informovaní, přesní a efektivní ve své práci. S kombinací automatizace a letectví se otevírají nové dveře k modernizaci a transformaci zemědělského odvětví, které může vést k udržitelnější a výkonnější produkci potravin.

 

Bibliografie:

Krása, V., & Prokešová, R. (2018). Bezpilotní letouny ve zemědělství. Ochrana rostlin, 54(Special Issue), S24-S30.

Marek, M., & Melichar, J. (2016). Využití bezpilotních letounů ve zemědělství. Geografické rozhledy, 25(2), 34-36.

Plešek, T. (2017). Bezpečnostní aspekty použití UAV ve zemědělství. In: Sborník příspěvků z konference Doktorandovské dny 2017. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 102-107.

Samuelson, S., & Larson, J. (2021). Agricultural Applications of Drones: A Review. Agronomy Journal, 113(6), 4939-4954.

Tadesse, D. A., Teshome, A., & Tessema, A. (2020). A Review on Agricultural Drones and Their Applications. International Journal of Scientific Research and Management, 8(5), 23-30.

Vraný, J. (2009). Z-37 Čmelák.

 

Autor: Tomáš Bartošík, student LIGS University
Schválil: Petr Mašín, lektor LIGS University

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: