Jak nezůstat mimo skutečné dění v organizaci?

4. 25. 2018
Štítky

Čím vyšší je vaše postavení v organizaci, tím těžší je pro vás zůstat informován o tom, co se ve firmě skutečně děje. A špatné zprávy, pokud se k vám vůbec dostanou, jsou prezentovány jenom v tom nejlepším světle. Jak se tedy dopátrat skutečné pravdy o tom, co se děje „v poli“? Jak zůstat ve spojení se všemi kouty vaší organizace?

Jak nezůstat mimo dění

Ve skutečnosti k tomu stačí tři jednoduché otázky, které vám pomůžou zůstat v kontaktu s realitou a být lepším lídrem:

Vyjděte ze své kanceláře a zeptejte se: „Jak vám můžu pomoci?“. Ptejte se to vašich zaměstnanců, dodavatelů i zákazníků a dbejte na to, aby se to ptali i manažeři na střední úrovni managementu. Jako lídři musíte ukázat, že se zajímáte o agendu svých spolupracovníků i klientů, aby se i vaši zaměstnanci zajímali o agendu firmy jako celku. Dáte tím najevo svůj zájem a vysoká očekávání, ale i ochotu pomoci, které se odrazí ve větší motivaci zaměstnanců a lepších výsledcích vaší firmy.

„Proč to děláme takto?“ - tato otázka je namístě hlavně v rychle se rozvíjejících společnostech a startupech, kde tento rychlý rozvoj a růst vyžaduje implementaci pořád nových systémů, struktur a procesů. Lidi jsou rádi vyslyšeni a vy obdržíte hodnotnou zpětnou vazbu o aktuálních a měnících se potřebách organizace. Ptejte se to však, abyste se něco dozvěděli, ne, abyste kritizovali.

„Máte dostatek podpory pro svou práci?“ Je zapotřebí ptát se, zda mají vaši zaměstnanci vše, co potřebují, aby prováděli svoji práci dobře. Snažte se nevynechat nikoho a na základě odpovědí zaměstnanců přijmout potřebná opatření. Díky tomu, že zůstanete v kontaktu, posílíte důvěru, motivujete a navozujete atmosféru společné vize. 

Každá jedna z těchto otázek vás přibližuje realitě, pomáhá budovat pocit důvěry v organizaci a inspiruje spolupracovníky k lepším výkonům. Odpovědi na otázky vám zase dají neocenitelnou zpětnou vazbu pro vás jako lídra o vašich manažerských a vůdčích schopnostech.

Zdroj: 3 Questions Executives Should Ask Front-Line Workers, Douglas A. Wilson.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: