Jak pěstovat v zaměstnancích loajalitu

10. 29. 2015
Štítky

Bez ohledu na to, zda jde o malou firmu s několika zaměstnanci, nebo společnost, která zaměstnává stovky lidí – mezi největší aktiva firmy patří věrnost a oddanost zaměstnanců. Chování zaměstnanců, jejich aktivita, pracovní nasazení i dosažené výsledky jsou z velké části výsledkem toho, jak se firmě daří zajistit si jejich loajalitu. Dosáhnout loajality u zaměstnanců určitou dobu trvá, přijít o ni lze však velmi rychle. 

Jak na to?

Loajalita zaměstnanců vůči jejich podniku závisí do značné míry na tom, jak s nimi organizace a její manažeři jednají.

Prvním předpokladem, abychom loajalitu zaměstnanců neztráceli, je věnovat jim dostatek času a pozornosti.

Nízká loajalita vůči zaměstnavateli se nemusí projevovat jen jeho pomlouváním, vynášením interních informací nebo zneužíváním podnikových zdrojů, ale stejně závažný je i pokles důvěry ve vedení podniku nebo jednotlivé manažery, nedůvěra ve strategii, kterou prosazují, a ztráta pocitu, že snaha měnit věci k lepšímu se v podniku vyplatí.

Co by tedy nadřízený měl dělat?

  • Plnit své sliby a měřit každému stejným metrem.
  • Zajímat se o pracovní i osobní problémy podřízených, ptát se na jejich názory, zjišťovat, zda je možné činnost jejich oddělení zlepšit.
  • Dát jim najevo, že vám není jedno, kdo pro ně pracuje.
  • K posílení loajality můžou pomoci například i finanční prémie.

Výsledkem je pak loajální zaměstnanec, který aktivně plní své úkoly, pracuje naplno i bez zvláštních pobídek, mluví o svém zaměstnavateli dobře na veřejnosti a je ochoten pracovat přesčas.

Loajalita a studium

Správným krokem, jak získat loajalitu zaměstnance je rovněž umožnit mu studovat při zaměstnání. Nebránit aktivnímu člověku ve snaze zvýšit si svojí kvalifikaci, naopak mu vyjít vstříc.

Jednou z možností je studium MBA. Pokud to zaměstnanci pomůže při výkonu jeho pracovních činností, firma dokonce může uhradit část, nebo celé studium MBA programu a tím si získat jeho loajalitu.  Zaměstnavatel může studium podmínit tím, že zaměstnanec setrvá ve společnosti po určitou dobu po ukončení studia a tím uplatní získané znalosti ve prospěch firmy.

LIGS University nabízí možnost studovat program Interactive Online MBA, který se časově dá se zaměstnáním skloubit a zájemce o studium tedy nebude v zaměstnání chybět a studiu se může věnovat například o víkendech nebo po práci.

Loajalita nevzniká automaticky

Jaké jednání manažerů brání tomu, aby zaměstnanci táhli s firmou za jeden provaz? Zde je několik bodů, které k tomu přispívají:

  • Podceňování významu vzájemné komunikace, kdy vedení firmy zastává názor, že  není třeba seznamovat zaměstnance se záměry firmy nebo s důvody významných rozhodnutí – stejně by je nepochopili nebo by poskytnuté informace nedocenili.
  • Tendence podceňovat zaměstnance a bránit jim v samostatné práci.
  • Neschopnost vést. Lidé v organizaci vůdce potřebují – aby jim přinášeli jistotu a důvěru do budoucna a současně, aby jim dávali prostor pro uplatnění vlastních schopností a samostatné plnění úkolů.

Je potřeba si uvědomit, že loajální zaměstnanec je poctivý, cítí sounáležitost s firmou a se spolupracovníky a nikdy nepoškodí zájmy firmy. Na jeho loajalitu má vliv, když má odpovídající a smysluplnou práci, je podporován svým nadřízeným a má možnost osobního rozvoje – zde patří i možnost studovat například zvolený MBA program, který zaměstnanci do budoucna umožní lepší uplatnění nebo postup v rámci společnosti.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: