Jak efektivně řídit mezinárodní týmy

4. 11. 2018
Štítky

V dnešním globalizovaném světě nadnárodních korporací už nejsou hranice skoro žádnou překážkou. Komunikace se zahraničními členy týmu se stala běžnou součástí pracovní náplně mnoha z nás. Nastoupit do zavedeného a léta testovaného systému velkého korporátu je ale odlišné od toho, když musíte nové procesy nastavit v teprve se vytvářejícím mezinárodním týmu. Na co byste si měli dávat pozor?

Pamatujte na kulturní rozdíly

Kulturní zvyklosti z velké části Jak řídit mezinárodní týmyovlivňují lidské chování, proto se snažte dopředu seznámit s typickými znaky kultur, se kterými začínáte spolupracovat. Mnoha nedorozuměním pak můžete předejít pochopením a akceptováním faktu, že příslušníci jiných kultur zkrátka pracují a fungují jinak než vy. Pevně stanovený termín pro vás může být závazný, ale pro někoho jiného pouze orientační. Někdo jiný zase může mít problém s navržením jiné strategie, protože má ve své povaze zakořeněno, že se vedoucím neodporuje.

Nepraktičnost časových pásem

Musíte se smířit s tím, že s rozdíly v časových pásmech mezi jednotlivými členy týmu budete zápasit neustále. Všechny porady si budete muset začít velmi pečlivě plánovat tak, aby nikdo nemusel vstávat a připojovat se uprostřed noci. Také je důležité komunikovat termíny a data vždy v kontextu časových pásem daných lidí a nepředpokládat, že si váš protějšek bude automaticky odpočítávat hodiny od vašeho pásma. Když svoláváte poradu, zkrátka každému napište datum a čas konání v daném místě.

Základem je komunikace

Je logické, že nejefektivnější bývají týmy, které se nacházejí na jednom místě, nejlépe v jedné kanceláři nebo budově. Mohou totiž mezi sebou neustále komunikovat v reálném čase, takže se minimalizuje možnost komunikačního šumu. V případě mezinárodních týmů budete muset nastavit jasná pravidla a přesně definovat komunikační kanály, aby nedocházelo ke ztrátě efektivity a produktivity. Udržujte pravidelné porady a reportingy a dbejte na to, aby se informace dostaly ke všem členům týmu.

Technologie je na vaší straně

Komunikace úzce souvisí s využitím nových technologií, díky kterým už řízení mezinárodních týmů není tak složité, jako tomu bylo kdysi. V dnešní době si můžete vybrat z přehršle nástrojů, projektových softwarů a aplikací, jako je například již každému známý Skype, různé Google aplikace, Slack, Trello, Wrike a mnoho dalších. Je jenom na vás, který nástroj vám bude vyhovovat nejvíce. Dbejte na to, aby byl každý člen týmu důkladně obeznámen s jeho funkcemi a výhodami.

Důvěra

Zapomeňte teď na časová pásma a kulturní rozdíly. Tou hlavní výzvou, které budete jako team leader čelit, je vytvoření důvěry a ochoty ke spolupráci mezi jednotlivými členy týmu, kteří se pravděpodobně nikdy fyzicky nesetkali. Zkuste začít tím, že jasně definujete společné hodnoty a cíle, kterých dosáhnete jedině tím, že budete všichni táhnout za jeden provaz. Snažte se navzájem poznat, jak nejvíc to jde, a uspořádejte i neformální virtuální meetingy, během kterých si budete pouze povídat a nebudete řešit pracovní agendu.

Pracovat s členy týmu pocházejících z různých kulturních sfér a kteří jsou navíc rozeseti po celém světě je namáhavé, ale také obohacující. Vy jako team leader budete muset všechny odlišnosti a „překážky“ vzít v potaz a naučit se s nimi pracovat tak, aby i mezinárodní tým vynikal svou vysokou efektivitou.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: